Minskad dödlighet vid svår njursvikt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Minskad dödlighet vid svår njursvikt
 
Risken att dö under första året i aktiv uremivård vid svår njursvikt har i Sverige minskat med 60 procent sedan 1991. Även skillnaderna mellan landstingen är små när det gäller risken att avlida inom fem år. Det visar indikatorer från Svenskt Njurregister, SNR, som är ett Nationellt Kvalitetsregister.
 
Utredning föreslår center för effektivare vårddokumentation
 
Bilda ett nationellt center för informationsstruktur och informatik med uppdrag att utveckla strukturerad, effektiv och patientsäker dokumentation. Det föreslår Göran Stiernstedt i sin utredning om effektiviteten i sjukvården. Målet är bland annat att få bort dubbeldokumentation och underlätta överföring från journaler till exempelvis kvalitetsregister.
 
Överföring mellan vårddokumentationssystem
 
I en ny rapport från Nationella Kvalitetsregister tas frågeställningar kring överföring av information mellan vårddokumentationssystem upp. Enligt Karin Christensson, chef vid kansliet för Nationella Kvalitetsregister, uppkom behovet att undersöka frågan efter att ett kvalitetsregister ansökt om sanktionering av kvalitetsregistersatsningen för sin lösning för dataöverföring.
 
Utbildning för patientföreträdare
 
Nu kan du som är eller håller på att bli patientföreträdare i styrgruppen för ett kvalitetsregister vara med på en kostnadsfri utbildning.
Workshops i distansteknik
 
Är du processledare, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare eller projektledare och intresserad av distansmetodik och förbättringsarbete? Registercentrum Norr erbjuder webbaserade workshops kring distansmetodik.