Vänligen distribuera detta nyhetsbrev till de som berörs i din organisation. Tack, Kretslopp och vatten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Avfalls- och VA-taxan för 2016
– så här blir den
 
I november beslutade Kretslopp och vattennämnden om den nya avfalls- och VA-taxan. Viktavgiften för avfall höjs från 1,60 kr/kg till 1,70 kr/kg (inklusive moms) vilket motsvarar en höjning med 6,25 procent. Övriga avgifter höjs med 4,5 procent med några undantag.
Läs mer om nya avfalls- och VA-taxan.
Nu är det jul igen
– du tar granen och de boende tar resten
 
Julmatsrester, julklappar och julgranar blir så småningom avfall och då är det viktigt att ta hand om det på ett bra sätt.Informera dina boende och du hjälper oss alla att minska avfallet och öka sorteringen. Glöm inte att du som fastighetsägare har ansvar för att ta hand om julgranarna!
Läs mer om sorteringen av julavfallet.


 
Avlopp och fettavskiljare
– ditt ansvar som fastighetsägare
 
Som fastighetsägare har du ansvar för ledningarna i din fastighet. Du har också skyldighet att se till att avloppsnätet används på rätt sätt. Varken fett, skräp, kemikalier eller läkemedel får spolas ner i avloppet. Har du en verksamhet i huset som tillagar eller bereder mat måste det till en fettavskiljare. Läs mer om hur du gör för att skaffa en fettavskiljare.
Anlita en avfallsinformatör!
 
En förutsättning för att ha en välfungerande avfallshantering är att de boende vet hur, varför och var de ska sortera sitt avfall. Du kan få hjälp att informera dina boende om detta av våra avfallsinformatörer. Alla flerbostadshusägare i Göteborg kan anlita våra avfallsinformatörer till ett förmånligt pris.
Läs mer om hur du gör för att anlita en avfallsinformatör.
 
Vi på Kretslopp och vatten önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 
Dessa dagar hämtar vi kring jul och nyår 2015/16
 
Tänk på att du i vissa fall måste ställa ut kärlet flera dagar tidigare än vanligt. Är din hämtningsdag inte med i schemat så hämtas ditt avfall som vanligt.
   Om hämtnings-frekvensen är tre gånger eller fler i veckan, hämtar vi på ordinarie dagar eller enligt överenskommelse. Läs här när vi hämtar under de kommande storhelgerna. Gå till Ändrade hämtdagar
Udda blir jämnt för dig som får tömt varannan vecka
 
År 2015 har 53 veckor. Det innebär att alla hushåll som idag har tömning av sina sopkärl jämna veckor kommer att få kärlen tömda udda veckor från årsskiftet. Har du idag tömning vecka 48, 50, 52, kommer ditt kärl alltså att tömmas vecka 1, 3, 5 och så vidare.
   Har du tömning udda veckor år 2015, får du tömt jämna veckor från årsskiftet. Har du idag tömning vecka 49, 51, 53, kommer ditt kärl alltså att tömmas vecka 2, 4, 6 och så vidare.
  
Sorterar du ut ditt matavfall hämtar vi det som vanligt varje vecka.
Ladda hem våra skyltar och foldrar
 
Vi har mycket informations-material som du kan ha an-vändning för i kommunikation-en med dina hyresgäster och boende.
   Här kan du ladda ner skyltar, anslag, foldrar och broschyrer från oss på Kretslopp och vatten.