Nya Vården i siffror underlättar förbättringsarbetet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nya Vården i siffror underlättar förbättringsarbetet
 
På den nya webbplatsen Vården i siffror presenteras en mängd data från kvalitetsregister och andra källor inom svensk hälso- och sjukvård. Med samlad, aktuell och kvalitetssäkrad data i ett och samma verktyg, kan Vården i siffror vara ett av flera underlag i kvalitets- och förbättringsarbetet i vården.
 
Föreläsarna du möter på Kvalitetsregisterkonferensen
 
Delta på Kvalitetsregisterkonferensen 12 april och passa på att möta Brent James (Intermountain Healthcare), Anna Rosling-Rönnlund (Gapminder), Eugene Nelsson, (Dartmouth Institute) och Maureen Bisognano, (Institute for Healthcare Improvement, IHI). Skapa också kontakter i vår mötesyta och lär dig mer om hur kvalitetsregister kan användas i ditt förbättrings- och utvecklingsarbete.
 
Pris för överföring av journaler till kvalitetsregister
 
Dagens Medicins IT i vården-pris har tilldelats Kirurgiska kliniken i Region Örebro län, för arbetet med strukturerad vårddokumentation som överförs till kvalitetsregister.
IT i vården-priset
Följ oss på Twitter
 
Följ Nationella Kvalitetsregister på Twitter för att ta del av nyheter, debattinlägg, kommande konferenser och utbildningar, information om förbättringar för patienter och nya forskningsresultat som uppnås med kvalitetsregister.
Följ oss på Twitter
 
God jul och gott nytt år
 
År 2015 närmar sig sitt slut. Utvecklingen av de Nationella Kvalitetsregistrens innehåll och datakvalitet fortsätter att förbättras. Registren blir alltmer användbara både i vårdens arbete med ständiga förbättringar, för forskning och som medel för patienter, patientföreningar samt ledningar i regioner, landsting och kommuner.

Nu går den nationella satsningen på kvalitetsregister in i sitt sista år. Erfarenheter ska summeras, nyttan med registren visas upp och registren och vården ska tillsammans rusta sig för att möta tiden efter 2016 med lika höga ambitioner som hittills. Tack för året som gått.

Vi önskar riktigt god jul och ett gott nytt år!

Karin Christensson