Tuff inledning på börsåret
 
Börsåret 2016 har startat svagt och aktier inom hälsovårdssektorn utgör tyvärr inget undantag. Du finner månadsbreven för januari via länkarna nedan.
 
I investerarbrevets Marknadskrönika sammanfattar vi 2015 och resonerar kring den osäkerhet som finns i början av 2016. Särskilt det amerikanska presidentvalet senare under året är av intresse för hälsovårdssektorn. I analysartikeln “Fondernas kärninnehav” beskrivs de största innehaven per januari.
 
Trevlig läsning önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
MicroCap
 Avkastning 2015
24,4%
Avkastning januari
-1,4%
HealthInvest
Value B
 Avkastning 2015
7,1%
Avkastning januari
-9,0%
Marknadskrönika
 
2015 var ett turbulent börsår där MicroCap Fund avkastade 24,4% och Value Fund 7,1%. I inledningen av 2016 har osäkerheten ökat och det är uppenbart att investerarna är i en period av tvivel. Valet i USA är kanske den viktigaste händelsen för vår sektor under 2016. Läs mer
Fondernas kärninnehav
 
Givet den volatila starten på året så tycker vi att det är på plats att beskriva det allmänna värderingsläget i sektorn och gå igenom fondernas fem största innehav. Läs mer
Nyheter från fondbolaget
Årsrapport 2015
 
Fondernas årsberättelser beräknas finnas tillgängliga på vår hemsida tidigt under mars månad. De skickas även per post till de kunder som har önskat så.
Presentation av HealthInvest Value Fund
 
Den 4-5 november deltog HealthInvest Partners på Avanzas fondturné i Göteborg och Stockholm. Ett videoklipp med ansvarig förvaltare Anders Hallbergs presentation av HealthInvest Value Fund finns tillgängligt på youtube. Du når det här.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från dess hemsida www.healthinvest.se.