Anmäl dig till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nationella Kvalitetsregister­konferensen 2016
 
Vilka utmaningar och möjligheter står Kvalitetsregister inför? Hur bidrar kvalitetsregistren till att skapa bästa möjliga vård för patienten? Temat på Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 12 april i Göteborg är "Framtidens Kvalitetsregister – tillsammans för bästa möjliga hälsa, vård och omsorg".
 
Skicka in ditt bidrag
 
Missa inte att skicka in dina förslag till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen! Vi söker goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister har bidragit, eller skulle kunna bidra, till att förbättra vården. Vi tar emot förslag på avslutade eller pågående arbeten som gjorts från registren och registercentrumorganisationer, i verksamheter inom hälso- och sjukvård, omsorg samt akademi och industri. Skicka ditt bidrag senast 23 november.
 
International Forum
 
Kvalitetsregisterkonferensen ligger i direkt anslutning till International Forum on Quality & Safety in Healthcare 13-15 april 2016. Hela veckan blir en unik mötesplats där deltagare från hela världen kan samtala med företrädare för svenska kvalitetsregister om metoder, arbetssätt och resultat. Genom unikt samarbete kan vi nu erbjuda ett paketpris för båda konferenserna.
 
Utbildning för patientföreträdare
 
Patientföreträdare har en viktig roll i arbetet med att följa upp och utveckla registren. Därför finns det nu en utbildning för dig som deltar eller planerar att medverka i kvalitetsregisterarbete. Utbildningen äger rum den 11-12 april i samband med Kvalitetsregisterkonferensen, samt 25 maj på ditt lokala registercentrum.