Nytt från Sunnedamm!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

 
Ny favorit: Sunnedamm Squib! 
Sunnedamms egen flugbindare Gösta Martinsson har konstruerat en streamer som är slående effektiv och snabbt blivit något av en favorit bland många av våra fiskegäster! Flugan, som Gösta kallar ”Sunnedamm Squib”, finns i chartreuse, röd/vit, koppar, vit, oliv/svart och guld.

Den guldskalleförsedda streamern Sunnedamm Squib kan med fördel fiskas med flytlina och lång tafs, men fungerar även med sjunklina. Hemtagen med distinkta, ryckvisa rörelser, har den visat sig vara en riktig ”fish killer”! Tafstjocklek 1X (ca 0,25) rekommenderas.
”Sunnedamm Squib” kan, liksom övriga av Göstas flugor, köpas i fiskeshopen hemma hos Sunnedamms Martin Ahlström.
På bilden överst syns de olika färgvarianterna av ”Sunnedamm Squib”, med den speciellt uppskattade färgen chartreuse i förgrunden.
På bilden till vänster syns Gösta när han levererar en ny upp-sättning Sunnedamm Squib och andra flugor till Martins lilla fiskeshop.

VSF gillar fisket i Sunnedamm
Vänerns Sportfiskeförening (VSF) är en mycket aktiv sportfiskeklubb,
som förutom de rena sportfiskeupplevelserna även arbetar aktivt och intensivt för att via Laxfond Vänern bevara och skydda laxstammen i Vänern.
Medlemmarna i VSF sysslar med alla typer av sportfiske och några av medlemmarna är hängivna flugfiskare och återkommande gäster vid Sunnedamms Sportfiske.

Lennart Buxfeldt och Bosse Douglasson är två sådana VSF-medlemmar, som gärna blöter en fluga i Sunnedamms vatten och för en månad sedan var de återigen på besök. Denna gång hade de sällskap av Jan Olsson, som är informatör i föreningsstyrelsen. Jan är också den som håller i VSF:s hemsida, vilken har det passande namnet ”Vänerblänket”.
Efter besöket i september, skrev Jan Olsson en entusiastisk artikel på VSF:s hemsida om fisket i Sunnedamm och den vill vi gärna delge läsarna av vårt nyhetsbrev.
Klicka HÄR så kan du läsa både den artikeln och andra rapporter från VSF-medlemmarnas fiskeäventyr i Sunnedamm!
N.B.: Den ”korkhungrige” fiskaren på bilden ovan är Bosse Douglasson!

Några Sunnedamms-fiskare…
Här en liten bildkavalkad på kända och okända Sunne-dammsfiskare…

Till vänster tre ungdomar från Knäred (vilkas namn vi tyvärr tappat bort) som höll en egen flugfiskekurs här i september. Ett trevligt initiativ!

De undre bilderna visar fr.v. Micke från Malmö, som ofta njuter av fisket i Sunnedamm tillsam-mans med sitt fiske-gäng. (Micke är förresten hängiven supporter av Malmö Redhawks i ishockey – precis som Sunnedamms ägare Martin Ahlström!)
I mitten syns frekvente Sunnedammsfiskaren och tillika tillsyningsmannen Jerry Pettersson, som ”latmetar”  från en av sina favoritplatser mitt emot ön i dammen och till höger likaledes frekvente (och framgångsrike) Ulf Heintze, som visar upp en grann 4,3-kilos regnbåge, fångad i dammen.

 
   

 
 
 
  


Ny grill -  endast
 avsedd för grillkol!

Många fiskegäster vill grilla vid sitt besök i Sunnedamm och därför har det inhandlats en grill modell större (bilden), som vi hoppas ska uppfylla allas önskemål.
Observera att denna grill endast får eldas med GRILLKOL, annars spricker den! Grillkol måste gästerna själva ha med sig!
”Det har dock även framkommit önske-mål om en grill- och eldplats med öppen eld för ved. Jag ska fundera på detta och försöka åstadkomma någon form av eld-plats för er, som gillar lägereld!”, säger anläggningsansvarige Martin Ahlström.Klassiker-paus!
På grund av utrymmesbrist tar vår serie med klassiska flugor en paus i detta nyhetsbrev.
Renässans för klassiker” beräknas återkomma i nästa nyhetsbrev.

Därför gräver vi: Ny munk och ny dammvall!
Många Sunnedamms-fiskare har den senaste tiden säkert undrat vad som försiggår längst ner i dammen, vid utloppet i Vänneån! 
”Förklaringen är att den gamla stålmunken och den smala dammvallen läcker och behöver förstärkas och som vanligt, när det rör sig om vatten och dammvallar, är det inget litet projekt”, förklarar Sunnedamms ägare Martin Ahlström.
Nu har en ny munk konstruerats och satts på plats och en bredare dammvall grävs och schaktas.
Grävningen görs av Göran Wilhelmsson och till sin hjälp har han sin mäktiga 24 tons grävmaskin (bilden).

”Jag ber er som fiskar att ha överseende med det störningsmoment, som grävarbetena kan innebära, men vill samtidigt betona att dessa inte påverkar varken dammen eller fisket”, säger Martin Ahlström.
Viktigt: Läs och följ våra regler!
För att driva en sportfiskeanläggning med kvalitet på fisken och fisket och med en hög servicegrad på bekvämligheter och utrustning krävs, som säkert alla förstår, att man upprättar vissa regler, som anläggningens gäster har att följa!
De senaste åren har trycket på Sunnedamms Sportfiske ökat alltmer och därmed har också kraven på att våra gäster följer upprättade regler blivit allt viktigare.
Vi vill därför påpeka att alla som gästar och fiskar i Sunnedamm måste läsa igenom och efterfölja våra regler!

Såväl allmänna regler som regler för fisket finns att 
läsa på flera ställen, bland annat på vår hemsida och på vår nyuppsatta anslagstavla vid ingången till anläggningen (bilden). Reglerna finns också som nedladdningsbara pdf-filer med detta nyhetsbrev.
Ladda hem, läs och följ våra regler! Det ska påpekas att det är inga extrema eller svåra regler – det mesta handlar om att följa sunt förnuft och tillämpa samma enkla uppförande- och ordningspraxis, som vi  följer i vardagen, i hemmet eller på arbetsplatsen…
När det gäller fisket vill vi dock med emfas lyfta fram några regler, som det är extra viktigt att alla följer för att vi ska kunna behålla kvaliteten på fisken och fisket:
1) Endast fiske med hullinglös krok (alternativt nedtryckt hulling) är tillåtet.
2) Fisk, som ska återutsättas, får inte lyftas upp ovanför vattenytan!
3) Vid catch&release skall alltid peang, tång eller motsvarande användas för att lossa flugan och fisken får inte greppas/lyftas med händerna!
Tänk på att den som bryter mot reglerna riskerar att bli avstängd!
Här hittar du pdf-filerna med våra regler:

ALLMÄNNA REGLER
FISKEREGLER

 
 
       
 * Fisket i Vänneån är nu stängt fram till 1 april 2016!
2015 års fiske i ån har tyvärr inte motsvarat förväntningarna. Det fåtal rapporter, som jag har fått, tyder på sämre fiske än vanligt i vår fina å. Har skarv och mink gått hårt åt yngel på vintrarna? Är det något annat som stör?
Glädjande är dock att sensommar- och höstfisket gick betydligt bättre och det fångades en hel del fin fisk. Inte så stora, men ofta på torrfluga!
 
* Vattenflödet i Vänneån
Den här bilden (t.h.) från SMHI:s vattenståndsmätare (pegel) i Vänneån, belägen vid Nore kvarn, visar hur vattenståndet i ån fluktuerade under tidsperioden 22 juli till 23 augusti.
På kurvan syns tydligt de vattenståndsförändringar som uppstod i samband med ett par lågtryck som berörde Vänneåns upptagningsområde mellan den 25 och 29 juli.
 
*Aktuell vattentemperatur
Vattentemperaturen i dammen var +5 grader den 18 oktober.

 
 
*Streamerfiske gäller...
Fisket i Sunnedamm är för närvarande mycket inriktat på streamerfiske, men en del geting- och harkranksimitationer har också fungerat.
 
*Nymålade stugor!
Som besökarna säkert noterat har våra övernattningsstugor fräschats upp med Falu rödfärg! Och först att njuta av nymålningen var en vacker trollslända, som synes på bilden…
Hälsar Martin