Tuff marknad i tredje kvartalet
 
Årets tredje kvartal var skakigt och hälsovårdssektorn utgjorde inget undantag. HealthInvest MicroCap Fund klarade dock sig relativt väl och är upp 16 procent på helåret medan Value Fund backade signifikant och är nu upp 2 procent för 2015.
 
I kvartalsbrevets Marknadskrönika diskuterar vi en uppblossande debatt kring läkemedelspriser i USA och behandlar det viktigaste som skett i våra fonder under kvartalet. I Analysartikeln lyfter vi fram MicroCap Fund som fortfarande lever ett liv lite i skuggan av Value Fund.
 
Trevlig läsning önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
Value B
Avkastning Q3
-12,2%
HealthInvest
MicroCap
Avkastning Q3
-1,9%
Marknadskrönika
 
Det tredje kvartalet innebar en ordentlig sättning på världens aktiemarknader. Hälsovårdssektorn backade 8 procent under kvartalet men är hittills under 2015 upp 7 procent. HealthInvest MicroCap Funds utveckling framstår som utropstecknet med en uppgång på 16 procent under årets första nio månader. Läs mer
HealthInvest MicroCap Fund - söker guldkorn
 
HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och har en fondförmögenhet på 262 mkr. Fonden fokuserar på bolag som är genuint undervärderade av den enkla anledningen att de följs av ett relativt litet antal andra investerare och analytiker. Det ger oss möjlighet att finna oupptäckta guldkorn. Läs mer
 
Nyheter från fondbolaget
Bennet och Hallberg ökar innehav
 
Carl Bennet och Anders Hallberg har via sina helägda bolag fördubblat sina respektive innehav i HealthInvest MicroCap Fund under september. Efter investeringarna äger Bennet och Hallberg andelar motsvarande cirka 160 msek respektive 20 msek.
 
HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna strategi har hittills varit lyckosam då fonden har avkastat 74 procent sedan start.
HealthInvest Partners flaggar i svenska Medivir
 
HealthInvest Partners flaggade den 8 september upp som en av de större ägarna i det svenska bolaget Medivir med en ägarandel om 5,1% av aktiekapitalet.Läs mer
Träffa HealthInvest Partners i höst
 
Under hösten kommer vi bland annat att presentera våra fonder hos Aktiespararna i Stockholm (20 oktober) samt på evenemang ordnade tillsammans med Avanza i Göteborg (4 november) och Stockholm (5 november).
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från dess hemsida www.healthinvest.se.