Forskarnyheter från CHILD vid Jönköping University
 
Aktuell konferens: Barn i longitudinella studier
 
Den 18 november 2015 träffas vi för en seminariedag om fungerande över tid hos barn, ungdomar och unga vuxna med funktionshinder. Vi diskuterar både metodologiska och innehållsliga aspekter. Arrangör: IHV Barns Forskarnätverk samt CHILD. Läs mer
 
Call for papers: Children's Rights and Early Intervention
 
International Society on Early Intervention (ISEI) arrangerar den 8-10 juni 2016 konferensen Children's Rights and Early Intervention.
Det sker i samvarkan med Stockholms universitet och sista datum för föredragsanmälan är den 1 oktober 2015.
Att få stöd och hjälp tidigt för att förebygga problem som skulle kunna uppstå senare i livet, står i fokus både inom ECI-som forskningsområde och vid konferensen i Stockholm. Läs mer
 
 
Jerome Bickenbach från WHO gästade Jönköping University
 
I september hade Jönköping University besök av professor Jerome Bickenbach från World Health Organisation. Hans föreläsning var ett inslag i det internationella magisterprogrammet Interventions in Childhood, som drivs av forskargruppen CHILD. Läs mer