Intressanta seminarier på Kvalitetsmässan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Våra seminarier på Kvalitetsmässan
 
Den 3-5 november är det dags för det största kvalitetseventet i Europa, Kvalitetsmässan i Göteborg.Vi som arbetar med Kvalitet & Resultat på SKL håller i ett mycket intressant seminariespår som ni kan hitta i programet på mässans webbsida under rubriken Ekonomi & styrning.
 
Flera av seminarierna presenteras dessutom av långväga gäster och de tillfällena växer inte på träd. Så ta tillfället i akt!
 
Leif, Christine, Gunnar och Lars
Tisdag 3 november 10.50-11.50
 
Seminarium 8
Att leda för resultat - Vad krävs av dig i ledarrollen?


Det förs en livlig diskussionen om att mäta och följa upp just nu. En sak står dock klart. Det kommer alltid att vara viktigt att mäta rätt saker för att kunna påvisa att man når dit man vill för skattepengarna. Vad är då chefens och ledarens roll i detta sammanhang? Hur kan du som ledare understödja och vara bärare av ett resultatfokuserat arbetssätt?

Alexandra Göransson, biträdande avdelningschef inom socialtjänsten i Stockholms stad.
Moderator: Märit Melbi, projektledare SKL.
Seminarium23
Lauaxeta - Europas bästa skola


Lauaxeta Ikastola i Bilbao, Spanien, är ett icke vinstdrivande föräldrakooperativ med inriktning på barn mellan 2 och 18 år och består av dryga 1 200 elever.

Det är den skola som fått mest kvalitetsutmärkelser i hela Europa. 2007 erhöll man exempelvis det prestigefyllda EFQM Award Winner. I prisförklaringen lyfts ledarskap, processfokus och resultatorientering 
som framgångsfaktorer. Under flera år har man varit en inspirationskälla för många skolor i Europa.

Maritere Ojanguren, principal and Aitor Pagalday, principal assistant, Lauaxeta.
Tuula Aula, rektor Condorens förskolor och Håkan Sörman, VD SKL.
Moderatorer: Jerry Karlsson, VD SIQ.
Tisdag 3 november 15.00-16.00
 
Seminarium 38
Sveriges Kvalitetskommun
De nominerade är..


Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom. De är bra på demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.

Svante Stomberg, kommunchef Borås, Pär Eriksson kommundirektör Eskilstuna, Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborg, Ulf Nyqvist, kommundirektör Karlstad, Mikael Persson, kommundirektör Kävlinge och Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås.
Moderatorer: Lennart Hansson, sektionschef och Gunnar Gidenstam, projektledare SKL.
Seminarium 53
Involvera brukare i tjänsterna


Vad kan vi vinna på att involvera våra brukare i utvecklingen av tjänster? I många skilda offentliga verksamheter används tjänstedesign alltmer som en metod när brukarens behov ska stå i fokus för förändringsarbete. I Danmark har tjänstedesign alltmer blivit en av lösningarna på välfärdsuppdraget. Vad är tjänstedesign och vad tillför det i vårt sökande efter nya lösningar på väl kända utmaningar?

Nils Danred, kommunchef Laholms kommun och Joy Mogensen, borgmästare Roskilde kommun.
Moderatorer: Christine Feuk, handläggare och Anna Lindström, projektledare, SKL.
Onsdag 4 november 08.30-09.50
 
Seminarium 67       
Analys en förutsättning för effektiv styrning


Hur ska vi följa upp resultat? Och hur ska vi styra? Mycket kraft läggs i kommuner och landsting för att skapa olika modeller för detta. Många gånger är det svårt att få styrning och uppföljning att nå ut till det viktigaste ledet i styrkedjan, de som levererar service till invånarna.

En av orsakerna kan vara stora brister i arbetet med analys av resultat. En väl genomförd analys är förutsättningen för verksamhetsutveckling och förbättring. SKL och RKA presenterar en modell för hur olika resultatmått ska analyseras, och tillsammans med två kommuner visar de exempel hur den kan användas.

Projektledarna Christine Feuk och Gunnar Gidenstam, SKL, Maria Price, projektledare RKA, Eva Andreasson, utvecklingsstrateg Borås och Lisa Sollenborn, kommunstrateg Oxelösund.
Seminarium 68
Budgetera för resultatI Roanoke, Virginia, USA, har man gått från traditionell budgetering till en metod som kallas Budgeting for Outcomes (BFO) för att uppnå önskade resultat.

Det är en ny budgetmodell som innebär att man finansierar de insatser som bidrar till stadens strategiska mål, genom att man kommunicerar målen och låter förvaltningarna lämna anbud på hur man ska nå dessa (Requests for Results). BFO är en intressant modell som ger många nya lösningar jämfört med traditionell budgetering.

Amelia Merchant, Director of Management and Budget Roanoke.
Moderatorer: Julius Bengtsson,managementkonsult Ramböll Management Consulting och Lars Strid, projektledare SKL.
Onsdag 4 november 10.40-12.00
 
Seminarium 83
Möt Sveriges KvalitetsKommun 2015


Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, servicen, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter från sitt kvalitetsarbete.

Moderator: Håkan Sörman, VD SKL.
Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, NCC, Swedbank, Saco och Vision.
Onsdag 4 november 13.50-14.50
 
Seminarium 98
Fantastisk tillgänglighet för invånare


Kommuner lägger idag allt större kraft på att förbättra tillgängligheten vad gäller telefoni och e-post för sina invånare. Många kommuner har sedan flera år även låtit sig granskas och bli jämförda av externa företag med syftet att bli bättre. Hur har de som lyckats bäst bli ledande när det gäller tillgänglighet i telefoni och e-post? Kramfors och Lomma presenterar resultat som gör att kommunerna hamnar i världsklass.

Peter Carlstedt, kommunchef Kramfors och Jan Sohlmér, kommundirektör Lomma.
Moderatorer: projektledarna Lars Strid och Gunnar Gidenstam, SKL.
Onsdag 4 november 15.30-16.30
 
Seminarium 113
Karlskoga lasarett – kvalitet i detaljerna


På Karlskoga lasarett har man visat hur ett långsiktigt och systematiskt arbete, där patienter och samtliga yrkesgrupper är delaktiga, ger fantastiska och hållbara resultat . Patienterna får god vård, personalen mår bra och man är kostnadseffektiv. Lyssna till en berättelse om hur ett kontinuerligt förbättringsarbete lett till såväl nationella som internationella kvalitetsutmärkelser. 

Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef Karlskoga lasarett.
Moderator: Leif Eldås, projektledare SKL.