Läs det senaste från Ifous!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ständigt pågående processer
 
Det är alltid spännande och lite nervöst att göra något för första gången, så även för oss på Ifous kansli. I september månad har vi för första gången två forsknings- och utvecklingsprogram som genomför sina spridningsseminarier.

Ett genomfördes 17 september (Inkluderande lärmiljöer) och ett står för dörren, 30 september (Entreprenöriellt lärande). Det har varit roligt och utmanande att arbeta med programmen som pågått i över tre år. Tillsammans med med medlemmarna och de lärosäten vi samverkat med har vi vuxit och nu är det dags att se vad framtiden har att erbjuda i de processer som nu ska drivas vidare hos varje enskild medlem.

Själva arbetar vi med att initiera nya program och nya processer som ska bidra till att utveckla Skolsverige. Tanken är att arbetet aldrig ska avstanna, att Ifousmedlemmar tillsammans ständigt ska kunna arbeta för att förbättra elevernas vardag. Välkommen till en höst ihop med Ifous!

Hälsningar,
Emma Kreü
Medlemsansvarig


PS. Vill du veta mer om våra kommande FoU-program? Läs mer här!
Vi växer!
 
Ifous välkomnar en rad nya medlemmar!

Nu är Gagnefs kommun, Kommunförbundet Skåne, Östhammars kommun, Dals-Eds kommun, Nordanstigs kommun, Sydnärkes utbildningsförbund, Sotenäs kommun, Valdemarsviks kommun, Emmaboda kommun, Hylte kommun, Älvdalens kommun, Högsby kommun, Eda kommun, Säters kommun, Perstorps kommun och Härnösands kommun medlemmar i Ifous.

Läs mer om medlemskapet i Ifous här!
Inkluderande lärmiljöer blickar framåt
 
16-17 september hade Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer sitt avslutande spridningsseminarium. Under tre år har tolv medlemmar tillsammans med Malmö högskola och Ifous samverkat i programmet.

Syftet med programmet har varit att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på både skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer.

Under dagarna presenterade praktiker arbetet som de bedrivit och forskare de resultat som uppnåtts. Samtliga rapporter och artiklar från programmet finns tillgängliga här.
Ta del av resultat och erfarenheter från ett av Ifous FoU-program
 
Den 30 september har FoU-programmet Entreprenöriellt lärande sitt avslutande spridningsseminarium i Kista, Stockholm. Under dagen får besökarna ta del av resultat och erfarenheter från de ca 200 lärare och ledare från de tolv Ifousmedlemmar som deltagit i programmet. Mer om dagen samt anmälan hittar du här.
Sista chansen för förstudie: Undervisning i förskolan
 
Nu drar vi igång förstudien för FoU-programmet Undervisning i förskolan och nu är det sista chansen att anmäla intresse! Vill du vet mer? Kontakta Helena Bergmark, projektledare på Ifous. 
Att förändra arbetssättet på en skola
 
En av de senaste utvecklingsartiklarna är “Blockarbete: ett förändrat arbetssätt” av Brett Kemp och Kristina Kemp. I artikeln beskiver de hur de förändrade arbetssättet på Seminarieskolan i Landskrona där målet var att alla eleverna skulle känna sig inkluderade i undervisningen. Artikeln kan du läsa här och om du är intresserad av att veta hur du själv kan skriva en artikel så hittar du informationen här.
Att leda för BFL!
 
Den 27 oktober arrangerar Ifous tillsammans med sina medlemmar Sigtuna kommun och Haninge kommun samt Skolforum ett seminarium om bedömning för lärande (BFL) och ledarskap. “Att leda för BFL; forskning och praktik möter varandra” ger möjlighet att aktivt ta del av olika dilemman som kan uppstå när man som skolledare arbetar med BFL i praktiken, och diskutera med deltagande forskare hur praktik och forskning kan samverka för att hitta en lösning. Mer om programmet samt om anmälan hittar du här.
Ifous träffar medlemmar
 
Under september månad har representanter från Ifous kansli funnits på ett flertal mötesplatser för att träffa medlemmar. På Stockholms stads mässa för skolledare, Kommunförbundet Skånes nätverksträff och Bok & Bibliotek i Göteborg har det varit möjligt att träffas och diskutera medlemskap.

Har du en tanke om vart du skulle vilja träffa Ifous? Hör gärna av dig!