Kvalitetsregister möjliggör ny typ av smart klinisk forskning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kvalitetsregister möjliggör ny typ av smart klinisk forskning
 
Kvalitetsregistren öppnar helt nya möjligheter för den kliniska forskningen. Med enkla och smarta metoder kan man systematiskt utvärdera behandlingar som aldrig skulle ha utvärderats annars. Man kan rekrytera många fler patienter än i traditionella studier. Stefan James professor i kardiologi, har varit med om att utveckla den registerbaserade randomiserade kliniska studien, RRCT.
 
Artros lindras med hjälp av kvalitetsregister
 
Artrosskolor hjälper patienter att hantera sin sjukdom. Resultatet av utbildningen förs in i ett kvalitetsregister och statistiken är ett väldigt viktigt underlag i arbetet med att utveckla artrosvården. Registerdata visar att Gotland har lyckats särskilt väl. Nu sprids erfarenheter därifrån vidare.
 
Större nytta av hörapparaten tack vare register
 
Alltfler landsting ansluter sig till Kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. De får då veta vilken nytta deras patienter har av sina hörapparater och vad de kan göra för att nyttan ska öka. Registret har snabbt blivit en pådrivare av förbättringar i hörselvården.
 
Äldre män med avancerad prostatacancer underbehandlas
 
Forskning baserad på data från Nationella prostatacancerregistret visar att många i övrigt friska män i åldern 70-80 år med lokalt avancerad prostatacancer inte får botande behandling. Detta trots att de har lika lång förväntad kvarvarande livstid som yngre män med annan sjuklighet. Ola Bratt står bakom studien.
 
Patienter samarbetar med kvalitetsregister för ADHD-behandling
 
Patientperspektivet blir allt viktigare för de psykiatriska kvalitetsregistren. Ett av dem är BUSA, Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling. Patienter deltar i förbättringsarbeten och kvalitetsregistrets årsrapport har granskats av patienter. Cecilia Ingard och Karin Hallsten är med i samarbetet.