Vi vill ha ditt bidrag till Kvalitetsregisterkonferensen 2016
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nationella Kvalitetsregister­konferensen 2016
 
På Nationella Kvalitetsregisterkonferensen den 12 april 2016 vill vi visa det arbete som register, verksamheter, akademi och industri gör för att förbättra vården. Vilka förbättringar bidrar kvalitetsregistren till? Skicka in ditt bidrag senast den 23 november.
 
Nulägesrapport 2015
 
För tredje året i rad presenterar vi vår nulägesrapport över satsningen på kvalitetsregister. En mängd aktiviteter och projekt har initierats för att effektmålen för satsningen ska nås. Framför allt har det ökade stödet till registren gett dem bättre förutsättningar att arbeta både mer intensivt och långsiktigt. Ladda ner rapporten från vår webbplats och ta del av utvecklingen av registren och det arbete som gjordes under förra året.
 
Webbutbildning
 
Du har väl inte missat vår webbutbildning Att driva Kvalitetsregister? Den har tagits fram för dig som är registerhållare eller styrgruppsmedlem. Du väljer själv när du vill gå den och vilka delar du vill fördjupa dig i.
Kvalitetsregister 7,5 hp
 
Vill du bli bättre på att använda kvalitetsregister i förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården? Nu kan du anmäla dig till kursen Kvalitetsregister 7,5 hp vid Linköpings universitet.