ACP levererar till MAX IV
Sveriges största forskningsanläggning
 
Ringstrukturen i stora byggnaden - MAX IV. Klicka för att se foton från fler labb.
MAX IV i Lund är med en yta på 40.000 m2 Sveriges hittills största forskningsanläggning. Total luftmängd är ca. 100 m3/s. Enbart i den yttre ringstrukturen (bilden ovan) finns 120 st textildon (Ø=500 mm, L=6 m).
Anläggningen värms och kyls med tillluften. Det är vårt hittills största projekt.

Byggnationen inleddes 2010. Imtech projekterade och installerade ventilationen. ACP har levererat don till alla byggnader i anläggningen.
Jämn temperatur med total omblandning
 
Temperaturmätningar från maj 2015 visar total omblandning och jämn temperatur vid olika höjder i lokalen
 
Textila tilluftsdon med laserskurna hål för nästan hela luftmängden ger en perfekt omblandning och bibehåller därför en konstant temperatur, vilket är väsentligt i denna typ av forskningsanläggning. Donen är underhållsfria och möter kraven i SundaHus.

Vid mätningar i stora byggnaden i maj 2015 uppmättes en temperaturskillnad på mindre än 0,4°C i alla mätpunkter, vilket visar på en synnerligen jämn temperatur.

ACP textildon används i flera referensanläggningar, bl.a. AstraZeneca (Södertälje), UMAS (Malmö), AstraTech (Mölndal), Optinova (Åland), ABB (Ludvika) och Angio Lab (Kalmar).
 
Klicka på bilden för mer information om textildon
Textildon finns även i renrumskvalité
 
Textildon för renrum (endast vit färg) klarar ISO-klass 4 för renrum, under förutsättning att tillräckligt bra filter används i ventilationsanläggningen.


Besök gärna vår hemsida för mer information:www.acp.se
Då våra textildon i polyestermaterialet Trevira ® CS maximalt tar upp mindre än 1% vatten är risken för bakterie- eller svamptillväxt minimal. Det gör dem extra lämpliga i miljöer med höga hygienkrav.
 
Skiss av det färdiga MAX IV-projektet. Läs mer på Maxlabs hemsida.