Det senaste från Ifous!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I denna ljuva sommartid…
 
...är det mycket som händer. Inför sommaren är det bråda tider med allt som ska hinnas med, planeras och avslutas. Här på Ifous är det mycket på gång då förstudier, nya FoU-program, seminarier och slutseminarier planeras inför hösten. Det är några hektiska, men roliga, veckor kvar, men sedan är det semester även här på kansliet. Då laddar vi inför en rolig och intensiv höst och då kommer förhoppningsvis du som Ifousmedlem hitta många spännande aktiviteter, möjlligheter och nya intryck från oss igen!

Kansliet kommer att vara stängt under vecka 28-31, men 3 augusti finns vi åter igen på plats!

Läs mer i medlemsbrevet och ha sedan en riktigt bra sommar!


Hälsningar,
Emma Kreü
0735130736/emma.kreu@ifous.se
Förstudie: Nyanlända elevers lärande
 
Under sommaren och hösten medverkar sju av Ifous medlemmar i en förstudie om nyanlända elevers lärande. Studien genomförs av Gilda Kästen Ebeling, som kommer att sammanfatta nuläget både i forskningen och i praktiken ute i kommunerna: Vilket är kunskapsläget? Hur ser situationen ut i praktiken? Vilka behov av utveckling finns? På vilka områden finns samarbetsmöjligheter? Nyfiken? Läs mer här!

Save the date!
Ett seminarium där vi presenterar och diskuterar förstudien planeras den 30 november. Mer information kommer i höst.
Nytt FoU-program: Undervisning i förskolan
 
Vad innebär det att vara lärare i förskolan? Vad karaktäriserar undervisning i förskola? Hur planeras och genomförs den? Hur kan förskolechefer och ledare på förvaltningsnivå stötta och möjliggöra utvecklingsarbetet? Dessa frågor kommer att bearbetas i Ifous nya FoU-program som går igång under hösten. Läs mer här!
 
Vill din kommun/huvudman vara med?
Kom med från början om du vill vara med och påverka utformning och frågeställningar!
Kontakta Helena Bergmark för mer information!
Områden under bearbetning
 
Ifous arbetar med ett antal idéer som kan utvecklas
till forsknings- och utvecklingsprogram eller andra FoU-insatser.
Läs mer här om vilka områden vi arbetar med just nu.

 
Idéerna fokuserar behov som identifierats av
Ifous medlemmar. Skolmyndigheternas rapporter liksom aktuell skolforskning är också viktiga källor.
BFL-seminarium under Skolforum
 
Under Skolforums andra dag, 27 oktober, kommer Ifous tillsammans med Skolforum, Sigtuna kommun och Haninge kommun att arrangera ett seminarium om bedömning för lärande (BFL), “Att leda för BFL; forskning och praktik möter varandra”.


Boka datumet redan nu och håll ögonen öppna efter program och länk till anmälan som kommer inom kort!
Ifous lokala nätverksträff i Jönköping
 
Den 12 maj arrangerade Ifous en nätverksträff för både medlemmar och icke-medlemmar i Jönköpings kommun med omnejd. Fokus under dagen låg på hur lärare och förskollärare aktivt kan implementera forskning och utveckling i sin arbetsvardag samt hur ett engagemang i Ifous kan underlätta det på olika plan.
Läs mer om vad som hände på nätverksträffen här.

Håll utkik efter information om när nästa nätverksträff arrangeras!
Vad händer i FoU-programmen?
 
Inkluderande lärmiljöer
 
Nu börjar en rad av utvecklingsartiklar strömma
ut från FoU-programmet “Inkluderande lärmiljöer”.
Du hittar dem här
. Först ut är Mathias Engvall från Tyresö som skriver om hur Strandskolan arbetar
med barn inom autismspektrat. En intervju med Mathias samt hans artikel hittar du här. Alla artiklar som publiceras kommer att samlas här

 
Vi påminner naturligtvis också om vårt
slutseminarium i Malmö den 17 september.
Läs mer och anmäl dig på Ifous hemsida. 
Entreprenöriellt lärande
 
Nu samlar deltagarna i FoU-programmet Entreprenöriellt lärande ihop sina erfarenheter från de tre åren som det pågått. Detta kommer att resultera i en gedigen slutrapport som innehåller samlade erfarenheter och lärdomar från alla inblandade.
 
Både deltagare och andra intresserade är välkomna till FoU-programmets slutseminarium den 30 september på NOD i Kista. Läs mer påIfous hemsida. 
Små Barns Lärande
 
Till nästa seminarium (i Eskilstuna 7-8 oktober) har kommunerna fått i uppdrag att prova sätt att dokumentera barns förändrade kunnande och det arbetet pågår just nu. På seminariet kommer fokus
att läggas på analys av resultat.

I augusti träffas processledargruppen för att tillsammans med Linnéuniversitetet stämma av seminarieinnehåll och vidare arbete på hemmaplan.
Digitalisering i skolan
 
Efter ett givande möte med klokrådet och styrgruppen i FoU-programmet Digitalisering i skolan planeras nu höstens lärloopar. Det kommer för lärarna att innefatta formativ bedömning med digitala verktyg och kollegial feedback.

För ledarna ligger fortsatt fokus på ledning och styrning för att möta lärarnas och organisationens behov att utvecklas med stöd av de digitala verktygen men även kollegial feedback på reflektioner kring det gångna årets utveckling.