Vi fortsätter att växa och hakar på hälsotrenden
 
 
2015 har börjat intressant. Mycket har hänt på den politiska scenen där flera partier bytt ledare, där den förra oppositionen blev regering och alliansen fick gå i opposition. Vi lever även med decemberöverenskommelsen. Allt detta sammantaget gör det svårt att veta vad vi som driver verksamheter kan förbereda och anpassa oss till. Vi tränar som aldrig förr och fokuserar allt hårdare på hälsa och hållbarhet. ”70 är det nya 50”.

De svenska företagen verkar vara på väg ut ur den längsta lågkonjunkturen på många år. Börsen går bra och vi ser flera intressanta noteringar under första halvåret. Räntan försvann. Bankerna gör rekordvinster. Det är en spännande tid.

Inom ProXecutive har vi under 2015 genomfört flera IFRS-konverteringar. Likaså med de nya K3- reglerna. Vi fortsätter att växa och det har vi för avsikt att göra även i framtiden. Att driva företag är ju som att cykla – om du slutar att trampa ramlar du omkull!

I detta nyhetsbrev får du möta vår nya medarbetare Kent Gerhardsson och vår nya tjänst PT i ledarskap, som är ett samarbete med Anders Åberg. Han är som bekant mångårig medlem i vårt Advisory Board. Till sist, vi behöver bli fler och vi vänder oss därför till dig som vill komma ombord och bidra till fortsatt tillväxt.

 
"In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield."
Warren Buffett

Välkommen till ProXecutive
 
Thomas, Lars, Sven, Annicka, Maria, Rebecka, Pål, Kent, Bo, Anders, Mika, Camilla och Teresia
 
 
 
 
Hallå där Kent Gerhardsson! Ny på ProXecutive
 
 
När började du på ProXecutive?
– Jag är verksam i företaget sedan mitten av mars i år och kom omgående in i ett större förändringsprojekt ute hos kund, som nu är i sin slutfas.

Berätta lite om din bakgrund!
– Som många av mina kollegor inom ProXecutive har jag en bakgrund som revisor, men även ifrån linjebefattning som ekonomichef och redovisningschef. Sedan 1998 har jag fullt ut arbetat som konsult. Först som Senior Manager och ansvarig för gruppen inom finansiell rapportering på Deloitte i Stockholm. Därefter på Grant Thornton som Partner och ansvarig för avdelningen CFO Services. Som konsult har jag arbetat som inhyrd CFO, ekonomichef, redovisningschef, projektledare samt rådgivare och bollplank till ägare, styrelser och företagsledningar inom olika branscher, allt ifrån noterade till större familjeägda bolag. Tonvikten har legat på kvalificerade redovisningsfrågor samt finansiell rapportering såväl externt som internt för ledningsstöd.

Med din omfattande erfarenhet som finansiell rådgivare vad är ekonomifunktionernas största utmaningar idag?
– Ekonomifunktionen är inte längre bara en siffermakare utan ska idag vara mer en navigatör och stötta verksamheten med relevant information för att den ska kunna följas upp på rätt sätt och tillhandahålla snabba beslutsunderlag till ledningen. Det gäller att vara insatt i verksamheten för att kunna förstå och hjälpa ledningen att analysera.
För att ekonomifunktionen ska kunna leva upp till dessa förväntningar krävs det bra systemstöd och kvalificerad personal.

Varför valde du att komma till ProXecutive?
– Jag kände till företaget och medarbetarna sedan tidigare och vet att ni är ett härligt gäng som är mycket kompetenta. Det kändes som en naturlig fortsättning att få jobba ihop med konsulter med liknande bakgrund som jag själv, samt att få vara delaktig i ProXecutives resa mot något större.

Hur kommer du att bidra till ProXecutives verksamhet och erbjudande?
– Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper och breda erfarenhet inom finansiell rapportering och kvalificerade redovisningsfrågor samt mitt goda kontaktnät. Hoppas också kunna tillföra lite nya infallsvinklar och min erfarenhet av att ha byggt upp konsultorganisationer tidigare.

 
 
Om Kent Gerhardsson

Ålder: 53 år
Erfarenhet: Över 30 år inom kvalificerad redovisning
Familj: Sambo, barn, bonusbarn
Intressen: Idrott, både utöva själv och titta på när andra utövar. Resor till nya platser
 
 
 
NYHET! ProXecutive hakar på hälsotrenden och spänner DINA muskler – dra nytta av våra PT i ledarskap!
 
 
Inom ProXecutive arbetar vi långsiktigt med att hjälpa våra kunder till framgång. Vi går ofta in som inhyrda chefer för att säkerställa detta. Nu tar vi ytterligare ett kliv – vi kan stötta och träna våra kunders ledare i sitt ledarskap så att företaget kan utvecklas än bättre. Vi har i ett nära samarbete med Anders Åberg, grundare och ägare av Shaper, tagit fram en ny tjänst. Genom samarbetet kan vi ge våra kunder ett utökat stöd i ledarrollen och i frågor kring verksamhetsutveckling.

Vad handlar det om Anders?
Vi vet alla hur ensamt det är i ledarrollen. Vi ställs ofta inför situationer vi inte har fått utbildning och träning för. Våra ansvarsområden ska utvecklas och som ledare har du alltid ansvaret för att föra utvecklingen framåt och i hamn. Inte minst vad gäller att få in rätt folk i verksamheten och forma effektiva team. Vart vänder ledaren sig för att få stöd, goda råd och hjälp när det behövs som bäst? Med vem kan ledaren diskutera svåra frågor innan stora och viktiga beslut i ledarrollen behöver fattas? Det är här vår nya tjänst PT i ledarskap kan göra nytta.

Vad är det som är så unikt med denna tjänst?
Vi för samman tre roller; coachen, konsulten och rådgivaren i en tjänst. Utifrån dina unika förutsättningar som ledare, dina viktigaste uppgifter och dina största utmaningar sätter vi samman ett skräddarsytt utvecklingsprogram för dig.

Coachen hittar dina naturliga styrkor som ledare och ditt utvecklingsbehov i rollen med de utmaningar du står inför. Coachen sparrar dig i din utveckling.

Konsulten hittar utmaningarna i din verksamhet. Konsulten tar tillsammans med dig fram en utvecklingsplan för verksamheten och stödjer dig i förverkligandet.

Rådgivaren finns till hands för att vara ditt personliga bollplank och din mentor i de olika aktiviteter du sjösätter.

Vår PT stöttar och driver på din utveckling. Vi samarbetar så länge du känner att vi tillför nytta, energi och inspiration till dig. Din PT finns till din tjänst 24/7 genom ett månadsavtal. När du känner dig vältränad säger du bara upp prenumerationen.

Du är aldrig ensam – och inte din PT heller!
Inom ProXecutive och Shaper har vi kunskaperna, erfarenheterna, verktygen och nätverken som säkrar dina utvecklingsmål.

Hur komma igång?
Kontakta ProXecutive och Anders Åberg, anders.aberg@proxecutive.se eller
telefon +46 70 594 75 18.

 
”Resultatrapporterna skapas i vardagen – Ledarskapet skapar vardagen”
 
 
 
 
Vi vill växa! Vill du?
 

Nu har vi varit igång i mer än 11 år. Vi är stolta över alla uppdrag som våra kunder har anförtrott oss med under åren. Vi kan och vi vill göra mer. Det är dags att vi blir fler skickliga medarbetare.

Utifrån våra värderingar och hur vår firma ser ut vill vi att du:
  • är fortsatt starkt nyfiken på att utifrån konsultrollen utveckla dig själv och andra
  • identifierar möjligheter och hot, som konverteras till försäljning
  • förstår och driver kundfokus vilket därigenom överträffar kundens ställda förväntningar
  • eftersträvar att skapa stabilitet och trygghet i processer
Rätt person kan ha såväl 5 som 25-års yrkeserfarenhet, företrädesvis inom ekonomi. Du kommer inte till ett dukat bord utan till ett utmanande bord.

Skicka några rader om dig själv till Lars Jonsson för fortsatt dialog.