Årets Företagare 2014, Urban Karlsson och Carl Jannert.
Företagarfrukost
hos Nova Software
 
Den 23 april var det dags att besöka Årets Företagare i Falköping 2014, Nova Software, i lokalerna i centrum.

Näringslivsnyheter
Efter en gemensam frukost inledde Magnus Sundén med att presentera senaste nytt om utvecklingen kring Ållebergs Center. Flera företag är nu på gång, bland annat Byggmax och möbelförtaget Klubbkompis. 

Håkan Lindqvist berättade om det nyligen inledda samarbetet med SSAB och satsningen i Falköping. Håkan är VD för Tappers Stål & Metaller som levererar plåt i hela Norden, och man har genom affären dubblat sitt lager.

Maria Falegård (ordförande, Företagarna) nämnde det stundande arbetet med att utse Årets Företagare. Vinnaren blir den trettionde i ordningen och koras tillsammans med Årets Rookie och Årets Falköpingsambassadör under Näringslivsfesten torsdagen den 26 november, i Ållebergsgymnasiets entréhall.

Alexandra Norlander Thornberg presenterade det framgångsrika samarbetsprojektet mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen – Jobbsökarna. Samarbetet innebär i korthet att Alexandra och hennes kollegor med utgångspunkt från företagarens och arbetsgivarens behov söker och finner jobbtillfällen runt om i landet. Jobbsökarna kommer från och med 2016 ingå i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet och kontinuerligt bidra till att myndighetens arbetssätt förädlas och förenklas. 

Mjukvaror och mjuka värden
Urban Karlsson och Karl Jannert utsågs i november förra året till Årets Företagare i Falköping. 2015 firar företaget trettio år. Karl och Urban brann för programmering redan i skolåldern och verksamhetens grundstenar står kvar än idag.
– Det är oerhört spännande att ständigt utvecklas och förbättras. Då och nu skapar vi system som underlättar och automatiserar flöden i skolans värld.

Urban Karlsson gjorde avtryck med sin föreläsning i företagets utbildningslokaler på Storgatan. Han berättade om företagets väg från tre till dagens femtiotalet anställda och hur man ständigt jobbar med mjuka värden och bemötande, både vad gäller medarbetare och kunder. 

– Rent intresse räcker inte för att utvecklas. När vi växte ställdes vi plötsligt inför ord som ledningsgrupp, affärsplan, målsättning och vision, berättade Urban. Men det är en sak att göra det och en sak att göra det på ett sätt som består och betyder något.

En fördel i Falköping
Urban återkommer till fördelarna med att som företag finnas i Falköping, om tryggheten och förtroendet som automatiskt finns naturligt i en liten stad. Man har valt att jobba hårt med frågor som rör just den känslan på Nova Software. Bry sig om och se varandra. Stötta varandra, vara ärlig och seriös.

Det är tydligt att det är i Falköping företaget även i fortsättningen kommer att finnas och expandera.

Utmärkelsen stärker
– Att bli utsedda till Årets Företagare har betytt mycket för oss, avslutar Urban Karlsson. Utmärkelsen väger tungt och stärker oss som en seriös verksamhet. Vi blir synligare och framför allt har förutsättningarna att hitta rätt personal ökat.

Fotnot: Näringslivsdagen i november arrangeras av Företagarna Falköping i samarbete med Falköpings kommun.
 
Fexeus på kurorten 
 
Mars månads pyttlunch bjöd på minnestester och aha-upplevelser om hur vi fungerar i vår vilja att påverka och kommunicera. 
 
Henrik Fexeus, föreläsare och även känd från Nyhetsmorgon i TV4, brinner för ordlös kommunikation och relationsbyggande. Kan man styra andra människors handlande och humör? Svaret blev ja.
 
Henriks böcker och tv-program har spridits över hela världen. Med sin egensinniga mix av rackarspel, fakta och människokännedom är han idag en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare.
 
 
Carin Götblad kommer till pyttlunchen den 2 juni.
Carin Götblad till
pyttlunchen i juni
 
 
Tisdagen den 2 juni är det dags för Carin Götblad att ta ordet på pyttlunchen på Kurorten Mösseberg.
 
I jakten på Anna Lindhs mördare blev Carin Götblad, då Länspolismästare, känd för svenska folket för sin personlighet och positiva sinnelag. Hon har med ett kreativt, målmedvetet och starkt ledarskap förnyat och förändrat en stor och traditionsstyrd organisation. Carin har utsetts till bland annat Årets chef 2007 och Årets Ledare samt Årets Yrkeskvinna i Stockholm 2008.
 
Anmälan
Anmälan till pyttluchen är bindande och görs via mail till info@kurortenmosseberg.se. Ange namn och företagsnamn.
 
Förenkling fortsätter
 
Arbetet med Förenkla helt enkelt fortsätter. Nyligen utbildades tjänsteman under två halvdagar i bland annat skriftlig kommunikation och bemötandefrågor.
 
Falköpings kommun jobbar vidare med Förenkla helt enkelt, dels för att stärka organisationen och dels för att möta näringslivet på ett än bättre sätt.

– Tanken är att vi i nästa steg för en tydligare dialog med näringslivet, kring hur vi ska gå vidare i arbetet och i våra dagliga rutiner, säger Katarina Andersson, biträdande kommundirektör.

Fokus på kommunikation
Katarina berättar att den senaste utbildningen omfattade ett 20-tal tjänstemän som dagligen möter företagare och näringslivet i olika ärenden. Under halvdagen i april låg fokus på hur man uttrycker sig i tal, skrift och personliga möten.

– Det förväntas att kommunens tjänstemän ska förhålla sig professionellt och ha ett gott bemötande – i vad och hur man kommunicerar, fortsätter Katarina. Särskilt när det handlar om negativa besked, är det ännu viktigare hur vi uttrycker oss, förklarar och motiverar.
 
Ett hundratal deltagare
Från 2013 har ett hundratal tjänstemän och politiker varit delaktiga i SKL:s utbildning. Tjugo medarbetare har nu gått vidare i arbetet. Bland dessa finns representanter från Samhällsbyggnads- och Stadsbyggnadsavdelningen och nyckelpersoner som jobbar med och för näringslivet på olika sätt.
 
Lotsmodell, projektmodell och mötesplatser
Man fokuserar nu på tre nya aktiviteter; projektmodellen, lotsmodellen och funktionsnätverket. En projektkoordinator kommer tillsättas som får ett tydligt ansvar att snabba på ärendehanteringen. En lotsfunktion handlar om att hålla i ett ärende tills det lämnas över till någon annan. Det skapar trygghet för företagaren och snabbar på och effektiviserar ärendehanteringen.
 
Mötesplatser för informationsutbyte kommer att skapas mellan kommunens representanter och företagare.
– Vi går från ord till handling, understryker Magnus Sundén. Vi kommer åka ut och träffa fastighetsägare och företagare och presentera vad gällande detaljplan ger möjlighet till. Vi måste jobba proaktivt. En så enkel sak som takhöjd kan ställa till mycket problem och medföra stor tidsbesparing om man vet vad som gäller från början, och vad detaljplanen tillåter.

Företagsbesök inplanerade
I nuläget finns en turlista på 4-5 områden som kommer besökas av kommunens representanter, bland annat Brogärdet, Floby och Sikagårdsområdet. Då går man  igenom till exempel byggnadsprocessen och vilka regler och riktlinjer som gäller för respektive område.
 
Dags för Thomas att lämna över stafettpinnen
 
Den 1 juni tillträder Marika Wärff som VD på Falköpings Mejeri. Nuvarande VD:n sedan nästan 40 år tillbaka, Thomas Andersson tackar därmed för sig.
 
Thomas Andersson konstaterar att det har hänt mycket med mejeriets verksamhet sedan han trädde in 1976. De då 20 medarbetarna har idag ökat till över 100. Därtill kan man lägga till ytterligare ett 70-tal anställda som genom andra företag jobbar regelbundet med till exempel el och transporter.

Omsättningen ligger idag kring 1,4 miljarder, att jämföra med dåvarande 30-40 miljoner kronor. Det är en fin utveckling.
 
Mejeriets utveckling rör även området på Odengatan. Tankarna startade i samband med att möjligheten att köpa loss området av Lantmännen för tre år sedan.
– Vi har fört många diskussioner i positiv anda med kommunen och vi har kommit en bit på väg i arbetet men mycket återstår.

När Granngården nu flyttar ur lokalerna disponerar Falköpings Mejeri hela ytan fram till Bangatan. Förslaget till en ändring av stadsplanen är framtaget och man hoppas på att den går igenom under hösten. Först därefter kan man ta ställning till hur det ska disponeras. Skisser finns över hur det framtida området kan komma att se ut, men i nuläget inga beslut.

Starkt varumärke i turbulent bransch
Det råder turbulens i branschen just nu. Priserna går ner och det är lite lika enkelt som förr att sia om framtiden.Det är dock ett starkt varumärke som Thomas lämnar vidare. Falköpigs Mejeri är idag Sveriges största svenska mejeri, med mjölk producerad enbart hos svenska bönder.

– Köper du en liter Falköpingsmjök vet du att den garanterat kommer från svenska gårdar och det är en speciell känsla.

Även om Thomas avslutar sin roll som VD för koncernen har han andra uppdrag i sikte. Efter den 1 juni läggs fokus på Falköpings Mejeris verksamhet i Dalarna. Han äger även, sedan några år tillbaka, glassfabriken Klings Glass. 

Energi som smittar
Energi råder det ingen brist på. Utmaningar är en del av vardagen då som nu. Såväl affärsmässiga som idrottsliga. Årets Göteborgsvarv blev Thomas 32:e i ordningen. Utöver dem kan han på sin meritlista lägga till bland annat Madoc Marathon, En svensk klassiker och Matterhorn Ultra. Nästa utmaning blir att tillsammans med sambon delta i Big Five. Det är en 21 km löpning med ca 10 000 deltagare som går på Afrikas savanner.
– Du springer bland noshörningar och lejon går fritt, berättar Thomas med smittande energi.

 
Thomas Andersson avtackas i Folkets Park den 12 juni med en fest för ägare, anställa och kontaktpersoner genom åren.
 
Fotnot: Falköpings Mejeri ägs av 201 lantbrukare och levererar ost till hela Sverige. Övriga produkter såsom till exempel mjölk, mjölkpulver levereras inom en 20 mils radie, med utgångspunkt från Falköping. Bild: SLA.
 
 
Nya Leaderpengar till Skaraborg
 
En ny programperiod för Leader startar under året och Falköpings kommun sökte under våren nya medel, tillsammans med sex andra kommuner; Skövde, Tidaholm, Tibro, Mullsjö, Habo och Hjo. Nyligen beviljades ansökan om hela 36 miljoner kronor.

Leader Östra Skaraborg har varit Leader-område sedan 2008, med inriktning mot landsbygdsutveckling. Den nya perioden omfattar perioden 2015– 2021.
– Vi kommer jobba med landsbygdsutveckling inom en rad olika områden men framför allt vill vi förstärka vårt jobb med företagandet där vi tidigare varit svaga, berättar Niclas Fällström som är landsbygdsutvecklare i Falköping och ordförande i Leader Östra Skaraborg.
– Vi arbetar bland annat med småskalig livsmedelshantering och turism men även med innovation och nydanande projekt i företagande på landsbygden.
Stärka företagandet
Viljan finns att ytterligare stärka arbetet med företagande. Man inväntar därför det exakta regelverket om vilka förutsättningar som gäller.
Fotnot: Jesper Uvesten är idag verksamhetslerare för Leader Östra Skaraborg. Besluten tas i en styrelse med representanter från alla deltagande kommuner, både från näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor. Från Falköping medverkar Lars-Erik Kullenwall, Vanja Wallemyr och Magnus Sundén.
Intresse för
terminalköp
 
I april kunde man läsa om Julas intresse av att köpa loss kombiterminalen i Falköping. Nu är arbetet i gång med att ta fram ett förslag till en klausul i det befintliga avtalet, som möjiggör ett framtida köp.

– Vi har beslutat att tillsammans med Jula titta på förutsättningarna till att få till det på ett bra sätt, berättar Leif Bigsten. Båda parter måste känna sig nöjda med både avtalets omfattning och priset för kombiterminalen.
I korthet innefattar inte arbetet idag ett faktiskt köp utan ett tillägg i avtalet som ska ge riktlinjer vid och rättighet till ett framtida köp.

– Underlaget måste bygga på en extern värdering. Det är viktigt att alla parter måste är nöjda med förutsättningarna och att vi kan ta nästa steg i utvecklingen av terminalområdet i gemensam riktning.

När förslaget är framarbetat måste ett beslut i fullmäktige fattas för att avtalet ska träda i kraft.

Fungerar bra
Terminalen har blivit en viktig och central del i Julas transportkedja. Ett eventuellt framtida köp ses som möjlighet att få större kontroll på företagets transportflöde och själva kunna utveckla enligt egna förutsättningar och behov.
 
– Det är viktigt att poängtera att en affär inte skulle påverka den nuvarande verksamheten vid terminalen negativt utan fortfarande innebära möjligheter för nya aktörer i Skaraborg att ta del av pendeln, säger Leif Bigsten.
 
Ägaren till kedjan Dollarstore, Peter Ahlberg, besökte Falköpingsbutiken under öppningsdagen och roade kunderna.
Dollarstore öppnade
på Ålleberg Center
 

I slutet av april slog butikskedjan Dollarstore upp dörrarna till den nya butiken i Falköping.
 
Dollarstore är en svensk butikskedja som ägs av Peter Ahlberg, som startade den första butiken i Örnsköldsvik för 16 år sedan. Butiken i Falköping, landets fyrtionde i ordningen, öppnade nyligen i Coop Byggs gamla lokaler vid Ållebergs Center.
 
– Det här är ett av de bästa affärslägen vi har, säger näringslivschefen Magnus Sundén.

Ida Ahlberg är pressansvarig på Dollarstore och är nöjd med företagets utveckling och med etableringen i Falköping.
 
Fotnot: Dollarstore har huvudkontor i Kista utanför Stockholm och finns även i Skövde, Ulricehamn och Mariestad. Önskemål finns om att etablera företaget även i västra och södra Sverige.
 

Motordagens arbetsgrupp, övre raden från vänster: Camilla Strandberg, Länsförsäkringar, Göran Hellman, Hellmans Glas, Jonny Persson, Sportvagnsklubben, Jörgen Erlingstam, Brunstedts Glasmästeri, Leif Björk, Bosses Däck. Framre raden från vänster: Bosse Elving, BS Foto, Rolf Maier, Falköpings Modellflygklubb, Henrik Fischer, Axima, Jesper Nyström, Svenska Motor, Anders Mårtensson, Imitera.nu, Tommy Wallin, Lindströms Bil och Thomas Palmquist, Brandt Fordon. Saknas på bilden gör Anders Lantz, LP-Bilar.
Motordagen i centrum – gott samarbete mellan lokala bilhandlare
 
Den 25 april gick Motordagen för fjärde gången av stapeln på Stora Torget i Falköping. Bakom arrangemanget står  stadens lokala bilhandlare.
 
Den uppskattade Motordagen har nu blivit ett återkommande arrangemang och engagerar både falköpingsbor, företag och föreningar. 

En lördag i april samlas stadens bilhandlare och föreningar på Stora Torget för att visa sina verksamheter och framför allt bilar. Thomas Palmquist, Brandt Fordon, och de övriga i arbetsgruppen är mycket nöjda med arrangemanget.
– Den är en kul grej att vi konkurrenter/kollegor kan samarbeta och genomföra den här aktiviteten och visa vilket stort och bra utbud Falköping faktiskt har!

Växer år för år
Motordagen har successivt växt varje år och Thomas är glad över hur engagerade alla deltagare är, både företag och föreningar. Han nämner särskilt de ideella föreningarna som lagt ner mycket kraft i sin medverkan.

– Vi hoppas och tror att detta kan bli ett årligen återkommande arrangemang och har redan tagit fram ett preliminärt datum för 2016 års upplaga av Motordagen.

De två senste åren ha man haft tur med vädret och bil- och motorintresserade Falköpingsbor har strömmat till torget. Anders Mårtensson har som konferencier knutit ihop dagen och guidat besökarna genom uppträdanden, frågesporter och andra spännande programpunkter. Den populära tävlingen Gissa skrotbilen, skapar alltid livliga diskussioner, och på frågan om det var många som gissade rätt på bilmodellen kommer svaret blixtsnabbt.

– Självklart! Tävlingsdeltagarna är makalösa på att gissa!

Nästa års upplaga av Motordagen är preliminärt inplanerat till den 23 april 2016.
 
 
Inflyttningsklart på
Agnestadgatan
 
Området kring Agnestadgatan utvecklas intensivt just nu. Flera företag är på väg in och intressenter finns till ytterligare etablering.
 
​Den 28 mars öppnar Granngården dörrarna till de nya lokalerna vid Ållebergs Center och fler företag är på gång. Skånska Klubbkompis öppnar framöver möbelbutik och lager i området och i höst flyttar byggjätten Byggmax in i nya lokaler på Agnestadgatan. Även Smådjurskliniken som tidigare höll till i gamla sjukhuset, bygger nytt.
 
Nytt från Näringslivsrådet
 
Näringslivsrådets möte den 17 mars, bjöd VD Christin Gullbransen på rundvandring i fabriken och informerade om företagets spännande utveckling och verksamhet.

• Positiva vindar på bostadsmarknaden, och det råder stor efterfrågan och stort behov av fler lägenheter.

• Byggnationen av Åsarpshallen är i full gång. Såväl budget som tidsplanering håller som det ser ut i dagsläget.

• Åkeribranschen har det tufft för närvarande, uppmärksammas även fackmässigt.

• På turismområdet upplevs framtidstro och en positiv utveckling. I höst firar Mekelsmäss och Konstnatten 15-årsjubileum.

• Aktiv Handel är glada för den vintersäsong som varit, den har inneburit ett ökat antal kunder i stan. Samarbetet mellan Aktiv Handel och kommunen är gott.
 
 
• LEAX Arkivator ökar antalet anställda och söker just nu underhållstekniker och kvalitetschef. Värdet av att stärka teknikintresset hos ungdomar påtalades.

• Lantbruket, som en mycket stor näring, uppmärksammades. Är det något Näringslivsrådet ska fundera över i en framtida representation i rådet?

• På Autokaross pratar man kundfokusering, kvalité och lönsamhet. Man har hög beläggning men arbetskraftsbrist råder i yrken som monteringspersonal och elektriker. År 2018 fyller Autokaross 100 år och det ska firas med Falköpingsborna!

• Högtryck råder i husbranschen. Många bostadsområden är i gång i Falköping och andra delar av Skaraborg. JB- Villan har nu också etablerat sig i Sjuhäradsbygden.
 
 
Näringslivsbrevet
maj 2015
 
Play movie
I Näringslivsbrevet försöker vi samla senaste nytt för näringslivet i kommunen, påminna om kommande aktiviteter och lyfta viktiga händelser. Har du tips på något du vill att vi tar upp, så skicka gärna ett mail

 

 
 
Redaktör:
Magnus Sundén,
Näringslivschef,
Falköpings kommun
 
Text & produktion:
Maria Falegård,
Smart Design AB