Läs de senaste nyheterna från Ifous!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
En spännande vår kommer smygandes
 
Hej!

Våren är på ingång, även om den smyger fram på lite olika sätt genom vårt avlånga land. Vårblommor på vissa ställen och kanske fortfarande snöhögar på andra. På kort tid händer det mycket i vår natur.

Just händer det även mycket spännande här på Ifous. Kansliet har besökt det italienska skolforskningsinstitutet Indire i Florens för ett kunskapsutbyte kring arbetssätt och forskningsprojekt. Ett givande besök, som gav många nya spännande tankar och idéer. Samtidigt som alla intryck sorteras fortsätter även utvecklingen av nya fokusområden för kommande FoU-insatser och planering inför höstens slutseminarier i två av FoU-programmen. 

Den närmaste framtiden är även den full av Ifousaktiviteter. Bland annat en nätverksträff som vi arrangar i Jönköping 12 maj samt inför deltagandet i Skolriksdagen i Stockholm 27-28 april. Mer är aktiviteter dessutom på gång, håll ögonen öppna!

Det händer som sagt mycket den här våren, kanske ses vi under någon av alla aktiviteterna?

Hälsningar,
Emma Kreü
Medlemsansvarig
Välkommen till Ifous nätverksträff i Jönköping!
 
Den 12 maj arraangerar Ifous en kostnadsfri nätverksträff i Jönköping med fokus på forskning och utveckling i skola och förskola. Under seminariet diskuterar vi hur arbetet med att föra in forskning och utveckling i den professionella vardagen kan bedrivas samt hur det kan bidra till förbättra resultat inom förskola och skola. Ta även gärna chansen att dela med dig av din organisations erfarenheter.

Läs mer om programmet samt hur du anmäler dig här.
Besöker du Skolriksdagen?
 

Under Skolriksdagen 27-28 april kommer Ifous att finnas på plats i monter 20 A. Annika Faager, medlemsrådgivare, och Emma Kreü, medlemsansvarig, finns på plats under bägge dagarna. 

Kom gärna förbi och säg hej, diskutera medlemskap och kommande FoU-program!
Nya fokusområden under bearbetning
 
Ifous bearbetar förslag på nya FoU-insatser inom områden där våra medlemmar identifierat möjligheter att utveckla sin verksamhet tillsammans med andra huvudmän och i samarbete med forskare. I detta förarbete tar vi också fasta på tendenser i omvärlden och vad som händer inom forskningen. På vår hemsida uppdateras kontinuerligt de fokusområden som vi arbetar med.

Läs mer om Ifous fokusområden här. På gång: Undervisning i förskolan
Det förtydligade uppdraget för dagens förskola innebär att verksamheten får ett tydligare undervisningsfokus. Vad karaktäriserar undervisning inom förskolan? Vad vill vi att barnen ska ha med sig från förskolan och hur kan vi utifrån detta utveckla undervisningen? Syftet med detta nya FoU-program är att, genom kollegialt FoU-arbete, utbyte av erfarenheter och samverkan med forskning, utveckla modeller för vad som karaktäriserar undervisning i förskolan samt för undervisningens innehåll och former.

På gång: Förstudie av förutsättningar för nyanländas lärande

Antalet nyanlända elever väntas öka i snabb takt de närmaste åren. Att skapa bästa möjliga
förutsättningar för dessa elevers lärande är en prioriterad fråga för många kommuner. Forskning och erfarenhet visar på ett antal framgångsfaktorer, men hur når man dit? Syftet med förstudien är att kartlägga och analysera verksamheten i de medverkande kommunerna. Genom att delta i förstudien i samverkan med övriga skolhuvudmän ges möjlighet att ta del av andras erfarenheter och frågeställningar samt dela med sig av egna. Resultaten blir ett underlag för diskussion om fortsatt gemensamt arbete.

Intresserad av att delta i någon av förstudierna? Kontakta Helena Bergmark, projektledare,
070-321 36 79 / helena.bergmark@ifous.se
Studiebesök hos italienska skolforskningsinstitutet Indire
 
Torsdagen 16 april besökte Ifous det italienska skolforskningsinstitutetIndire i Florens.

Besöket handlade dels om att ta del och lära av varandras arbetssätt och samverkansformer, och dels få veta mer om olika projekt och satsningar.Särskilt fokus låg på digitalisering som är ett avIndires huvuduppdrag.

Det blev mycket intressanta diskussioner, och kanske sådde vi några idéfrön till framtida samarbeten?

 
Läs mer om besöket på Indire här.
Kommande slutseminarier
 
Inkluderande lärmiljöer
 
Den 16-17 september håller FoU-programmet ett stort slutseminarium i Malmö. Den andra dagen kommer att vara öppen för intresserade, och där presenteras och diskuteras bl.a. forskningsresultaten och kommunerna presenterar sina arbeten. Missa inte det! 

Läs mer om dagen samt anmäl dig här. 
Entreprenöriellt lärande
 
Den 29-30 september håller FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande sitt avslutande seminarium på NOD i Kista, Stockholm. Under dagarna presenterar deltagare och forskare sina resultat och erfarenheter från de tre år som programmet har pågått. Alla intresserade är välkomna att delta den 30 september då vi öppnar upp för allmänheten och delar med oss av våra erfarenheter och förbereder oss för att ta entreprenöriellt lärande vidare.


Läs mer om dagen här.
Vad händer i FoU-programmen?
 
Små barns lärande
 
”Det här seminariet lyfte nästan taket”. Det var avslutningsorden när Kerstin Lingebrant från Svalövs kommun tackade deltagarna på Små barns lärandes mycket lyckade seminarium i Malmö.

Under våren och hösten kommer kommunerna att träffas regionvis 
innan det är dags för nästa nationella träff i oktober.
Digitalisering i skolan
 
Den 13 april träffades klokråd och styrgrupp i FoU-programmet Digitalisering i skolan för den första årsavstämningen av programmet. Det blev ett mycket spännande möte mellan olika professioner med samma mål.
Tillsammans identifierades nya utmaningar och år två börjar sakta men säkert ta form.
Ifous välkomnar nya medlemmar!
 
Under årets första fyra månader har Ifous fått en rad nya medlemmar, vilket vi är väldigt glada över!

Vi välkomnar;
Vintertullsskolan, Bjurholms kommun, Gullspångs kommun, Nordmalings kommun, Ragunda kommun, Ljusnarsbergs kommun, Uppvidinge kommun, Sorsele kommun, Sundsvalls kommun, Ödeshögs kommun, Dorotea kommun, Övertorneå kommun, GR Utbildning, Bergs kommun, Kunskapsförbundet Väst, Färgelanda kommun, Skinnskattebergs kommun, Nybros kommun samt Fryshusets gymnasium.