Nytt från Sunnedamm!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

 
Ljuva maj väntar runt hörnet
 Äntligen är våren på gång på allvar!
Den gångna vintern blev kort och mild och utan några större snömängder. Isen på dammen försvann tidigare än förväntat , vilket gjorde att vi kunde starta fiske-säsongen redan den 21 i februari!
Men sedan var det som om våren kom av sig. Perioder med kyla, regn och blåst lade hämsko på fisket och vattentemperaturen steg endast marginellt och låg flera veckor kring 3-4 grader.
Men i skrivande stund ser det ut att vända rejält. Även om vi hade en riktig ”järnnatt” den 18 aprilmed -3,8 grader, så stiger nu dygnsmedeltemperaturen snabbt och inför månadsskiftet april-maj ser det riktigt lovande ut..! När det här nyhetsbrevet publiceras den 20 april är vattentemperaturen 9,3 grader och stigande!
Och nu väntar ljuva maj runt hörnet! En månad då kläckningar av både dag- och nattsländor kommer igång på allvar – dags att se över torrflugeförrådet med andra ord!
Bland de dagsländor som börjar kläcka först på säsongen hör förstås den gula forssländan (Heptagenia sulphurea) som är något av karaktärsslända i Vänneån och numera även kläcker i Sunnedamms artificiella strömsträcka. Och någon gång mot mitten/slutet av maj kan vi förvänta oss de första kläckningarna av våra största dagsländor: sjösandsländan och åsandsländan.
Högtidsstunder väntar för de som gillar torrflugefiske med andra ord!
Välkomna till ett spännande vår- och försommarfiske vid Sunnedamms Sportfiske!
 
Vänneån får flugfiskesträcka!
Många Sunnedammsfiskare kombinerar fisket hos oss med flugfiske i de delar av Vänneån, som ingår i Vänneåns FVO. Därför vill vi informera om de nya fiske-regler, som beslutats för Vänneån, och som innebär att en av de bästa sträckorna i ån blir reserverad för enbart flugfiske!
Sträckan det gäller är  cirka 900 m från bron i Nore Kvarn och nerströms till nacken nedanför Hästahöljen, där Sunnedamms privata sträcka i Vänneån börjar. Sträckan är mycket lämplig för flugfiske med varierande pooler och forssträckor och här kommer dessutom att sättas ut öringar med högre medelvikt i för övriga delar av ån! Här finns även gott om vild Vänneåöring.
För sträckan gäller dessutom catch & release (dvs.  fisk måste återutsättas) samt att endast flugor med hullinglös enkelkrok (alternativt nerklämd hulling) får användas.
Noteras bör att de här besluten är tagna av Vänneåns FVO:s årsstämma och att de preliminärt gäller från den 1 april i år. Det exakta regelverket kommer att utformas av fiskevårdsområdets styrelse, så det finns anledning att återkomma med mer information i nyhetsbrev längre fram.
 
 
  

  
 
 
   
 
  
 
En riktig Ulfbåge…
 
Den 22 mars var en dag med iskalla vindar och till och med lite is på dammen, men det hindrade inte flitige Sunnedammsfiskaren Ulf Heinze från att rigga flugspöt och komma hit.
Och hans belöning blev den här kraftfulla regnbågen!
En riktig Ulfbåge, med andra ord..!
 
 
 
Sugen på stridbara gäddor?
Flugfiske efter gädda blir allt populärare. På vildmarksanläggningen Hjortseryd, mellan Ljungby och Halmstad, finns möjlighet till exklusivt flugfiske efter grov gädda i en sjö, som enbart upplåtes till detta fiske.
Nu är den bästa tiden för fiske efter hungriga vårgäddor. Upplevelsen, när gäddorna kastar sig över ”poppern” i ytan, är grym..!
Att boka gäddsjön med ensamrätt kostar från 1.200:- för en dag, max 4-6 fiskare. Då ingår två aluminiumekor med åror. Elmotorer kan hyras för 500:- st.
Sjön har områden med plan och fast sandbotten, där den är vadbar. Det går också att fiska från flytring (kan hyras). Fiskeguide kan också hyras.
OBS! Allt fiske är catch & release!
Mer info och bokning via www.hjortseryd.se
 
Göstas flugor
är säkra kort
i Sunnedamm!
 Gösta Martinsson från Halmstad är trogen Sunnedammsfiskare och tillika upphovsman och leverantör av flugor, som vi säljer i vår lilla ”gårdsshop”.
Göstas Wolly Buggers, Zonkers och Maskar, m. fl. är effektiva ”fish finders” och säkra kort för den som vill få fisk i Sunnedamm!
Här är Gösta på väg att överlämna en ny leverans med egenhändigt bundna flugor.
 
Mickey Finn – lika farlig
som en spetsad drink..!
 
Streamern Mickey Finn tillhör de verkligt klassiska flugorna. Den tämligen enkla flugan med tunn silverkropp och ganska gles hårvinge i klara gula och röda färger härstammar från USA och lär ha sett dagens ljus någon gång på slutet av 1800-talet.
 
Flugan kallades från början ”The Lange-vin” – troligen efter dess upphovsman – men döptes senare om till ”The Assassin” (Lönnmördaren) på grund av sin effektivitet!
Namnet ”Mickey Finn” fick flugan efter en lyckad fisketur, som de båda fiske- och naturförfattarna John Alden Knight, USA, och Greg Clark, Kanada, genomförde 1936.
Den gulröda streamern hade varit så framgångsrik under fisket, att Greg Clark tyckte den var lika farlig som en ”Mickey Finn” – ett dåtida populärt namn på en drink eller cocktail, som spetsats med en drog!  (Inom parantes kan nämnas att den omåttligt populäre stumfilmsstjärnan Rudolph Valentino lär ha avlidit just på grund av att han druckit en Mickey Finn…)
Greg Clarks benämning på flugan blev snabbt populär och från den stunden har den aldrig kallats något annat än Mickey Finn.
I dag har Mickey Finn (och liknande enkla hårvingestreamers) fått stark konkurrens av nyare flugmönster, som använder andra material och bindmetoder. Flugan är dock fortfarande relativt populär bland havsöringsfiskare (speciellt på kusten), men sitter inte så ofta på tafsen hos dem, som fiskar efter andra arter (möjligen med undantag för abborre..!). Och det är synd – Mickey Finn är nämligen, sin ålder till trots, en mycket fångstlig fluga, som lockar både öring, regnbåge och harr till hugg!
I dag binds Mickey Finn i ett flertal varianter – allt från det enkla originalmönstret till mer komplicerade mönster med kulkättingsögon, jungle cock-kinder, flashabou-remsor, guldskalleförtyngning, Matuka-stil, mm, mm.
Det mönster vi presenterar här ligger mycket nära originalmönstret – enda avvikelsen är att kroppen är något fylligare än vad originalbeskrivningen förespråkar och att flugan försetts med en liten stjärt av rött ullgarn…
Om du klickar på bilden på flugan här ovan, så kommer du till en pdf-fil med en bindbeskrivning på Mickey Finn, som du kan spara eller skriva ut.
 
         
 * Medelvikten är 2,4 kilo
Medelvikten på fisken i dammen och den gräva strömsträckan är nu 2,4 kilo.
Vi strävar efter att hela tiden öka medelvikten, men minst lika viktigt (om inte viktigare…) tycker vi det är att se till att vi har fisk i god kondition med fina proportioner och hela fenor!
 
* Senaste vattenflödesavläsningen
På bilden ser man hur vattenflödet i Vänneån fluktuerat under perioden 22 februari till 22 mars. Som synes inga dramatiska förändringar i vattenståndet, utan flödet har avtagit sakta och tämligen jämnt under perioden. Det har sin förklaring i den korta och relativt milda vintern utan stora snömängder i markerna. Ingen större vårflod uppträdde i år utan vattenflödet har sakta sjunkit i takt med den måttliga avrinningen från åns upptagnings-områden och källflöden.
Efter den 22 mars har vi haft dagar och perioder med relativt stora regnmängder och detta kommer säkert att synas, när det är dags för nästa flödesavläsning.
Vattenståndsmätaren (en s.k. pegel) i Vänneån tillhör SMHI och är belägen strax nerströms Nore Kvarn.
 
 
 * Nu finns vi på Instagram - och bloggen blomstrar!
Nu kan du hitta Sunnedamms Sportfiske även på Instagram, där vi regelbundet lägger ut bilder och noteringar om fisket, fiskare, flugor, mm. Du hittar oss på www.instagram.com/sunnedamm och har du ett eget Instagram-konto kan du bli en av våra följare..!
Vi har också blivit betydligt mer aktiva på vår blogg på hemsidan där vi också rapporterar om såväl fisket och våra fiskegäster som om andra intressant tilldragelser vid eller kring fisket i Sunnedamm.
Har du synpunkter och åsikter på innehållet i bloggen eller bara vill ge oss uppmuntrande tillrop, etc. så skriv gärna en kommentar på bloggen! Notera att vi har ett ”kommentars-filter”, vilket innebär att dina kommentarer ska godkännas av bloggadministratören, innan de publiceras. En kommentar syns alltså inte direkt, när den är skickad, utan först sedan den godkänts. Detta förstås för att förhindra otillbörliga kommentarer eller ”spam”!
 
Hälsar Martin