Första kvartalet 2015
 
Börssentimentet har varit positivt under det första kvartalet med fortsatt stöd av låga räntor. Hälsovårdssektorn har liksom förra året utvecklats starkt och steg sju procentenheter mer än världsindex under årets första tre månader.

I kvartalsbrevets Marknadskrönika går vi bland annat igenom hälsovårdssektorns och fondernas värdering och i analysartikeln "Pfizer - ett exempel på The HealthInvest Way" går vi igenom anledningarna till varför läkemedelskolossen Pfizer är ett av de största innehaven i HealthInvest Value Fund.


Trevlig läsning önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
Value B
Avkastning Q1
+17,4%
HealthInvest
MicroCap
Avkastning Q1
+15,3%
Marknadskrönika
 
Hälsovårdssektorn var stark under 2014 och inledningen på det nya året indikerar en fortsättning på framgångarna. Börskurserna inom sektorn har stigit, men är inte avskräckande ur ett historiskt perspektiv. Delsektorn bioteknologi framstår dock som övervärderad och är kraftigt underviktad i vår värdebaserade fondförvaltning.Läs mer
Pfizer - ett exempel på The HealthInvest Way
 
Läkemedelsföretaget Pfizer är en av läkemedelssektorns jättar och har kanske varit symbolen för "big pharmas" tappade innovationskraft. Vi tror dock att Pfizer har goda utsikter att överraska under kommande år. Bolaget har en stark marknadssituation, de flesta patentutgångar bakom sig och en spännande utvecklingsportfölj. Om Pfizer börjar växa så kan aktien stiga snabbt. Läs mer
 
Nyheter från fondbolaget

Asia Fund har fusionerats in i Value Fund
 
I mitten av februari gick HealthInvest Asia Fund samman med HealthInvest Value Fund och andelsägarna i Asia Fund fick istället andelar i Value Fund. Vårt fokus ligger nu helt på Value Fund och den mindre fonden HealthInvest MicroCap Fund. Fusionen skedde eftersom det inte fanns tillräckligt intresse för Asia Fund. Vi fortsätter dock att investera i asiatiska bolag inom ramen för våra fonder och faktum är att över 30 procent av Value Fund för närvarande är investerat i Asien.
Träffa oss den 5 maj
 
Tisdagen den 5 maj kl. 18.00 är du som andelsägare varmt välkommen att träffa oss för en genomgång av hälsovårdssektorn och vår förvaltning. Presentationen beräknas ta en timme och efteråt bjuds på lättare förtäring och möjlighet att diskutera vidare. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller. Plats: Biblioteksgatan 29, Stockholm. Anmälan skickas senast den 28 april till info@healthinvest.se.
Ny hemsida
 
Under våren får vår hemsida ett lite piggare uttryck. Den nya hemsidan släpps i dagarna och ska förhoppningsvis vara informativ och lätt att navigera. Håll utkik på www.healthinvest.se.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från dess hemsida www.healthinvest.se.