Inför fastighetsnära insamling
av förpackningar och tidningar!
 
Sorterar ni ut era förpackningar och tidningar kommer era kostnader för restavfallet att minska – en vinst för både miljön och plånboken. Nu har vi speciella kundsamordnare som hjälper er fram till en fungerande sortering.

Bra system för fastighetsnära insamling gör att utsorteringen av förpackningar och tidningar ökar från 70 till 100 kg per person och år.
Läs mer>>
Elhäck ingår vid hyra av grovavfalls-container
 
Nästa gång du beställer en grovavfallscontainer kan du få en elhäck för elavfall utan extra kostnad. Vi vill på detta sätt underlätta för göteborgarna att bli av med sitt elavfall och förhindra att det hamnar i grovavfallscontainern.

Elhäcken har hjul och ska förvaras under tak och nattetid i ett låst utrymme, dels för att förhindra att elavfallet kommer på drift, dels för att regn kan frigöra miljöfarliga ämnen.

Du beställer din grovavfallscontainer med elhäck helst fyra dagar innan du vill ha den på plats genom att ringa kretslopp och vattens kundservice,
031-368 27 00.
Matavfallsinformatörer till er tjänst!
 
Göteborgarna kan bli bättre på att sortera. Idag består soppåsen av en tredjedel matavfall och en tredjedel förpackningar och tidningar. Med våra avfallsinformatörer kan du få hjälp med att informer dina boende och förbättra sorteringen.

Under 2015-2016 satasar kretslopp och vatten lite extra på att öka sorteringen och matavfallsinsamlingen bland de som bor i lägenhet.
Läs mer>>
Kretslopp och vatten bjuder in
till öppet hus 27 maj
 
Vi som ansvarar för hämtningen av hushållsavfallet vill träffa dig för att se hur vi kan göra ett bättre jobb. Kom till Traktören, stadsledningskontoret på Köpmansgatan 20, den 27 maj. Vi startar kl. 15.00.

Under dagen har du chansen att tala med oss och ställa frågor om din avfallshantering, komma med idéer om hur vi kan bli bättre i vår service och få en stor dos information.
Läs mer>>
Farligt avfall-bilen börjar köra 30/3
 
Uppmana dina boende att lämna batterier, lampor, elektronik, kemikalier och annat farligt avfall när FA-bilen stannar i närheten av ditt hus. Emmaus och Stadsmissionen följer med egen bil, och till dem kan man lämna hela och fungerande saker.
Här hittar du FA-bilens körschema och här hittar du anslag du kan sätta upp i trapphus.
Ändringar i hämt-schemat på grund av helgdagar
 
När helgdagar ingfaller under vanliga veckodagar kan sophämtningen flyttas framåt eller bakåt i tiden.
Här kan du läsa ändringarna från påsk fram till och med midsommar 2015.
Avfalls- och VA-taxorna för 2015
 
Vid årskiftet blev avgifterna för avfall och VA något högre på grund av ökade kostnader. För avfallet ökade kostnaderna både för att smala in det och för att behandla det. Höjningen har utformats för att minska mängden avfall och uppmuntra till bättre utsortering av förpackningar och matavfall.
Läs mer>>