Avslöjad!
 
 
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Sprid gärna till kollegor och vänner! Följ Evas tweets på @evahyllstam. Vi finns också på Facebook; Det bor en hjälte i dig och Eva Hyllstam. Längst ner i brevet finner du en ny länk till Målsättning 2015, som du kan ladda ner och fylla i, samt en länk till Evas intervju för Stil i P1.
 
Spårspaning

Maken har skaffat PT. Hon noterar raskt att knäbesvären han har hänger samman med fötterna. De ska peka rakt fram, inte utåt, när man går. Själv är jag sned av andra orsaker, tänker jag lite självbelåtet. Inte går jag så.

Men så är vi på snöpromenad, maken och jag. Vackra flingor faller i mina spår, som pekar utåt. Tydligt dessutom, till makens ohöljda förtjusning. Jag får alltså också träna på att hålla tårna rakt fram. Det spänner och stretar, känns ovant. Jag tycker det går bra för mig, ända till hemvägen, då snön avslöjar mig igen. Mina mötande fotspår pekar rakt ut i skogen. Invanda mönster har satt sig i muskler och senor. Inte ändras de så lätt minsann.

Mina tankar går till företagens förändringsproceser. Hur mycket företagens muskler och senor, dvs arbetskraften med sina vanor, naturligt stretar emot i en förändring. För varje rörelse finns en motkraft. Den ska styras om i ny riktning. Hitta nya vägar. Där är det lätt att missta sig, tro att det går fort, att det sätter sig och blir nya vanor. Men liksom till mina otränade muskler får budskapet sändas igen och igen. Rakt fram!

Jag får tänka på att varje steg jag tar i rätt riktning,  gör att jag skapar nya spår, nya vanor. Och jag lämnar snygga spår efter mig i snön. Med tiden.
 
Licensierad leverantör till PEI
Professor Paul Ekman
Att läsa andra
 
Tänk dig alla tillfällen när du skulle vilja kunna korrekt avläsa informationen eller feedbacken från någon i en coachning, förhandling eller säljsituation. Det finns ju så många nyanser av det talade ordet; volym, tonhojd, pauser och betoningar. Vissa människor visar sina känslor i hela ansiktet, andra är mer återhålsamma. 
Vi kan bryta ner informationen till fem kommunikationskanaler:
1. Ansiktsuttryck, mer än 40 muskler samverkar för att signalera emotioner och kognitiva processer. Sju uttryck är lika världen över.
2. Kroppspråk, icke verbala signaler påverkas starkt av myter och kulturen.
3. Rösten, tonen som inkluderar rytm, hastighet, volym och tonhöjd.
4. Verbal stil, detaljer, strukturen, trovärdigheter, motsägelser och flödet.
5. Vebalt innehåll, de faktiska orden vi säger eller skriver. 
Allt detta ger oss information om hur personer vanligtvis agerar, vilket gör det lättare för oss att fånga upp avvikelser. Vi kan läsa av vad som verkligen sägs.
ETaC: Utvärdering av sanning och trovärdighet
Evaluating truthfulness and credibility
 
Den 5 - 8 maj håller vi en utbildning baserad på det senaste inom beteendeforskningen. Dr Paul Ekman är världsledande forskare inom emotionell kompetens.

Under februari har vi en boka tidigt rabatt15%! Läs mer här för att försäkra dig om din plats.
 
Utbildningen täcker de psykologiska modellerna som ligger bakom sanning och lögner, samt de färdigheter du behöver för att identifiera ”Hotspots”  – situationer där spänningen mellan tanke och känsla skapar observerbara/hörbara läckor. Kursen är avsedd att hjälpa dig att läsa och utvärdera sannings- och trovärdighetshalten i det som andra förmedlar. 
Du får öva både på filmade situationer och live. Du kommer lära dig om hur minnet spelar in, och att analysera det som sägs genom att studera ansiktsuttyck, kroppspråk, rösten och orden.
 
Läs mer här
 
Smågodis till dig!
 
 
Länken till Målsättningsbrevet fungerade inte som tänkt förra gången. Här kommer den igen. Tryck på "Målsättningar 2014 mål 2015" för att ladda ner. Ta en stund och skapa ditt 2015! Mallen är lättanvänd och hjälper dig att nå dina mål och drömmar. Lycka till!

Även radions P1 är intresserade av hur man läser andra. Följ länken och lyssna till intervjun med Eva i Stil i P1.


Avsätt en stund varje dag för inhämtning av nya kunskaper under 2015! Det har du nytta av hela livet!
Ta fram hjälten inom dig!
 
 
 
 
 
Copyright
© Eva Hyllstam. Vidaresänd och kopiera gärna texterna för icke kommersiellt bruk, så länge som författarens namn och kontaktinformation medföljer.