Avfalls- och VA-taxorna för 2015
 
Nästa års ökade kostnader gör att kretslopp och vattens taxor höjs några procent.

För att uppmuntra till bättre sortering av förpackningar och matavfall höjs vikttaxan med 6,7 procent till 1,60 kr/kg inklusive moms. Årsavgiften höjs med 3 procent för alla kärl för restavfall och blandat avfall, från 300 liter och uppåt inklusive underjordsbehållare, sopsugar och container. Årsavgiften höjs med 6 procent för alla kärl för restavfall och blandat avfall upp till 240 liter.
   Nästan alla andra avgifter höjs med 4,5 procent, Det är bland annat avgifter för försvårad hämtning, matavfallstömning, transporter vid slamsugning, extratömningar, hämtning av farligt avfall, transport- och framkörningsavgifter, utsättning och hemtagning av container, dockningsavgifter för mobil sopsug, besök på återvinningscentralen, containerhyra och alla andra tilläggsavgifter samt felsorteringsavgifter.

Avfallstaxorna för 2015 finns på här
VA-taxan för 2015 finns här
Du tar granen – de boende tar resten
 
Under julhelgen ökar förpackningsinsamlingen med över 30 procent och mängden som går till förbränning ökar med cirka 100 ton.

Genom att informera dina boende kan du hjälpa oss att minska avfallet och öka sorteringen. Dessutom: Glöm inte att du som fastighetsägare har ansvar för att ta hand om julgranarna.
   Svenskarna lägger cirka 3 000 kronor på julklappar och 2 000 kronor på annan konsumtion kopplad till julen. Men julmat, julklappar och julgranar blir så småningom avfall och då är det viktigt att ta hand om det på ett bra sätt.

Läs vidare om julens avfall

 
Det spolar roll! Toan är ingen skräpkorg
 
1 000 ton. Så mycket skräp fastnar varje år i gallret på Göteborgs reningsverk, Ryaverket. Det är en ökning med 200 ton på bara några år. Dessutom innehåller avloppsvattnet rester från färg, kemikalier och mediciner som skadar havet och naturen.

För fastighetsägare innebär skräp och fett i avloppet stora kostnader för översvämningar, slamsug och renoveringar – ofta helt i onödan.

Läs mer om skräp och fett i avloppet
 
Kontakta våra kundsamordnare!
 
Våra kundsamordnare på kretslopp och vatten kommer gärna och hjälper dig.
Kundsamordnarna kan hjälpa till med dimensioneringen av hur mycket rest- och matavfall som behövs, vilka hämtningsintervall som är bäst och tips för ett bättre soprum med god service för de boende. De hjälper även till och informerar om vilka hämtningstjänster man kan ha för förpackningar och tidningar, farligt avfall och grovsopor.
Dessutom kan de ta med sig tankar och idéer om avfallshan-tering från dig som fastighets-ägare, så att vi kan utvecklas åt rätt håll. Med bättre service, arbetsmiljö och avfallshantering.
Kontakta våra kundsamordnare
Att tänka på om det blir en vit jul
 
För att sophämtarna ska kunna hämta de boendes sopor måste de kunna rulla kärlen fram och tillbaka. Om vi – mot förmodan –
 skulle få en vit jul i Göteborg, gäller det att se till att vägen är fri. Som fastighetsägare har man ansvar för att skotta, sanda eller grusa.
Tänk också på att hämtningsdagarna kan komma att flyttas någon dag på grund av helgerna.
 
Behöver du skyltar och infoanslag?
 
Behöver du informatrionsskyltar att sätta upp för att underlätta för dina hyresgäster? Kanske vill tala om när farligt avfall-bilen dyker upp eller att du beställt en container för grovavfall? Vi har färdigtryckta anslag där du själv kan fylla i lokal information. Gå hit för att ladda hem materialet.