Senaste nyheterna från Ifous!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Mitt i hösten
 
Nu har höstlovet med allt vad det innebär precis varit. Kanske har det funnits möjlighet till utvecklingsarbete i olika former och förhoppningsvis lite tid för återhämtning inför terminens återstående veckor.

Funderar du på det utvecklingsarbete som bedrivs inom din organisation? Skulle du vilja sprida det vidare till kollegor över hela Sverige? Genom att skriva en utvecklingsartikel får du möjlighet att berätta om arbetet och samtidigt bidra till svensk skolutveckling! Läs mer på Ifous hemsida. 

Passa även på att läsa den senaste utvecklingsartikeln, "Stödstrukturer för elevers deltagande i samtal om matematik" av Helena Svanängen, lärare i Jönköpings kommun. Artikeln hittar du här.

Varma hösthälsningar,
Emma Kreü
Medlemsansvarig
073-513 07 36
emma.kreu@ifous.se
Den första nätverkskonferensen för BFL har ägt rum
 
Under Skolforums första dag arrangerade Ifous tillsammans med två av sina medlemmar, Borås stad och Sigtuna kommun, samt Skolforum, en nätverkskonferens för Bedömning för lärande (BFL) för praktik och forskning. Under dagen presenterade sju olika kommuner hur de arbetar med BFL inom sina verksamheter och fick frågor och kommentarer av en panel av forskare och sakkunninga.

Läs mer om BFL-konferensen och vilka som deltog här
Underlag för det nya statliga Skolforskningsinstitutet
 
I regeringens budgetproposition som lades fram den 23 oktober framgick att det nya statliga Skolforskningsinstitutet kommer att starta som planerat den 1 januari 2015, och att det får ökade anslag jämfört med tidigare aviserat. Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag inför starten. Projektet kallas Skolforsk och är indelat i flera delprojekt som leds av en rad forskare i och utanför Sverige. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, deltar i den referensgrupp som knutits till projektet.

Alla delprojekt kommer att presenteras i ett särskilt Skolforskspår på Resultatdialog den 20-21 november, i Jönköping. I samband med detta har referensgruppen sitt tredje av totalt fyra möten under projekttiden.

Läs mer om SKOLFORSK här.
Ifous var på plats under Skoldagarna i Malmö
 


14-15 oktober deltog Ifous i Skoldagarna i Malmö. Under två dagar träffade Annika Faager och Emma Kreü med intresserade besökare från hela södra Sverige. Bland annat diskuterades det i Ifousmontern om vikten av att sprida det egna utvecklingsarbetet, att arbeta aktivt med forskning och utveckling i vardagen samt kollegialt lärande.

Ifous deltar i nationell påverkansplattform
 
Ifous ingår tillsammans med ett trettiotal andra svenska aktörer i en nationell plattform för att påverka den del av EUs forskningsprogram Horisont 2020 som kallas Science with and for Society (SwafS), vars syfte är att på olika sätt bygga upp och stimulera samarbete mellan forskning och samhälle. Där ingår utbildning som ett område. I det arbetsprogram som är aktuellt under 2014-2015 finns exempelvis en utlysning inriktad på att stimulera unga att studera naturvetenskap, teknik och matematik, och en om att specifikt öka flickors intresse för dessa områden. I ett svar på en s.k. "public consultation" om programmet har påverkansplattformen bl.a. framfört att det starka fokuset på dessa områden bör breddas.

Tanken med påverkansplattformen är att hitta sätt att påverka hur nya utlysningar inom SwafS ska utformas. Målet är att öka det svenska deltagandet i programmet. Koordinator för projektet är Vetenskap & Allmänhet, VA.

Läs mer om påverkansplattformen här.

Mer om SwafS hittar du här.

Plattformens svar på konsultationen om SwafS finns här.
Överraska dina kollegor med en julklapp som räcker hela året!
 

Vill du ha magasinet till ditt lärarrum?

Eller vill du ge din personal något särskilt i julklapp?

Forskningsmagasinet Skolporten finns till specialpris för alla medlemmar!För att beställa, kontakta Annika Faager, Medlemsrådgivare,
på 073-996 78 27 eller mejla annika.faager@ifous.se.
Digitaliseringsprogrammet
 
I programmet Digitalisering i skolan har deltagarna nu tagit sig genom den första systematiska kvalitetsarbetsloopen, “Lärloop1”. Genom att alla deltagare reflekterar kring sina insikter i bloggar kan vi börja bygga ett innovativt och kollegialt lärande på alla nivåer i processen. Nu jobbar lärarna för fullt med den andra lärloopen som fokuserar på Design för lärande.

På rektors- och förvaltningsnivå jobbar man med att synliggöra organisationens utvecklingsbehov och kommunikationsstrukturer utifrån lärdomar från den första lärlooopen.

Läs mer om FoU-programmet här.
Entreprenöriellt lärande
 
Nu går EL-programmet in på sitt sista och avslutande år. Det är dags för deltagarna att planera, implementera och dokumentera läsåret utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt och en entreprenöriell pedagogik i sin verksamhet.

Samtidigt arbetar rektorer och deltagare på systemnivå med att hitta en modell för att synliggöra förändringar och resultat av att arbeta utifrån detta förhållningssätt.
Läs mer om FoU-programmet här.
Inkluderande lärmiljöer
 
Ifous FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer” uppmärksammades i podcasten ”Skolsnack” när Lisbeth Ohlsson från Malmö högskola intervjuades där. Lisbeth är en del av av FoU-programmets forskargrupp och du kan höra intervjun, som spelades in i Almedalen, här.Läs mer om FoU-programmet här.
Små barns lärande
 
I FoU- programmet Små barns lärande har nu licentianderna gått in på det andra terminen av sin forskarutbildning och i september samlades alla deltagare i centrala Stockholm, där de bl.a. fick höra Anette Emilsson, lektor vid Linnéuuniversitetet, tala om kommunikation av värden i förskolan. Dessutom diskuterade och utbytte deltagarna erfarenheter med varandra i kommunövergripande grupper.

Läs mer om FoU-programmet här.
Vill du ha Matchmail till alla medarbetare?
 
Är det någon på din arbetsplats som saknar Matchmail? Eller har det börjat nya kollegor? Se till att de också får Matchmail! För att de ska få tillgång till Matchmail måste de registreras hos Emma Kreü.

Mejla Emma en lista över den nya personalen på din arbetsplats, så får alla möjlighet att ta del av färsk forskning och utveckling inom skolvärlden!