Stigande värderingar kräver uppmärksamhet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Starkt kvartal för fonderna
 
Under det tredje kvartalet noterade samtliga HealthInvest Partners fonder uppgångar månad för månad. Samtidigt nåddes rekordnoteringar för MSCI World Healthcare Index liksom ledande amerikanska aktieindex, medan Europa uppvisade en svagare trend. Stigande kurser har under 2014 inneburit högre värderingar och i marknadskrönikan reflekterar förvaltarna över detta samt hur de stigande värderingarna hanteras i fonderna.

Vi tar i detta kvartalsbrev även upp snårigheten kring begreppet bokförd vinst i ljuset av de bokföringsskandaler som har briserat under 2014. På HealthInvest Partners är granskning av bolagens redovisning något vi lägger stor energi på och i kvartalsbrevet diskuterar vi några av de fallgropar som finns.

Trevlig läsning önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
Value B

Avkastning Q3
+6,7%
  Månadsrapport
HealthInvest
MicroCap

Avkastning Q3
+4,7%
  Månadsrapport
HealthInvest
Asia

Avkastning Q3
+8,0%
  Månadsrapport
Multipelexpansion ställer högre krav
 
Marknadskrönika
Den globala aktiemarknaden har utvecklats starkt de senaste åren och hälsovårdssektorn har varit en av de ledande sektorerna. Stigande kurser har inneburit högre värderingar och är en utmaning för oss som förvaltare. Som investerare i HealthInvest Partners fonder kan man därför ställa sig två frågor. 1) Har värderingarna nått en orimlig nivå? och 2) Hur hanterar HealthInvest de högre värderingarna?  Läs mer
Att undvika bokföringsskandaler
 
Analys
Under börsåret 2014 har det uppdagats ett antal bokföringsskandaler i Sverige, bland annat i Eniro och Oniva Online Group. Detta har varit hårda slag för bolagens ägare då aktierna störtat mer än 50% efter avslöjandena. Tyvärr utgör dessa två bolag inte isolerade företeelser utan det är snarare regel än undantag att börsbolag överskattar sina vinster genom utnyttjandet av diverse bokföringsknep. Vi tänkte därför använda detta kvartalsbrev för att berätta lite om hur HealthInvest Partners arbetar för att minimera dessa risker i fonderna. Läs mer
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering.