Energisk Petter
inspirerade
 
 
– Ni som inte hört talas om Petter måste ha sovit under en sten de senaste 15 åren.
Så inleder Petter höstens första pyttlunch på Kurorten Mösseberg. Varumärket Petter har de senaste åren växt sig allt starkare. Med mängder av hits, fingertoppskänsla som företagare och smart marknadsföring har Petter varit oavbrutet aktuell sedan genombrottet 1998.
 
Petter Askergren har sedan han slog igenom varit aktuell i en mängd olika sammanhang. När han 2010 bestämde sig för att tacka ja till medverkan i "Så mycket bättre" hände någonting. Han fick och tog möjligheten att visa den bild av sig själv som tidigare inte riktigt nått ut. Här nådde han en bredare publik och landade hos svenska folket som folkkär.

Petter Askergren har bland annat gett ut en rad album, skrivit boken 16 rader, startat upp restaurangen Käk i Hornstull Stockholm, blivit en profil inom triathlon och multisport och dessutom börjat lansera egna viner under namnet P.LEX (Petter Alexis). Kreativiteten tycks inte sina.

Ville gå sin egen väg
Petter växte upp i ett kulturhem, där konst och arkitektur stod högt på föräldrarnas önskelista. Men Petter ville något annat och gjorde revolt mot familjens riktlinjer och önskemål. Stödet hemifrån har dock alltid funnits där även om föräldrarna inte alltid varit bland de först jublande vad gäller karriärvalet.

Idag uppfattas inte längre Petter Askergren som en uppkäftig bråkstake utan ses som en respekterad artist, författare och entreprenör. Läs- och skrivsvårigheterna från barndomen, har med åren bearbetats med hjälp av hip hop-musiken. Det märks att han älskar ord och dess förmåga att förmedla något.

Våga vara unik
– Se till att just du sticker ut. Var unik och tänk utanför boxen, säger Petter. Exemplen på hur just han gjort är många och handlar till stor del om att vara modig, våga synas på nya sätt och om spännande marknadsföring.

Ett nytt album lanserades till exempel genom intensiv delning i sociala medier. Petter gjorde då en parodi på Dressmanreklamen och anlitade den välkända Dressmanrösten som speaker. I samarbete med RFSU producerades kondomer med texten Räddaren i nöden (namnet på ett kommande album).

Petter råder oss att våga prova, våga visa vägen och våga vara unik.
– Du måste vara först på bollen. Alltid.
 
 
Falköpings nya actionpark beräknas stå klar under 2015.
Actionpark på gång
 
 
Under hösten startar äntligen byggnationen av den efterlängtade betongparken i Falköping – en mötesplats för alla. Åskådare lika väl som utövare är välkomna. Det blir en park där inte religion, ålder eller härkomst spelar någon roll. Aktiviteten bestäms av den enskilde individen – hur och när den utövas.

Parken ska placeras mellan Odenplan och Odenhallen och berikar utbudet kring Odenområdet. Åkytan finansieras genom Falköpings kommun och med stöd från Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundets stöd görs möjligt genom att Föreningen Brädan har bildats. Brädan har varit kommunens medpart i framtagandet av idéer och utformning av parken som både kommer erbjuda vardagsåkning men också tävlingsåkning. Föreningen kommer att spela en fortsatt viktig roll i framtiden.

Sponsorplatser tillgängliga
Den omkringliggande miljön har inte kunnat bekostas genom ovanstående utan här måste andra alternativ till finansiering undersökas. Man söker därför stöd från andra aktörer i Falköping som vill stödja betongparken.

Vill du vara med och synas?
Den omkringliggande miljön arbetas nu fram för att kunna innefatta sponsorloggor. Betongblock kommer att fungera som bänkar och bord och materialvalet knyter an till själva åkytan men är även fördelaktigt ur skötsel- och hållbarhetssynpunkt.

Odenområdet årligen har tusentals besökare, både Falköpingsbor och långväga resenärer. Ditt företag nu har möjligheten att dels profilera sig och synas i ett positivt sammanhang och dels stötta en brobyggande verksamhet för barn och ungdomar.

För mer information, kontakta:
Sebastian Streith, ordf. föreningen Brädan
0705-16 66 84, info@sebastianstreith.com

Stefan Andersson, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen
0734-61 68 90, stefan.andersson@falkoping.se
 
Actionparken planeras vara klar 2015.
 
 
Finanslunch med internationell prägel
 
Leif Pagrotsky besökte finanslunchen den 25 oktober och förmedlade sin bild den ekonomiska utveckling som sker i Sverige, Europa och världen.
 
Finanslunchen arrangerades av Näringlivsrådet i samarbete med de fem lokala bankerna. På plats fanns, med anledning av Stora Aktie- och Fonddagen i Falköping, även Aktiespararnas VD, Karl Rosén, som agerade moderator för Leif Pagrotskys framförande.
 
Karl Rosén presenterar Leif Pagrotsky som en mångsidig person. Leif har erfarenhet från Riksbanken, från en ämbetsmannakarriär, en rad olika ministerposter och många år i Sveriges riksdag. Leif har även blivit utsedd till Årets Ryss i Sverige.
– Jag måste få börja med att säga att ett sådant här samarbete som jag ser här framför mig, i Falköping, ligger mig oerhört varmt om hjärtat, inleder Leif Pagrotsky. Han syftar på kommunikationen mellan näringslivet och kommunen och poängterar att vi har mer gemensamt än man anar och att det är de gemensamma punkterna man måste mötas kring.
 
Efter att en intensiv valrörelse precis avslutats väljer Leif Pagrotsky att höja blicken mot det internationella. Han menar att bilden av det internationella läget har nått en vändpunkt.
 
De stora bryter sig loss
– 1997 hade det lilla landet Sverige större export än det stora landet Kina. Så ser det inte ut idag. Vi köper, säljer och förhandlar. Vi blir mer och mer integrerade med marknadsekonomin. Vi i väst har hamnat i någon form av segerrus. Länder som t.ex. Kina och Ryssland har sedan länge arbetat hårt för att bryta sig loss från väst. Man gör sig oberoende och tar fram egna lagar, regler och arbetssätt kring t.ex. handel. Dessa nya riktlinjer och vanor gör att folket i de länderna sluter sig samman mot resten av världen. Det är en ledsam utveckling.
 
Pagrotsky tar World Trade Organisation (där Kina och Ryssland numera ingår) som ett exempel på att gemensamma riktlinjer inte längre fungerar. I WTO har det inte träffats ett enda riktigt avtal på över 20 år, berättar han.
 
90% av världens befolkning bor inte i väst eller i USA, utan lever i länder som anser att vi i väst och i USA har för mycket att säga till om. Internationella valutafonden styrs t.ex. av EU och USA. Denna maktfördelning gör att många av de länder som tillhör de övriga 90% backar tillbaka och ser om sitt hus.
 
– Runt om i världen ser vi hur denna marsch mot självförsörjning breder ut sig.
 
Styrkan i det lilla
Leif Pagrotsky avrundar med att lyfta styrkan i att Sverige är ett litet land som har mycket att vinna på öppenhet. Utvecklingen är på väg bakåt men det får inga omedelbara effekter på Sverge. Samverkan i ett litet land är outstanding, säger han. Vi har snabbare vägar till beslut, en egen riksbank och en egen penningpolitik vilket gör att vi sällan eller aldrig behöver kompromissa.
 
– Vi vinner mycket på att satsa hårt på och stärka vårt näringsliv.
 
Den 22 oktober är det dags för företagarfrukost och speedmeeting på Lärcenter.
Snabba möten ger praktikplatser
 
Efter vårens succé i Skövde arrangerar nu Falköping en egen lokal speedmeeting mellan företag och ungdomar. Det innebär en unik möjlighet att skapa värdefulla kontakter och erbjuda praktikplatser.

Projektet Unga Jobb inleddes hösten 2013 med föreläsning och företagarfrukost. Då poängterades hur värdefull en praktikplats är. Den ger både kontakter i arbetslivet, arbetslivserfarenhet och hjälper till i skapandet av ett CV.

Arrangemanget den 22 oktober inleds med gemensamt frukostmingel för ungdomar och företagare. Därefter föreläser och inspirerar artisten Dogge Doggelito.  I föreläsningen ”2LAX GULD” inspirerar Dogge, och visar att det går att vända det negativa till det positiva om man tror och satsar på sina drömmar.

Speedmeeting
Förmiddagen avslutas med speedmeeting där ungdomar och företag möts i korta samtal. Man presenterar sig kort, får en pratstund och lämnar sitt CV. Det är en fantastisk möjlighet att få träffa en eventuell framtida arbetsgivare eller hitta en praktikplats men även ett bra tillfälle att träna på intervjuer och att framföra sina styrkor.

Gensvaret inför aktiviteten har varit enormt. I nuläget är äver 30 Falköpingsföretag anmälda och samtliga erbjuder praktikplatser. 

Flera olika lokala aktörer har gått samman för att arrangera frukosten. I styrgruppen för arrangemanget finns representanter från Falköpings kommun, Lärcenter, Swedbank, Arbetsförmedlingen och föreningslivet (Falköpings Golfklubb och Företagarna Falköping).

Är du som företagare intresserad av att delta, eller önskar mer information, hör gärna av dig till Pelle Källström på Lärcenter (per-erik.kallstrom@falkoping.se) så berättar han gärna mer.
 
Bröderna Olsson satsar
 
Två familjeföretag flyttar nu in under samma tak på Sikagårdsgatan. I lokalerna finns sedan länge Falköpings Bokbinderi som startades redan 1947 av Rune Floryd. Företaget har stannat i släkten och ägs och drivs idag av bröderna Henrik och Ulrik Olsson, som även driver Olssons Maskinservice. Nu samlar man de två företagen, med totalt 30 anställda, på gemensam adress.
 
Ulrik och Henrik började planera för en flytt för tre år sedan. Många faktorer har spelat in. Bokbinderiets produktionsyta behövde minskas och effektiviseras för att fastigheten skulle kunna användas optimalt av de båda företagen.
– Vi vill åt synergieffekterna och såg möjligheten att kunna samordna mycket av de administrativa bitarna och bli mer flexibla, berättar Henrik Olsson.
 
Nedläggning gav merjobb
Olssons Maskinservice är underleverantör till fordons- och verkstadsindustrin och tillverkar och bearbetar små- och medelstora komponenter i bland annat rostfritt, aluminium, stål och plast. Det nu nedlagda Parker Pneumatik stod tidigare för 20-30% av omsättningen.
Bröderna trodde att nedläggningen skulle påverka verksamheten negativt men det blev tvärt om. Olssons fick istället ta över komplett produktion av vissa artiklar som man förut bara har bearbetat.

Tufft för tryckeribranschen

Hela tryckeribranschen har kämpat i många år. Falköpings Bokbinderi har nyligen tecknat totalkontrakt åt Elanders AB och har idag ensamrätt på all efterbearbetning åt företaget. Man har även investerat i ett nytt affärssystem för att förenkla och effektivisera orderflödet i produktion.
 
– Branschen är tuff och kommer vara det även i fortsättningen, säger Henrik. Kundunderlaget finns kvar men det finns för många bokbinderier och tryckerier. Priser pressas och för att hänga med måste man vara så komplett som möjligt. Vi tjänar både tidsmässigt och ekonomiskt på att samla våra två företag under samma tak.
 
Dubblar ytan
Ulrik Olsson är nöjd med flytten och de åtgärder man vidtagit för att på alla sätt dra nytta av den gemensamma ytan. Man har t.ex. sett över uppvärmningen i lokalen och valt ett mer ekonomiskt och miljövänligt alternativ.
 
– Olssons Maskinservice får nu dubbelt så stora lokaler. Vi ökar till dryga 1500 kvm på Sikagårdsgatan. Det här gör att vi kan växa och ta emot fler och större ordrar. Behovet har funnits länge och kunder har väntat på möjligheten att expandera tillsammans med oss.
Ulrik och Henrik Olsson äger och driver Falköpings Bokbinderi och Olssons Maskinservice, som från och med hösten 2014 kommer finnas i gemensamma lokaler på Sikagårdsgatan i Falköping.
 
Fyra företag flyttar
in på Mossvägen
 
Lokalerna i korsningen Mossvägen–Göteborgsvägen har stått tomma efter att Gustaf E Bil lade ner sin verksamhet hösten 2013. Snart blir det nytt liv i byggnaden då fyra verksamheter flyttar in – LP-bilar, Skoglunds Bilservice, Lennart Petterssons Elektriska och Smart Design & Illustration.

Förenklar samarbete
Anders Lantz (LP-Bilar) och Tony och Mikael Skoglund har de senaste åren diskuterat nybyggnation för att underlätta det pågående samarbetet. När lokalerna på Mossvägen blev lediga såg man lösningen och idag äger de fastigheten tillsammans med Lennart Pettersson (Lennart Petterssons Elektriska).

Fylls med liv
– Det är tråkigt för Falköping att Gustav E Bil försvunnit, säger Anders Lans. Men självklart känns det positivt att det blev tillfälle för oss att slå våra påsar ihop – något som vi ändå har pratat om att göra.

Anders känner sann glädje över att hela huset nu fylls med liv. Dels genom att den ursprungliga verksamheten kan få fortsätta och dels att det ger plats för andra företag.

Samtliga fyra företag får i och med flytten större ytor. Det ger både bättre flöde och högre effektivitet men möjliggör även utveckling av verksamheterna.
– Vi får nästan dubbelt så stor yta mot vad vi har idag och vi blir ett gott gäng på Mossvägen, säger Susanne Olsson och Maria Falegård på Smart Design. Företaget har sedan starten 2001 funnits på Botvidsgatan men ser fram emot ett synligare läge.

Flytten pågår i skrivandets stund. När alla är på plats räknar man med att ha en större gemensam invigning av hela fastigheten.


Fotnot: Gustaf E Bil lade ner verksamheten i Falköping hösten 2013. En del outnyttjade ytrymmen finns fortfarande tillgängliga för en eventuell hyresgäst.
 
Falköpings Mejeri och Granngården expanderar
– på ny mark
 
Rivningen av Lantmännens höga silo har pågått sedan i somras och beräknas vara klart i november. Projektet har lockat många intresserade åskådare under arbetets gång.
 
Granngården flyttar
Granngården har haft öppet som vanligt under rivningstiden men planerar nu för det stundande nybyggnationen vid Agnestadgatan. 

Vi etablerar oss i en helt ny butikslokal, byggd för Granngårdenkonceptet, vid Ålleberg Center där väg 46 och väg 47 möts vilket ger oss och våra kunder goda förutsättningar, säger Olof Fransson, Försäljningschef Granngården.

Mejeriet expanderar
Marken där silon tidigare stått är nu tillgänglig för Falköpings Mejeri som köpt området mellan Granngården och Trädgårdsgatan. Det ses som unikt att ett så stort lokalt företag även i fortsättningen kan finnas kvar i tätorten men ändå ha möjlighet att expandera.

– Vi kommer att bygga en tankbilshall där vi bland annat kan förvara mjölken, berättar Thomas Andersson, VD på Falköpings Mejeri. Det gör att vi får loss mark där den nuvarande hallen finns och därmed kan vi öka produktionsytan.
 
Transporter till och från mejeriet kommer i framtiden att ske via Bangatan och därmed inte längre dra trafiken genom bostadsområdet. Innan projektet påbörjas inväntar man en planändring från kommunen över området. Arbetet kommer därmed inledas först under senare delen av 2015.
 
 
Marknadsför ditt företag tillsammans med Falköpings kommun i TV4
 

Samarbetet mellan TV4 och Falköpings kommun fortsätter och reklamplatser finns tillgängliga under hösten.

Samarbetet innebär att företag erbjuds möjligheten att i en gemensam reklamfilm synas i ett färdigt ”paket” som innefattar både TV4 och Sjuan lokalt över hela Skaraborg. Det blir oerhört kostnadseffektivt i och med att flera företag inkl. kommunen delar på kostnaderna.

Kostnaden ligger på 12 500 kr per vecka då man når ca 35% av Skaraborgarna.
Platser finns kvar under hösten 2014. Vill du veta mer, kontakta Martin Ekström (0709-83 83 08, martin.ekstrom@tv4.se).
Klicka på bilden för att se exempel på reklamsamarbetet från Falköping.
 
Nytt från Näringslivsrådet
 
Näringslivsrådets möte i augusti hölls på Lärcenter.
 
• Sandra Lindgren presenterade den externa verksamheten på lärcenter.
 
• Volvo Cars går bra. Ännu inget att rapportera kring en eventuell försäljning.
 
• Falköping Nu och kommunens turismutveckling kommer att genomföra en vinterkampanj riktad mot Danmark.
 
• Autokaross ser en positiv utveckling för brandbilssidan.
 
• På fastighetsssidan är det fortfarande ett mycket gott läge för hyreslägenheter. Alla konstaterade att vi behöver se en ökad nybyggnation i Falköping.
 
• Processen kring nominering och urval av pristagare till årets näringslivsdag den 27 november är i gång.
 
• Erna Pezic presenterade tankarna kring byggnationerna för Plantis-projektet.
 
• Mötet avslutades med studiebesök på Ranten och Järnvägstorget. Gatuchef Fredrik Johansson och krögare Mehmet Can informerade om och reflekterade kring byggprocessen. Båda gav en god bild av ett lyckat samarbete med ett gott resultat.

Nästa möte hålls den 2 december.
 
 
Näringslivsbrevet
oktober 2014
 
Play movie
I Näringslivsbrevet försöker vi samla senaste nytt för näringslivet i kommunen, påminna om kommande aktiviteter och lyfta viktiga händelser. Har du tips på något du vill att vi tar upp, så skicka gärna ett mail

 

 
 
Redaktör:
Magnus Sundén,
Näringslivschef,
Falköpings kommun
 
Text & produktion:
Maria Falegård,
Smart Design AB