Almedalen, skolutveckling och höstplanering!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkommen tillbaka efter sommaren!
 
Välkommen tillbaka till ett nytt läsår tillsammans med Ifous! Jag hoppas att alla har haft en riktigt bra sommar och har fått en bra start på höstterminen.
 
Här på Ifous ser vi fram emot en spännande höst, under vilken vi gärna vill komma ännu närmare våra medlemmar. Just nu diskuterar och planerar vi bra metoder för detta. Har du några tankar eller idéer kring hur Ifous kan utvecklas för att göra nytta i ditt dagliga arbete? Hör av dig - Dina idéer är värdefulla för oss.
 
Hälsningar,

Emma Kreü
Medlemsansvarig
emma.kreu@ifous.se
0735130736
Ifous besökte Almedalsveckan
 
Under årets Almedalsvecka arrangerade Ifous ett picknicksamtal med fokus på inkluderande lärmiljöer. Vid picknicken deltog Lisbeth Ohlsson, senior forskare vid Malmö högskola, Catrin Tufvesson, nationell samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Åsa Karle, regionchef östra regionen Specialpedagogiska skolmyndigheten, Martin Persson, skolchef i Vellinge kommun, Henrik Hamilton processledare på Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer, och Karin Hermansson FoU-ansvarig på Ifous. Läs mer om picknicken här.


Karin Hermansson 
medverkade under Almedalsveckan i ett samtal om evidens och skola på vetenskaplig grund som sändes i podden Skolsnack. I programmet intervjuas också Magnus Levinsson, forskare vid Göteborgs universitet. Lyssna på samtalet här!
 
Programmet var det första i en serie podcasts med fokus på skolforskning, “Skolsnack Didaktik Sommar”, som tagits fram genom ett samarbete mellan Ifous och Skolsnack:
7 juli: "Allt börjar med en bra lärare - Lärarskicklighet", Catharina Tjernberg
21 juli: "Ordning och reda, Annika Lilja 
11 aug: "Demokrati, Internet och Lärande", Marcin de Kaminski 

Inom kort släpps det sista programmet, där Lisbeth Ohlsson, forskare i FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer, medverkar.
Träffa Ifous på plats!
 
Ifousmedarbetare kommer att finnas på flera av de mässor med skolinriktning som arrangeras under hösten. Besöker du Bok och Biblioteksmässan i Göteborg, Skoldagarna i Malmö eller Skolforum i Stockholm? Är du intresserad av att diskutera forsknings- och utvecklingsprogram, hur man skriver utvecklingsartiklar eller kanske bara  hur du utveckla nyttan av medlemskapet i vardagen? Kontakta Annika Faager, Medlemsrådgivare, och boka ett möte! 
Aktivt utvecklingsarbete hos Ifous medlemmar
 
Verktyg för kritiskt tänkande
 
Eva-Lena Jonsson och Anneli Nilsson är lärare på Ribbaskolan i Gränna. De har skrivit en utvecklingsartikel om arbetet med att ge elever verktyg att utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande.

Läs en intervju samt utvecklingsartikeln med Eva-Lena och Anneli här.
Berätta om ditt utvecklingsarbete
 
Är du också intresserad av att skriva om det utvecklingsarbete som bedrivs på din arbetsplats? Är du nyfiken på vad det skulle innebära? Känner du att du gärna vill sprida ditt arbete vidare till Ifous alla medlemmar?

Läs mer om vad arbetet innebär samt hur du kan gå tillväga här.
Vill du ha Matchmail till alla medarbetare?
 
Nu är höstterminen här och det kan innebära att det kommer ny personal till din arbetsplats. För att de ska få tillgång till Matchmail så måste de registreras hos Emma Kreü. Mejla Emma en lista över den nya personalen på din arbetsplats, så får alla möjlighet att ta del av färsk forskning och utveckling inom skolvärlden!
Smakprov ur forskningsmagasinet Skolporten!
 

Nu är senaste numret av magasinet Skolporten ute! Bland artiklarna finns en intervju med Carola Bornehav, kurator på Skäggetorpsskolan i Linköping. Hon berättar om arbetet med att få elever med hög frånvaro tillbaka till skolan. Som ett smakprov ur Skolporten kan du läsa intervjun med Carola här.


Är du intresserad av att få Skolporten till din verksamhet? Du vet väl att det finns specialerbjudanden till medlemmar? Hör av dig till Emma Kreü
med din förfrågan!
Det händer under hösten i två av Ifous FoU-program
 
Inkluderande lärmiljöer
 
I programmet inkluderande lärmiljöer driver skolteamen nu sina utvecklingsarbeten i samverkan med forskare från MaH. De pågående utvecklingsarbetena har grupperats in under fyra övergripande teman till vilka forskare är kopplade för att stödja lärare,rektorer i arbetet och samtidigt följa det som händer.

Under hösten planeras ett nationellt ledarseminarium i Borlänge för förvaltningsledare, inkluderingskoordinatorer och skolledare. Det planeras även tre stycken regionala seminarier för skolteamen. Dessa seminarier ska ge input och diskussioner som leder det lokala arbetet vidare.
Små barns lärande
 
I september träffas deltagarna i programmet Små barns lärande i Stockholm för ett nationellt utvecklingsseminarium. Temat är ”Dokumentation i förskolan – Ett forskningsperspektiv”. Utifrån seminariets innehåll fortsätter det lokala utvecklingsarbetet i de olika kommunerna och förskolorna.

Under hösten fortsätter också de fem till programmet knutna licentianderna sin forskarutbildning, och en forskningsstudie inriktad på ledning och styrning i förskolan inleds.