Vad du får för dina pengar  och hur du sänker din avgift
 
Vi på kretslopp och vatten ansvarar för Göteborgs dricksvatten, avlopp och avfall. Hela verksamheten är självfinansierad med avgifter, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att verksamheten ska fungera. Taxorna motsvarar helt enkelt verksamhetens kostnader. Men vad får du som betalar fakturan för pengarna, och hur kan du sänka dina kostnader?
Läs mer
 
Gillar ni oss? Och vad tycker de boende?
 
Vår attitydundersökning har kommit, och den säger något om vad både fastighetsägare tycker om vatten, avlopp och avfall i Göteborg, och vad de boende tycker.  Undersökningen säger också en del om synen på källsortering, information och kvaliteten på vår kundservice.
Läs mer
 
Återbruksrum för att minska grovavfallet
 
Grovavfallet nådde förra året en topp med 77 kg per göteborgare. Genom att informera och inspirera dina boende kan du hjälpa oss att minska grovavfallet. Dessutom slipper du kostnaden för att ta hand om det. Återbruksrum kan vara ett steg på vägen. Eva Bengtsson på Bostadsbolaget har varit med och inrättat ett i Haga.
Läs mer
 
Farligt avfall-bilens turlista för hösten
 
Nu har farligt avfall-bilens nya turschema kommit. Det finns på goteborg.se och har publicerats i kretslopp och vattens kundtidning som delas ut till alla hushåll. Du som fastighetsägare kan hjälpa dina hyresgäster att bli av med det farliga avfallet genom att sätta upp anslag om bilen i trappuppgångar och soprum. Du kan också påminna om farligt avfall-bilens insamling på din hemsida och hyresgästernas ”Mina sidor”.
Här hittar du trappanslagen om Farligt avfall-bilen
 
Vi sms:ar dig när vi stänger av vattnet
 
Kretslopp och vatten har fått en ny informationskanal vid vattenavstängningar. Vi har nyligen startat en sms- och telefontjänst. Det innebär att alla mobiltelefoner som är registrerade i det aktuella området kommer att få ett sms om vattenavstängningar tre dagar innan vattnet stängs av.
Läs mer
 
 
Ta hjälp av våra kundsamordnare
 
Kretslopp och vattens kundsamordnare kommer gärna och hjälper dig om du behöver personlig service. De kan hjälpa dig med dimensioneringen för rest- och matavfall, bestämma hämtningsintervall och lämnar tips om bättre soprum med god service för de boende. De kan även informera om hämtningstjänsterna för förpackningar och tidningar, farligt avfall och grovsopor.
Här kan du kontakta våra kundsamordnare
Bara kommunen får hämta grovavfall
 
Grovavfallet räknas som hushållsavfall, och det är bara kommunens entrepenörer som får hämta det. Vilken entreprenör som kör ditt hushålls- och grovavfall beror på vilken entreprenör kretslopp och vatten har avtal med för just ditt området. Kontakta alltid kretslopp och vattens kundservice för hämtning av grovavfall.
Ändrade hämtdagar
runt jul och nyår
 
När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan soptömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Här kan du se när vi kommer och hämtar avfallet hos dig vid den kommande  julhelgen och runt nyår 2014–2015.
Läs hämtschemat här
Få sms eller mejl när det blir fel
 
Vill du att vi medelar dig på sms eller e-post när något har blivit fel när vi skulle hämta ditt avfall? Vill du veta om avfallet var felsorterat, om det var överfullt eller hinder för att hämta? Anmäl ditt mobilnummer eller e-postadress till våra kundsamordnare. Glöm inte att meddela ditt namn, kundnummer och adress.
Använd våra anslag och info-material
 
Vi har anslag du själv kan trycka ut för ditt avfallsrum och vi har infomaterial i form av pdf:er som du också kan trycka ut och låta dina hyresgäster ta del av.
Här hittar du materialet