HealthInvest Value Fund på Skandia Link
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
HealthInvest Partners kvartalsbrev
 
Det andra kvartalet var relativt starkt för HealthInvest Partners fonder och i maj noterade HealthInvest Value Fund en rekorduppgång på över 10%. I marknadskrönikan reflekterar förvaltarna över det första halvåret och kommenterar den ökade M&A aktiviteten i sektorn.

Vi har i detta kvartalsbrev även gjort en liten djupdykning i ”Patient Protection and Affordable Care Act” (Obamacare), en reform som kommer att påverka hälsovårdssektorn under 2014-2016. Mer om detta finner ni i analysen nedan.

Trevlig sommar önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
Value

Avkastning Q2
+7,3%
  Månadsrapport
HealthInvest
MicroCap

Avkastning Q2
+3,6%
  Månadsrapport
HealthInvest
Asia

Avkastning Q2
+5,4%
  Månadsrapport
Styrkan i hälsovårdssektorn håller i sig
 
Marknadskrönika
Under det första halvåret 2014 steg världsindex (MSCI World mätt i USD) ca 6,5 procent, inklusive utdelningar. Amerikanska S&P 500 avkastade i lokal valuta 7,1 procent och svenska OMX30-index 7,1 procent, medan Japans Nikkei 225 index stack ut med en nedgång på 6,1 procent. Hälsovårdsindex var åter en av de bättre sektorerna och MSCI World Healthcare Index slutade på plus 11,1 procent mätt i USD. Läs mer
Häng med Obama och HealthInvest Value Fund på resan!
 
Analys
Barack Obamas kanske största prestation som USA:s president är sjukvårdsreformen ”Patient Protection and Affordable Care Act” (ObamaCare) vars viktigaste del trädde i kraft den 1 januari 2014. Ambitionen med reformen är att cirka trettio miljoner amerikaner som saknar sjukförsäkring skall inkluderas i sjukvårdssystemet under 2014-2016. Förändringen är den största inom amerikansk sjukvård sedan 1965, då den statligt finansierade sjukförsäkringen för pensionärer infördes (Medicare). Läs mer
Nyheter från fondbolaget
HealthInvest Value Fund på Skandia Link
 
Från och med den 2 maj i år kan du som är kund hos Skandia investera i HealthInvest Value Fund. Det innebär att närmare 450 000 nya Skandiakunder nu erbjuds att investera i fonden. HealthInvest Value Fund ingår i Skandias utvärderade utbud och finns tillgänglig för alla typer av sparande hos Skandia, oavsett om du har ett investeringssparkonto eller ett pensionssparande. Vi på HealthInvest Partners är förstås mycket glada över samarbetet och ser det som en kvalitetsstämpel för både vår förvaltning och organisation.
Avtal med Hjerta och United Securities
 
I maj tecknade HealthInvest Partners avtal med Hjerta och United Securities (US). Hjerta och US ingår i samma koncern som är en av Nordens största förmedlarorganisationer inom försäkring och finansiella tjänster. Hjerta och US har närmare 300 rådgivare på fler än 55 orter runt om i Sverige. De flesta förmedlarna arbetar under egna företagsnamn och kan fritt välja sparlösningar utefter kundens behov. Utifrån Hjertas och US perspektiv är HealthInvest Value Fund väl anpassad till deras anslutna försäkringsmäklare då fonden nu finns tillgänglig på i stort sett alla svenska framstående finansiella institut såsom Movestic, Folksam, Skandia, Erik Penser, Carnegie, MFEX, Nordnet och Avanza.

United Securities har även valt ut HealthInvest Value Fund att ingå i US utvalda fonder där endast ett dussintal fonder ingår.
Stora inflöden i fonderna
 
I Fondbolagens Förenings senaste pressrelease rapporterades om kraftiga inflöden i fonder under året och att den samlade fondförmögenheten vid utgången av maj hamnat på rekordhöga 2712 miljarder kronor. Störst nettosparande hade Sverigefonder följt av globalfonder. Nettosparandet i branschfonder, som är den kategori våra fonder tillhör, var under maj månad 69 miljoner kronor totalt. HealthInvest Partners fonder har följt trenden och har sedan årsskiftet attraherat drygt 300 miljoner kronor i positivt nettoflöde, vilket är det största diversiferade inflödet vi haft sedan vi startade bolaget 2006.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering.