Göteborgs Stad på rätt väg för att skapa en tillgänglig stad för alla
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sommarhälsning
 

Efter en lång och händelserik vår är äntligen sommaren här och utanför blommar det för fullt – härligt!

På boendeavdelningen blommar det också, men kanske på ett annat sätt. Vår verksamhet fortsätter att utvecklas. Att få arbeta som avdelningschef för en avdelning med så engagerade medarbetare och med så viktiga frågor som boende är en förmån. I detta nummer av Boendenytt kan du bland annat läsa om hur arbetet går vidare efter vinsten av Access City Award, ny strategi mot hemlöshet på remiss och nya riktlinjer för bostadsanskaffning. Vi vill också passa på att tacka medarbetare som gått i pension och hälsa nya medarbetare välkomna.

Vi börjar närma oss midsommar och den efterlängtade sommarsemestern!
Sol, bad och lediga dagar väntar. Vi på fastighetskontorets boendeavdelning kommer att vara bemannade under hela sommaren, men med minskad personalstyrka. För att komma i kontakt med tjänstgörande medarbetare eller om du har synpunkter eller idéer kring vårt arbete kontakta oss gärna via växeln 031-365 00 00.

Vi på boendeavdelningen önskar er alla en trevlig midsommarhelg och en fortsatt skön sommar!

Christina Eide
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret
 
Marie slutar som bostadsanpassare efter 50 år på fastighetskontoret
 
Efter mer än 50 år lämnar snart Marie Danielsson, 66 år, sin tjänst som bostadsanpassare på fastighetskontoret.

Allt började med att Maries mamma ringde för en jobbannons på drätselkammarens bostadskontor 1964 och anmälde att hennes dotter var intresserad av den tjänsten. Marie hade då precis tagit sin realexamen som femtonåring på läroverket i Kungälv och sökte jobb. De anställde henne som kontorist på bostadskontoret, som inkorporerades med fastighetskontoret år 1971. Hon har sen dess jobbat på fastighetskontoret där hon haft många spännande arbetsuppgifter.
– Min första månadslön år 1964 var 657 kronor och en del av lönen gick åt till en underbar röd skinnväska, som jag sett på Gillblads för 125 kronor! berättar Marie.

Senare kom Marie att arbeta med statliga lån och bidrag. På den tiden var statliga lån och räntebidrag mycket förmånliga lån och bidrag. Dessa försvann i början av 1990-talet och hela avdelningen stod inför förändringar.
– Nästan allas arbetsuppgifter försvann förutom bostadsanpassningen som bestod av 2-3 personer. Då började Marie jobba som bostadsanpassare och idag är det 12 personer som arbetar med bostadsanpassning.
– Jag har alltid trivts här och det har varit jättebra stämning, tycker Marie Danielsson. Hon har haft förmånen att få ha många roliga arbetsuppgifter, bra arbetskamrater och framförallt tycker hon att de sista åren på fastighetskontoret har varit väldigt roliga och spännande.

Som pensionär kommer Marie ha fullt upp med olika aktiviteter. Hon är ordförande i sin bostadsrättsförening i Mölndal. Hon har också en kolonistuga i Askim där hon spenderar mycket tid samt är aktiv i en förening även där. Hon ska köpa ett pensionärskort på gymmet och tänker återuppta sitt golfspelande.
– Jag har grönt kort i golf men skall börja om från början med en ny kurs, berättar Marie.
– Jag skulle också vilja lära mig spela gitarr, en dröm jag alltid haft berättar Marie vidare.

I mitten av juni gör hon sin sista arbetsdag på fastighetskontorets bostadsanpassningsenhet. Hennes sista arbetsuppgift blir att avsluta och överlämna pågående ärenden till kollegorna.
– Det känns jättebra när man väl har bestämt sig att gå i pension, samtidigt som jag har älskat mitt jobb, säger Marie.
Det känns sorgset att sluta men samtidigt spännande.
– Nu börjar ett nytt liv för mig, berättar Marie.
 
På rätt väg för att skapa en tillgänglig stad för alla
 
Göteborgs Stads strävan om att skapa en tillgänglig stad för alla, har gjort Göteborg till 2014 vinnarstad av EU-kommissionens pris Access City Award.

Priset ges ut för att uppmuntra europeiska städer att dela med sig av sina erfarenheter och förbättra tillgängligheten på ett sätt som ger stöd för alla. Vinsten är ett erkännande av det arbetssätt som finns i Göteborg för att öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det som utmärker Göteborg från många andra städer är att alla förvaltningar och kommunala bolag har ett eget ansvar för främja tillgängligheten i Göteborg utifrån sin verksamhets funktion i samhället.

Fastighetskontoret har samordningsansvar för det fysiska tillgänglighetsarbetet inom Göteborg Stad och ser priset som något som kan motivera och utveckla tillgänglighetsarbetet ytterligare.

– ”Vi blev själva imponerade av det som erbjuds i staden när vi satte ihop ansökan till Access City Award, men något som vi behöver arbeta mer med är att få ut den här informationen till Göteborgarna. Vi ser kanske visa saker som självklart, så som resinstruktörer, tolkar, ledsagare och att alla kan använda flexlinjer, men jämfört med många andra länder i Europa är detta väldigt unikt.” säger Christina Eide, chef för boendeavdelningen.

Något som du kanske inte vet är att Angered Arena har en höj- och sänkbar bassängbotten. I arenas ishall finns även selar för skridskoåkare som ger stöd i träning av lyft men dessa selar kan även användas av skridskoåkare som behöver stöd för att hålla upp kroppen. Vet du att det finns bad- och lekplatser som är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

Nya nätverk för att förbättra Göteborg till en destination för alla

För att ta tillvara på vinsten och lyfta tillgänglighetsarbetet ytterligare bildades ett utvecklingsnätverk och ett kommunikationsnätverk för att identifiera, marknadsföra och hitta satsningar tillsammans för att förbättra Göteborg som en destination för alla.

Nätverkets inriktning influerades av temat tillgänglig tursim för personer med funktionsnedsättning som var EU-Kommissionen tema på prisutdelningen.

Första utvecklingsnätverksträffen tog plats den 7 maj och samordnades av fastighetskontoret. De som närvarade var Trafikkontoret, Göteborg & Co, Business region Göteborg, Liseberg, Senior Göteborg, Park- och Naturförvaltningen, Kulturförvaltningen, Färdtjänsten och Internationella avdelningen.

Syftet med dagen var att identifiera och synliggöra för varandra hur vi arbetar med tillgänglighetsfrågor. Hitta enskilda eller gemensamma satsningar och samarbeten som vi kan göra under 2014.


Läs mer om Göteborgs Stads tillgänglighetsarbete och vinsten av Access City Award på goteborg.se/tillganglighet
 
Förtydligad definition av målgruppen för F100
 
Sedan 2007 har fastighetsägare, stadsdelar och fastighetskontor samverkat för att erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättning. Arbetssättet som går under namnet F100 fyller en viktig funktion för personer med funktionsnedsättning som inte bedöms behöva bo i bostad med särskild service.

Under våren har en arbetsgrupp tagit fram en förtydligad definition av målgruppen för F100. Från och med 2 april 2014 gäller följande definition:
F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via fastighetskontoret erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättning som behöver stöd för att klara sitt boende och som på grund av sin funktionsnedsättning saknar förmåga att ordna bostad på egen hand. Stödet utformas individuellt exempelvis genom boendestöd, hemtjänst eller personlig assistans.

Läs mer om F100 på boendeportalen
 
Ett förslag till ny plan mot hemlöshet ute på remiss
 
Nu har fastighetskontoret tagit fram ett förslag till ny plan mot hemlöshet, Göteborgs strategi och plan mot hemlöshet 20142018. Planen har arbetats fram i bred samverkan med bolag och förvaltningar samt den idéburna sektorn. Under arbetet med planen har fastighetskontoret haft forskarstöd från Lunds universitet.

Målet är att fram till och med 2018 halvera antalet akut hemlösa. Det vill säga de som är hänvisade till akutboende, jourboende eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Tre övergripande strategier föreslås vara prioriterade i det kommande hemlöshetsarbetet: intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet, öka användningen av stabila långsiktiga boenden samt utveckla ledning och styrning av kommunens hemlöshetsarbete. Till strategierna knyts en handlingsplan med aktiviteter som ska revideras årligen.

Planen har skickats ut på remiss till berörda nämnder, styrelser och organisationer med svar senast den 1 oktober. Kommunfullmäktige förväntas
fatta beslut om planen runt årsskiftet 2014/ 2015.
Nya riktlinjer för anskaffning av bostäder
 
Från den första juni kommer socialtjänstens remisser om kommunala kontrakt att bedömas efter nya riktlinjer. Det är resultatet av det arbete som gjorts efter rapporten Rätt boende som blev klar våren 2012. Målet har varit att göra kommunalt kontrakt mer tillgängliga för dem som behöver, samtidigt som det är viktigt att dessa leder vidare till egna hyresavtal.

Förändringarna har arbetats fram i en arbetsgrupp med deltagare från fastighetsägare och kommunala förvaltningar men också i en workshop som anordnades med stadsdelarnas boendesekretare.

– Det dök upp många frågor och idéer under arbetet som vi nu tagit hand om. Möjligheten till kommunala kontrakt har funnits under många år men bostadssituationen har förändrats och stadsdelarnas arbete med dessa frågor tar idag mycket resurser. Vi tror att det är ett bra läge för att förenkla riktlinjerna för kommunala kontrakt, säger Erik Gedeck, chef på bostadsenheten.

– Den största förändringen handlar om boendereferenser. I många fall kommer referenstiden nu att vara sex månader istället för ett år. Det innebär kortare tid fram till en fast bostad för den enskilde samtidigt som det innebär en avlastning för stadsdelarna. Det har också tydliggjorts att innehållet i referenserna ska utgå från hur den enskilde fungerat som hyresgäst enligt Hyreslagen, säger Erik Gedeck vidare.

Ett annat resultat av arbetet är möjligheten att pröva kvarboende i referenslägenheter som Social resursförvaltning använder. Nya uppdrag har också tillkommit, till exempel att utreda möjligheten till överlåtelse till eget avtal tidigare än de 18 månader som gäller idag.

Mer om de nya riktlinjerna finns att läsa på boendeportalen
 
Fem korta frågor till Fredrik och Jesper – nyanställda på bostadsanpassningsenheten, fastighetskontoret
 

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Fredrik: Jag är utbildad träarbetare, projektledare IHM och gått på restaurangskolan på Ester Mosessons.

Jesper: Jag läste handel och kontor på gymnasiet, träslöjd och möbelsnickeri på folkhögskola, glasmästare med gesällbrev och nu precis avslutade jag min utbildning på Chalmers som byggingenjör.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Fredrik: Jag jobbade på ett danskt husföretag som byggledare och i min egen verksamhet som kontrollansvarig.

Jesper: Jag kommer nu direkt ifrån Chalmers och innan det jobbade jag som glasmästare.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Fredrik: Inte mycket.

Jesper: Lite smått kring mark, exploatering och förvaltning.

Vad ska du jobba med på bostadsanpassningsenheten?
Fredrik: Att handlägga ärenden med all vad det innebär.

Jesper: Med alla typer av anpassningsåtgärder som kommer till enheten.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassningsenheten?
Fredrik: Variationen mellan kontorsarbete och att vara ute på platsbesök runt om i staden, och dessutom alla trevliga kollegor här på fastighetskontoret. Ett roligt och mycket stimulerande arbete.

Jesper: Omväxlingen i arbetet och alla trevliga möten med olika personer man kommer i kontakt med.
 
Två mätningar med fokus på hemlöshet
 
Under första halvåret har fastighetskontoret genomfört två mätningar med fokus på hemlöshet.

Den första mätningen var en enkätundersökning för personer som lever i akut hemlöshet (situation 1 enligt socialstyrelsens definition) och deras behov av stöd. Enkäten genomfördes i samarbete med tidningen Faktum samt några av stadens idéburna organisationer och var en del i framtagandet av ny plan mot hemlöshet.
Totalt besvarade 185 personer enkäten under perioden 1723
mars.

Den andra mätningen som genomförts är kartläggning i BoInvent1, som är stadens verktyg för att mäta hushåll som på grund av sociala och/eller medicinska skäl saknar ett boende och som de inte kan få utan bistånd. Kartläggningen
genomfördes i april och visade att 713 hushåll har behov av en förändrad boendelösning inom de närmaste 6 månaderna.

Rapporten för kartläggningen i BoInvent1 kan läsas i sin helhet här

Rapporten för mätning av behov av stöd för personer i akut hemlöshet kan läsas i sin helhet här
 
Fem korta frågor till Marianne – nyanställd på bostadsenheten, fastighetskontoret
 

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är utbildad socionom.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag har jobbat på Familjebostäder med uthyrning och frågor kring bosociala kontrakt.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag visste ganska mycket om fastighetskontoret, speciellt boendeavdelningen eftersom jag samarbetat med dem i mitt förra jobb sedan januari 2007.

Vad ska du jobba med på bostadsenheten?
Jag ska jobba som bostadssekreterare med inriktning på de privata hyresvärdarna.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassningsenheten?
Just nu tycker jag ALLT verkar roligt och bra med mitt nya jobb!
Boendeportalen– ett stöd för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor i Göteborg
 
Du har väl inte glömt Boendeportalen?
 
Portalen är ett stöd för dig som arbetar med bostäder och boendefrågor i Göteborg. Webbsidan är en samlingsplats av användbar information såsom bostadsanpassningsbidrag, fysisk tillgänglighet och bostadssociala frågor med mera.
 
Här kan du bland annat hitta olika arbetsverktyg som BoInvent, väsentliga styrdokument,rapporter, trycksaker och blanketter samt externa länkar tillanvändbara webbsidor.

Känner du fler som kan ha nytta av informationen på Boendeportalen? Sprid gärna länken vidare i ditt nätverk!