Företagsbesöket inleddes med mingel och frukostbuffé i Kinnarps utställning.
Välbesökt frukost
på Kinnarps
 
 
Hela 70 frukostgäster kom till Kinnarp den 1 april för att lyssna på företagspresentationen, nätverka och ta titt på utställningen. Träffen är den första av flera företagsbesök.
 
 
Inledningvis fick gästerna ta del av näringslivsnyheter från Magnus Sundén, Leif Bigsten och Sandra Lindgren som berättade vad som är på gång i området kring Skaraborgs Logistic Center framöver, samt om den nystartade utbildningen på Lärcenter, Signaltekniker.
 
Kinnarps VD, Per-Arne Andersson tog sedan till orda och berättade om sin egen och företaget resa. Per-Arne har arbetat på Kinnarps sedan 1995 och är sedan drygt två år tillbaka VD på företaget.

– Det är en spännande bransch och ett bra företag att jobba för. Mycket är redan gjort men ännu mer ogjort. Vi har utrymme att testa våra egna vägar.

Per-Arne Andersson berättar målande om hur han den första arbetsdagen fick gå till förrådet för att hämta penna, papper och pärm i förrådet – för att upptäcka att allt är prismärkt.
– De värderingarna finns till viss del kvar än idag. Sparsamheten. Att ingenting är gratis och att allt har ett värde, säger Per-Arne.

Kinnarps startades 1942 av Jarl och Evy Andersson.Idag finns företaget på 500 platser i världen och levererar ca 1 899 arbetsplatser varje dag. 70 % av produkterna avser egen tillverkning, resterande är övriga detaljer som t.ex. belysning.

Fokus på kundvård och kvalitet
Man lägger stort värde vid kundvård och är mån om att genomföra täta kundundersökningar. Kinnarps kunder är trogna och det är lättare att öka volymen hos befintliga kunder än att skaffa fler.
 
På frågan om svensk produktion kontra produktion utomlands svarar Per-Arne att sådana saker som bland annat rättigheter, trygghetssystem och arbetsförhållanden borde ha ett högre värde i allmänhet.
 
Alla Kinnarps produkter kvalitetstestas i ett eget labb och emballeras i Kinnarpsfiltar som körs tillbaka till fabriken, tvättas och återvänds om och om igen. Alla transporter körs i egna miljöanpassade fordon, från fabriken och ända fram till kunden.

Kinnarps omsatte vid den förra årsredovisningen 3,8 miljarder. Trots att omsättningen minskade lyckades man ändå behålla samma resultat.
 
Arbetsplatsen i framtiden
– Vi ser hur den personliga arbetsplatsen minskar i yta men miljön runt omkring ser annorlunda ut mot förr, och fortsätter utvecklas. Allt förändras, möten är inte längre fokuserade kring kontorsmiljö med fysiska deltagare utan kräver digitala inslag i olika former.
 
Per-Arne avslutar företagspresentationen med ett citat från Henry Ford. "Om jag frågat folk vad de ville ha skulle de svarat en snabbare häst." För att ligga i framkant i sin bransch måste man ta reda på vad folk vill ha innan de själva vet det.
 
 
Pia Sundhage berörde
 
 
– Allt började med att jag gillar fotboll, inledde Pia lunchföreläsningen på ett fullsatt kurorten Mösseberg.Min pappa brukade säga till mig att jag måste ha tålamod. Men det handlar om mod också, och mod utvecklas som bäst tillsammans med andra.
 
För den fullsatta lunchlokalen berättade sedan Pia, med humor och hjärtligt engagemang om sina erfarenheter som tränare och ledare.
 
Pia Sundhage lyser av vilja. Viljan att förändra och förbättra. Hon berättar om när hon i Los Angeles skulle träffa spelarna i den amerikanska truppen för första gången. Hon brottades med hur hon skulle presentera sig och hur hon skulle uttrycka sig för att göra skillnad och för att visa vem hon var och vad hon ville.
 
Sundhage sjöng. Och fick med sig hela truppen.
– Jag drog en Bob Dylansång, I'm never alone, den sa allt. Jag var mig själv.
 
Smittande inspiration
Det mesta Pia berättade om appliceras enkelt i företagarens vardag, både vad gäller arbetskamrater, målmedvetenhet och laganda.
 
– Om jag är inspirerad och motiverad så kan jag motivera och inspirera andra, bara genom att vara, ler Pia.
 
Pia Sundhage återkommer ständigt till att vi måste ta ansvar för vad vi vill, vad vi gör och hur vi påverkar andra. Vi måste ta ansvar för kroppsspråket och se till att vi säger samma saker som vi visar med gester och hållning. Att glädjas åt vad vi gör och visa det, både är och ger den sanna motivationen. Kan man göra det lustfyllt på träning så lyckas man.
 
Självkänsla och individers egen framtoning skiljer sig, generationer emellan. Pia berättar att unga idag är väldigt bra på att framhäva och se vad de är bra på men ofta behöver lära sig att lyfta andra. 
 
Målet är alltid enkelt
Att sätta upp ett mål är alltid enkelt. Vi ska vinna. Men, poängterar Pia, vägen dit ska vara mödan värd. Man ska ha roligt hela vägen från början till slut. Det gäller att få ett bra avstamp och en bra avslutning, även om inte utfallet blev som vi förväntade oss.
 
Feedback är viktig för att hela tiden bli bättre och Pia fokuserar på de positiva situationerna. Kritik är bra, men det ska ske konstruktivt och i dialog. Man pratar om vad som var bra, och vad som kan bli bättre, helt enkelt.
– Jag förespråkar 7-1, säger hon. Det betyder att det krävs sju positiva saker för att kunna ta in en negativ.
 
Bra förebilder en förutsättning
Många av de riktigt duktiga idrottsprofilerna är uppväxta i mindre städer och samhällen. De har haft tur och mött bra ledare med vägen och blivit sedda. Precis som jag. Jag blev sedd, fick ta plats och fick utvecklas i den takt jag själv ville.
 
Pia lämnar ingen oberörd med sitt framförande på kurorten den här vårdagen, och avslutar med ett gott råd.
– Låt inte din tränare bestämma hur bra du ska bli. Det bestämmer du själv.
 
Så ska Falköpings företagare
öka vinsten och likviditeten
 
Den 22 maj fylldes återigen Ryttaresalen på Lärcenter för ännu en företagarfrukost. Denna gång låg fokus på hur man med små medel ökar vinsten och likviditeten i företaget.
 
Frukosten inleddes med näringslivsnyheter. Magnus Sundén berättade om bland annat invigningen av den nya terminalen, om markförsäljning och några pågående etableringar. Arbetet kring centrum och de tomma lokaler som finns där, fortsätter intensivt och under hösten kommer ytterligare information om läget.

Gäster denna morgon var Mats Olsson och Mikael Carlson från Modern Ekonomi.

Med humor och målande beskrivningar sågs många instämmande nickar bland publiken, då Mikael beskrev vardagssituationer, vanor och flöden i vardagen som i vardagen varken gynnar energinivå eller ekonomi.

– När man är liten tror man att allt handlar om pengar. När man är stor förstår man att det är så.

Oscar Wildes citat fick mycket medhåll. Att ta rätt pris för sin tjänst eller produkt kan vara svårt och ofta sänker man priserna av fel anledning.

Goda råd

Mikael och Mats hade många tips att dela med sig av, både rent ekonomiska men även strategiska.

Många företagare ser sin ekonomi som resultat som presenteras innan skatten ska betalas in. Men än viktigare är att se den strategiska biten i sin ekonomi, att sätta upp tydliga mål att arbeta mot och uppnå. Man behöver även se över rutiner i sitt vardagliga företagande och hitta hålen.

– Ett exempel är kunder som betalar för sent, berättade Mikael. Har du kunder som betalar 8 dagar för sent och räntan på din checkkredit är 5% kostar det dig 15.000 kr per år om du har en omsättning på 19 miljoner.
 
Våga tänka nytt
Små företag är likviditetsdrivna. Med det menas att om man har tillräckligt med pengar på banken så blir man modigare och vågar satsa.

Hur tar man då kontroll och ökar sin likviditet? Mikael och Mats delade med sig av ett antal goda råd.

1. Se till att du har rätt mix av lån och checkkredit och tänk på att limitavgiften är förhandlingsbar!

2. Se över dina räntekostnader. Det finns verktyg som analyserar hur man ligger till och om man borde ligga lägre.

3. Utveckla redovisningssystemet och se till att få rådgivande redovisning, där någon hjälper dig att se de faktiska kostnaderna och föreslå förändringar.

4. Se över dina försäkringar.

5. Se upp med små kostnader, de blir stora tillsammans.

6. Köp inte volym med prissänkningar. Dina kunde kanske inte är så priskänsliga som du tror.

7. Minska lagret genom ramavtal.

8. Byt övertid mot säsongsarbetstid.

9. Distribuera kompletterande produkter och analysera vad dina kunder köper hos andra leverantörer.

10. Utnyttja din styrelse och förtroendevalda. Välj styrelse enligt kompetens och inte efter släktträd.

11. Gör inte allt själv.

12. Begränsa arbetet och vidga fokus. Låt inte ditt företag bli ett ekorrhjul. Ge tid till dina intressen och vårda din hälsa.

13. Var inte rädd för nytänkande.


 
Företagarfrukosten på Lärcenter i maj, bjöd på många konkreta råd och tips.
 
Falköping, logistikstaden
 
Solen lyste över Marjarp när kättingen klipptes till de nya terminalerna.
Den nya kombiterminalen står nu klar och invigdes tillsammans med Södras virkesterminal den 10 juni.
 
Mycket har hänt på Marjarp sedan 2005 då strategiarbetet inleddes på allvar, kring Skaraborg Logistic Center. Området utvecklas ständigt.
 
Södra skogsägarnas virkesterminal och den nya kombiterminalen står nu klara.
– Detta är en viktig milstolpe i Falköpings kommuns historia, sa Ulf Eriksson i sitt invigningstal.
 
Falköpings Trumkår inledde firandet och Ulf Eriksson stod för invigningstalet. Det traditionella invigningsbandet hade ersatts av en kätting, som under invigningen klipptes av Joachim Frykberg, VD Jula, och Christer Segerstéen, Södra skogsägarnas ordförande och Ulf Eriksson.

Konferens inledde
Under tisdagen arrangerades ett nationellt logistikseminarium i Falköping med cirka 150 deltagare från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Christer Segerstéen var även en av talarna. Han framhöll flera fördelar med att frakta virke med tåg. Förutom miljöeffekten så ger det effektivare transporter och färre tunga lastbilar trafikerar vägarna. Även Lennart Karlsson talade om lastbilstransporterna. På Jula försöker man nu för att få ner antalet vägtransporter, få tillstånd att använda sig av större lastbilar.
 
Andra företag som idag trafikerar pendeln är bland annat Swedish Match, Ikea (Gyllensvaans möbler), Borga byggprofiler, Parker Hannifin och A Lot Decoration.
 
 
Fotnot: Skaraborg Logistik Center är paraplynamnet för all logistiksatsning i Falköping. De inblandade fristående aktörerna står själva för utvecklingen av sina respektive verksamheter på området.
 
Favorit i repris på
Elmia i Jönköping
 
Falköpings samlingsmonter på Elmia Subcontractor har hittills varit en succé och i höst fortsätter samarbetet.

– Det här är en unik möjlighet för lokala företag att synas bättre för en rimlig summa. Samlingsmontern gör att vi alla blir mer synliga, både Falköping som plats och Falköpings företagare.

Elmia Subcontractor är en välbesökt mässa. 2013 års medverkande fick ett mycket lyckat utfall.

Är du intresserad av att delta på årets mässa, kontakta Magnus Sundén (magnus.sunden@falkoping.se).
 
Deltagarna i utbildningen på Steps to Export.
Steps to Export är i gång
 
Exportutvecklingsprogrammet Steps to Export har nu dragit igång på Lärcenter i Falköping. Av totalt åtta deltagare representerar hälften Falköpingsföretag.
 
En del av de medverkande företagen satsar på att exportera sina produkter och tjänster, andra på att expandera på den befintliga marknaden. 

Ingemar Dahlqvist från Business Sweden är coach, handledare och exportrådgivare i Steps to Export.

– Oavsett om exportsatsningen är aktuell omedelbart eller planeras i framtiden, är programmet ett viktigt steg i rätt riktning och en viktig förberedelse.
 
Programmet består av fem halvdagar som även varvas med individuella möten med riktad rådgivning. Deltagarna har ett utförligt frågebatteri att jobba med för att programmet ska bli individuellt anpassat efter företagens unika förutsättningar.

I mitten av september ska ska de deltagande företagen ha arbetat fram en kalkyl och handlingsplan för den stundande exportsatsningen.

Fotnot: Business Sweden, (f.d. Exportrådet) finns tillhands för att hjälpa företag att satsa på export till och etablering på nya marknader. Exportrådet har 87 kontor i 57 länder.
 
Företagsacceleratorn
– när du vill växa
 
Vill man utvecklas och växa finns hjälp och stöd att få. FöretagsAcceleratorn är ett tillväxtprogram för små och medelstora företag i Västsverige. 

Vad krävs för att lyckas? Hur kan ditt företag börja växa av egen kraft? Frågeställningarna kan vara många när man funderar på om, hur eller när man ska satsa på att utöka sin verksamhet. Connect Väst erbjuder genom FöretagsAcceleratorn handfast hjälp, individuell handledning och ett högklassigt nätverk i processen.

Programmet pågår under upp till ett år och består av ett antal olika steg, bland annat analyser, åtgärds- och tillväxtplaner. Nätverket är stort och innefattar representanter från näringslivet.

Mer information om FöretagsAcceleratorn finns på:
www.connectvast.se
 
Svagt intresse för upphandling av livsmedel
 
Viktiga delar av Falköpings kommuns livsmedelsupphandling är nu avslutade och nya avtal tecknas med ett antal leverantörer.
 
En viktig målsättning med upphandlingen har varit att även ge små och medelstora företag, inte minst med lokal förankring, möjlighet att leverera livsmedel till Falköpings kommun.

Uppmuntrat småföretag
Som uppmuntran för företagen att lämna anbud har informationsträffar, en livsmedelsmässa och utbildning i anbudsgivning anordnats. Tyvärr har dessa ansträngningar inte resulterat i att lokala livsmedelsföretag lämnat in anbud i den omfattning man hoppats på.
 
Strimlad upphandling
Upphandlingen genomfördes som en "strimlad upphandling", vilket innebär att den varit uppdelad i ett stort antal anbudsområden. Av de 1 269 artiklar kommunen efterfrågat har det vid omkring 500 av dessa artiklar varit möjligt att lämna anbud på en endaste artikel. Det har till och med varit möjligt att lämna anbud på valfri del av kommunernas samlade årliga behov av en enskild artikel, till exempel 75 kilo morötter i femkilossäck. För övriga artiklar har utvärderingen skett gruppvis, där huvudgrossistens grupp är den största med 400 artiklar.
Syftet med detta upplägg var att även ge möjlighet för små och medelstora företag att kunna erbjuda sina produkter, jämte de större företagen som vanligtvis dominerar marknaden.

Fotnot: Avtal för den kommande perioden har tecknats med Martin & Servera, Skånemejerier, Svensk Cater, Bröderna Hansson, Familjen Dafgård, Mössebergsbagaren och Gamla Stadens hembageri.
 
Vi förenklar, helt enkelt
 
Arbetet med att förbättra relationerna mellan kommun och näringsliv, fortsätter. Under utbildningen Förenkla – helt enkelt har en handlingsplan arbetats fram, där flera kommunla verksamheter redan konkret hittat förbättringar att jobba med.

Genom goda och effektiva kontakter underlättas både drift och utveckling av företagen. 80 % av Falköpingsföretagen har någon gång kontakt med kommunen. Idag flyter arbetet inte tillräckligt bra för att företagen ska ge ett högt betyg i olika undersökningar som genomförs för att återspegla näringslivsklimatet. Det finns mycket att förbättra och som ett led i förbättringsarbetet genomförs utbildningen Förenkla – helt enkelt.

Målområden
Man har valt att fokusera på fyra målområden; Samverkan, information/kommunikation, bemötande och gränssnitt tjänstemän/politiker. Stort fokus ligger på att tydliggöra ansvaret mellan förvaltningar, politiker, tjänstemän och företag. Utbildningen är förvaltningsöverskridande och vänder sig till tjänstemän som möter företagen i sitt dagliga arbete.

Konkreta åtgärder
Många förvaltningar har redan dragit igång förbättringsarbetet. Miljösamverkan Östra Skaraborg har infört synpunktshantering och e-tjänster, Räddningstjänsten kommer att samverka med MÖS ang. lagstiftning och tillsätta en dagtidsstyrka för att öka tillgängligheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har anställt en ny kommunikatör och arbetat fram ett tydligare upphandlingsunderlag. På Stadsbyggnadsavdelningen satsar man bland annat på att finnas med från start i olika processer och på tätare uppdatering av hemsidan.

– Det här arbetet är inget projekt som har ett slut, utan vi kommer kontinuerligt jobba hårt med de här frågorna, säger Magnus Sundén.
 
Nytt från Näringslivsrådet
 
Näringslivsrådets möte den 6 maj, hölls på Hotell Falköping.
 
• Maria Falegård hälsades välkommen som ny ledamot.
 
• Det ser ljust ut för småhustillverkningen och även fastighetsbranschen i Falköping flyter på bra. Fler fastighetsaktörer borde dock se möjligheterna och bygga nytt.
 
• Näringslivet i Åsarp är nöjda med samarbetet och dialogen kring nya Idrottshallen.
 
• Volvo Personvagnar går bra. Volvo Cars ser i nuläget över om det finns intressanta köpare till Flobyfabriken.
 
• Man ser en ökning på 2,4 % för detlajhandeln under första kvartalet 2014, varav sällanköpshandeln ökar mestmed 5 %. Möbler och mode gick upp medan bok- och Apotekssortimentet gick ned.
 
 
• Lantbruket visar för närvarande en god lönsamhet.
 
• Kommunen har sett över den politiska organisationen inför nästa mandatperiod.
 
• Medborgardialogen kring Plantisområdets utveckling har fungerat mycket bra. (Fotnot: Resultatet av dialogen redovisades i slutet av maj, samt i samband med firandet av 6 juni.)
 
• Nya EU-direktiv hindrar utvecklingen och utnyttjandet av Falköpings Flygplats.

• Ett fantastiskt bra samarbete mellan region och kommuner ledde fram till slutlig förhandlingslösning för utbyggnaden av E 20.
 
Mötet avslutades med ett föredrag av Per Sandgren, Arena för Tillväxt på temat "Falköpings förutsättningartillväxt".

 
 
Näringslivsbrevet
juni 2014
 
Play movie
I Näringslivsbrevet försöker vi samla senaste nytt för näringslivet i kommunen, påminna om kommande aktiviteter och lyfta viktiga händelser. Har du tips på något du vill att vi tar upp, så skicka gärna ett mail

 

 
 
Redaktör:
Magnus Sundén,
Näringslivschef,
Falköpings kommun
 
Text & produktion:
Maria Falegård,
Smart Design AB