Textildon för kyla med högsta komfort
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Textildon för kyla
 
ACP, Storkontor
Konferensrum, CradleVent
Godkänt för Cradle-to-Cradle
Kondensfria textildon för bästa komfort 
 
Kyld luft sätter stora krav på ventilationen. Det är begränsade takhöjder och ofta låga inblåsningstemperaturer och högsta krav på lufthastigheter. Dessutom vill man ha en snygg interiör och god akustik. Med textildon kan du fritt välja färg och storlek och samtidigt förbättra ljudmiljön.

Laserskurna hål för viss omblandning

Vid väldigt låg inblåsningstemperatur kan det vara en fördel att kombinera med laserskurna hål för att få en viss omblandning och undvika kallras under donet. Stora mängder kyla kan tillföras utan att det blir drag. Genom att luften fördelas utmed hela donets längd försäkrar vi oss om högsta möjliga komfort.

Med denna lösning kan du få underhållsfria textildon med största delen av luften fördelat genom de laserskurna hålen.
Konferensrum, Stadshuset Ängelholm
Textildonen kan antingen vara i färg för att framhäva ett företags profil eller göras i diskret ljusgrått eller vitt utförande. Ett kvartsrunt don i takvinkel försvinner snyggt in i interiören samtidigt som det tillför stora mängder undertempererad tilluft helt dragfritt.
Kontor, Drakegatan Göteborg
Textildon är speciellt väl lämpade att användas direkt på fläktluftkylare i kontorsmiljö. De ger bästa komfort vid låga inblåsningstemperaturer utan kallras eller drag.
Lounge, Swedbank Borås
Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett förslag.
Vi hjälper dig även med projektering!

Du kan även använda vår online dimensioneringshjälp.

Glad sommar önskar vi på ACP!