KR System Nyhetsbrev, maj
 
 
 
Pyramid på Webben
 

Pyramid på webben, som snart börjar släppas till Pilotkunder, har redan fått många positiva omdömen. När det nu börjar pratas på allvar om webbaserade affärssystem eller ”Den nya tidens affärssystem” så skriver t.ex. Bertil Ågren, HerbertNathan & Co så här om Pyramid på Webben:

”När det nu är dags för den 3:e generationens gränssnitt så är det en av veteranerna i branschen som tar täten. Pyramid som utvecklas av Unikum i Lund presenterar nu ett helt nytt webbgränssnitt. Pyramid med ursprung i slutet på 1980-talet tar nu ett viktigt kliv in i framtiden och visar på den riktning som hela branschen måste gå de närmsta åren.”

Skrivet av Bertil Ågren, HerbertNathan & Co den 26. februari 2014. Läs hela artikeln.
 
Pyramid

Pyramid och Office. Vad gäller egentligen?
 
 
Pyramid integrerar bra med både Microsoft och Apaches Officepaket. Här följer information om systemkrav för olika versioner av programmen:

Microsoft Officepaket
Generellt gäller att det skall vara en företagsversion av Office och att Officepaketet skall vara installerat med installationsfil/DVD - ej webbinstallation.
Microsoft OfficeFunktionalitet
Office 97 & 2000För gamla och supportas ej i nya versioner av Pyramid.
Office 2003Supporteras ej av Microsoft efter april 2014. Detta gör att KR System & Unikum ej heller kan ge lika mycket support för dessa efter denna månad.
Office 2007Stöds och supporteras för närvarande i v3.40A till v3.42A.
Office 2010Stöds och supporteras i Pyramid 3.40B SP10 eller senare
Office 2013Stöds och supporteras med Pyramid 3.41a SP7 eller senare på Windows7 och Windows8
Office 365Enbart support för kalendersynk med webbservices. Gratisversion av word, excel mm. för web supporteras ej.

OBS. Man måste ha en lokal Outlook klient installerad som Outlook 2010 eller 2013 för att något annat ska fungera (tex. mail med hjälp av Outlook från Pyramid). Se Unikums hemsida för mer information om Microsoft Office 2010/2013/365: PBS_Office2010-2013.pdf

Apache OpenOffice
Support för OpenOffice 3.6 finns från Pyramid v3.40A SP9 Senare versioner av OpenOffice bör fungera men är ej testade.

Vi hjälper till!
Både KR System & Unikum förklarar naturligtvis fortfarande vad våra felmeddelande betyder även om vi ej har support för kombinationen av Office-, Pyramid- och Windowsversion.

Teknikavtal för Pyramidkunder - samarbete online
 
 
Som helhetsleverantör av affärssystem erbjuder vi våra Pyramidkunder något vi kallar för samarbete online. Med hjälp av installerade övervakningsagenter utför vi kontinuerligt underhåll och ger er feedback vad gäller hälsan på ert system och rekommendationer på åtgärder. I samarbete online ingår även kvalificerad teknisk support för användarna. Allt detta till ett fast pris.
 
* Tillgänglighet - vardagar 08.30 – 19.00 och helger 10.00 – 16.00.
* Övervakning - med automatiska larm vid risk för funktionsstörning.
* Fjärrstyrning - våra experter kan hjälpa er genom fjärrstyrning av alla era datorer.
* Uppdatering – kontinuerliga program och säkerhetsuppdateringar.
* Dokumentation – kontinuerlig inventering av hård- & mjukvara/ licenser.

Läs mer.

 
BKE TeleCom och KR System i långvarigt samarbete
 
 
Under dryga 15 år har BKE TeleCom i Karlstad använt sig av Pyramid Business Studio som affärssystem för att förenkla och stödja interna processer, göra det möjligt att hantera informationsflödet mer effektivt, förbättra momenten uppföljning och analys samt som stöd vid kassaförsäljning och e-handel.
”Samarbetet med KR System har varat under lika lång tid och är ett mycket bra exempel på att mångårigt systemkunnande, fokus på kundens verksamhet samt teknikkompetens genererar långvariga och positiva samarbeten för båda parter” säger Marcus Persson på KR System i Karlstad.

 
BKE TeleCom med ett 40-tal medarbetare i Karlstad är systemleverantören som verkar för att leverera kompletta kommunikationsmiljöer inom tal och data åt företag och offentlig verksamhet.
Kunderna väljer BKE TeleCom för att öka sin konkurrenskraft på marknaden eller helt enkelt för att BKE TeleCom är en kompetent och strukturerad IT och telefonipartner.
Arbetet omfattar rådgivning, val av teknisk lösning, infrastruktur såsom telefoniplattformar och datanät, inköpspolicy, behovsanalyser, installation, utbildning och uppföljning.
”Genom att verka som helhetsleverantör ökar våra möjligheter att förstå kundens miljö och arbetssätt, detta leder till att vi kan kundanpassa plattformar, produkter, drift och service utifrån verksamhetsbehov” säger Thomas Gustavsson VD på BKE TeleCom i Karlstad.

För mer info om BKE, gå in på bke.se