HealthInvest Partners kvartalsbrev
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
HealthInvest Partners kvartalsbrev
 
När det första kvartalet 2014 summeras kan vi konstatera att uppgångarna i hälsovårdssektorn har fortsatt. I Marknadskrönikan utvecklar förvaltarna sin syn på sektorn och var de just nu hittar köpvärda aktier.

I artikeln The HealthInvest Way förklarar förvaltarna vad som skiljer HealthInvest Partners fonder mot andra hälsovårdsfonder. Vår investering i Meda får här illustrera vår investeringsfilosofi.  Det är också glädjande att vi ligger i topp i PPM, att vi fått nya distributörer och att vi investerar i ansvarsfulla bolag. Mer om det under sektionen Nyheter från fondbolaget.

Trevlig läsning önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
Value

Avkastning kvartal 1
8,5%
  Månadsrapport
HealthInvest
MicroCap

Avkastning kvartal 1
-0,6%
  Månadsrapport
HealthInvest
Asia

Avkastning kvartal 1
-0,1%
  Månadsrapport
Glödhett biotech vek nedåt i mars
 
Marknadskrönika
Under det första kvartalet 2014 steg världsindex (MSCI World) 0,8 procent, amerikanska S&P 500 1,3 procent och svenska OMX-index 2,4 procent. Hälsovårdsindex var en av de bättre sektorerna och MSCI World Healthcare Index slutade på plus 6,0 procent. Läs mer
The HealthInvest Way
 
Analys
Fonder som investerar i hälsovårdssektorn är inte alla lika. Grovt räknat finns det tre kategorier. Den stora majoriteten är indexnära fonder som i praktiken har en väldigt stor tyngdpunkt på stora läkemedelsbolag. En annan kategori är bioteknologifonder som investerar i relativt högt värderade bolag där mycket av värderingarna är knutna till framtida vinstutveckling. Slutligen finns hälsovårdsfonder som investerar fritt inom hela sektorn utifrån förvaltarnas bedömning. Läs mer
 
Nyheter från fondbolaget
HealthInvest i topp på PPM
 
Vi har tidigare berättat att HealthInvest Value Fund är den högst avkastande hälsovårdsfonden i världen mellan 2009 och 2013. Det är självklart något vi är väldigt stolta över. Men nu kan vi också berätta att vi även lyckats väldigt bra i förhållande till andra typer av fonder.

I en utvärdering som företaget Fondbranschen lät göra den 12 februari i år kom nämligen HealthInvest Value Fund ut bland de tio bäst avkastande fonderna i PPM-systemet. Fondbranschen sammanställde avkastningen av alla fonder i PPM baserat på de senaste fem årens snittavkastning. HealthInvest Value Fund hamnade då på nummer 9 av 848 valbara fonder. Av de tio bäst avkastande fonderna var sex av dessa Sverigefonder med huvudsaklig inriktning mot småbolag.

2014 har också börjat bra. I skrivande stund ligger HealthInvest Value Fund på 32:a plats med drygt 8 procents positiv avkastning.
Anders hos Movestic
 
Under mars månad anordnade försäkringsbolaget Movestic en serie lunchseminarier i   syfte att utbilda rådgivare i olika förvaltningsstrategier. Anders Hallberg fick då tillfälle att berätta om den senaste utvecklingen inom hälsovårdssektorn och var vi hittar undervärderade aktier i sektorn.

Som kund hos Movestic kan man investera i HealthInvest Value Fund, exempelvis för sin tjänstepension.
AktieInvest ny distributör
 
Nu kan du som är kund hos AktieInvest köpa HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund. Fonderna finns både för engångsköp eller månadssparande och kan köpas antingen på Investeringssparkonto (ISK), Fondkonto eller Individuellt Pensionssparande (IPS).

AktieInvest är en aktör som framförallt attraherar aktieintresserade personer genom sitt samarbete med Aktiespararna. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete med AktieInvest.
Ansvarsfulla bolag i alla portföljer
 
HealthInvest Partners skrev redan 2012 under FN`s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UNPRI). Vi som investerare tycker att det är viktigt att våra bolag inte bara uppvisar goda aktieägarvärden utan också står för en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer. För att säkerställa att vi fullföljer UNPRI har vi ingått ett samarbete med MSCI ESG Research som är experter på området.

Var sjätte månad utvärderar MSCI ESG Research samtliga av våra portföljbolag. MSCI ESG Research bistår då med en fördjupad analys av miljömässiga, sociala och korruptionsrelaterade frågor som rör bolagen. De företag som utvärderas delas in i tre olika kategorier och tilldelas gröna, gula eller röda flaggor, beroende på utfallet av analysen. De företag som tilldelas grön flagg bedöms som kontroversfria, medan gulflaggade bolag har varit inblandade i en eller flera måttliga kontroverser. Röd flagg tilldelas bolag med allvarliga kontroverser.

Den 3 februari i år utvärderade MSCI ESG Research alla innehaven i HealthInvest Partners samtliga fonder. Granskningen resulterade i 90% grönflaggade bolag, 10% gulflaggade bolag och inget rödflaggat bolag. Resultatet av granskningen får anses vara bra då genomsnittet för hälsovårdssektorn är 80% gröna flaggor. Globalt har cirka 76% av alla företag som MSCI ESG Research undersöker grön flagg. MSCI ESG Research utvärdering har inte lett till några åtgärder i förvaltningsarbetet.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering.