22 nya chanser att lämna farligt avfall
 
Nu utökar vi Farligt avfall-bilens tur med 22 stopp. Förhoppningsvis ska det göra det enklare för göteborgarna att sortera ut och lämna sina kasserade batterier, lampor, kemikalier och annat som innehåller farliga ämnen.

De nya adresserna har utsetts i de områden där de boende kan ha svårt att ta sig till en återvinningscentral eller miljöstation.
- Vi har prioriterat unga och gamla, i tätbefolkade lägenhetsområden där det inte finns så många andra insamlingsmöjligheter och där de boende kanske inte har bil, förklarar Emil Björklund, kundsamordnare på kretslopp och vatten.
   Målet med den utökade turlistan är en bättre service och – givetvis – att det farliga avfallet hamnar på rätt ställe. Du som fastighetsägare kan hjälpa oss och dina hyresgäster genom att sätta upp anslaget om Farligt avfall-bilen i trappuppgångar och soprum. Du kan också påminna om Farligt avfall-bilens insamling på din hemsida och hyresgästernas ”Mina sidor” om du har det.
   Här hittar du trappanslagen om Farligt avfall-bilen och här är turlistan.
(Bilden på Farligt avfall-bilen är tagen av Frank Palm)
 
Både mjuk och hård plast kan återvinnas
 
Numera är det möjligt att materialåtervinna förpackningar av mjukplast. Men tyvärr sorterar få göteborgare ut mjukplasten. Dessutom är skyltningen i många soprum felaktig då gamla skyltar om ”endast hårdplast” sitter kvar på en del ställen.

Det finns också entreprenörer som bara vill ha hårdplast av ekonomiska skäl. FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) vill dock att alla förpackningar samlas in.
- Det är en fri marknad, men givetvis vill vi ha in mjukplasten också. Därför diskuterar vi att anpassa subventionen till den entreprenör fastighetsägaren anlitar utifrån hur man kommunicerar och om man har insamling av alla förpackningar, oavsett materialslag, säger Annica Dahlberg, informationschef på FTI.
   Förpackningar lyder under producentansvaret, men i Göteborg kan även plastprodukter materialåtervinnas. Trasiga utemöbler, pulkor och tandborstar, ja alla hårda och mjuka plastprodukter kan lämnas till återvinning på återvinningscentralen.
   Under förra året fick vi in 543 ton plast på återvinningscentralerna. Upplys gärna dina hyresgäster om detta – så kanske vi får in ännu mer under 2014. Då sparar vi resurser och minskar klimatutsläppen.
   Ny skylt med både mjuk och hård plast kan du ladda hem härifrån.
 
Allt avfall är ditt avfall
 
Som fastighetsägare är du ansvarig för allt avfall som uppkommer i din fastighet. Du ska informera de boende om hur avfall sorteras och var olika sorters avfall ska lämnas.

Du har dessutom skyldighet att se till att vatten- och avloppssystemet är i gott skick och korrekt anslutet. För att du inte ska få merarbete och extra kostnader är det viktigt att du informerar dina hyresgäster om vad de får slänga i soporna respektive avloppet.
Läs mer
 
Soppåsen minskar och matavfallet ökar
 
Under 2013 minskade det brännbara avfallet från varje göteborgare med fyra procent. Och detta är goda nyheter: Att minska konsumtionen och återvinna material är bra för miljön.

Denna trend har hållit i sig i fem år. En kombination av ökad matavfallssortering och lågkonjunktur ligger troligtvis bakom den nedbantade soppåsen. Hittills har avfallsmängder alltid varit kopplade till den ekonomiska tillväxten, men målet är att bryta detta samband.
Läs mer
 
Myrorna skuggar Farligt avfall-bilen
 
Myrornas lastbil åker med på Farligt avfall-bilarnas turer för att kunna ta emot de boendes användbara saker. Att återanvända är ju ett bra sätt att minska avfallet och miljöpåverkan. När de boende ändå ska lämna lampor, batterier och överblivna kemikalier kan de också passa på att rensa ut garderoben eller vinden.

– Vi tar emot kläder, böcker, textilier, leksaker, husgeråd, lampor, tavlor – ja, i stort sett allt som är i säljbart skick, säger Karin Krüger, enhetschef på Myrorna. I centrum får vi in ganska mycket, men det är sämre i ytterområdena. Det kan bero på att många inte vet att vi kommer tillsammans med Farligt avfall-bilen.
   Om fler fastighetsägare informerar om Farligt avfall-bilen och Myrornas lastbil, kan det hjälpa till att öka kännedomen och insamlingen.
   De saker Myrornas lastbil får in går till sorteringsanläggningen Storås där man tar bort det som är trasigt och smutsigt. Sedan väljer man ut de saker som går att sälja i butikerna i Sverige. Övriga felfria varor går på export till Kurdistan där man har liknande verksamhet som i Sverige. Överskottet från butiksförsäljningen går till Frälsningsarméns sociala verksamhet. År 2012 fick Myrorna in cirka 40 miljoner kronor.
   Här hittar du trappanslag för Farligt avfall-bilen och Myrorna.
 
Källaröversvämning – det här kan göras
 
Varje år drabbas hundratals fastigheter i Göteborg av källaröversvämning.
Hus som ligger lågt är extra utsatta. Men med några enkla åtgärder kan du och dina boende undvika fuktskador i förråd och gemensamma utrymmen.
 
Kostnaderna för översvämningar är stora, såväl för kommunen som för fastighetsägarna och försäkringsbolagen. Dessutom kan riskerna inte byggas bort helt eftersom det inte är möjligt att dimensionera hela avloppsnätet för de allra största skyfallen.  
Läs mer
Kundsamordnare till er tjänst!
 
Behöver du personlig ser-vice? Bättre kunskap? Tips om matavfallssortering och andra tjänster för de boende? Våra kundsamordnare på kretslopp och vatten kommer gärna ut och hjälper dig.
Kundsamordnarna kan även hjälpa till med dimensioneringen av hur mycket rest- och mat-avfall som behövs, vilka hämt-ningsintervall som är bäst och tips för ett bättre soprum med god service för de boende. De hjälper även till och informerar om vilka hämtningstjänster man kan ha för förpackningar och tidningar, farligt avfall och grovsopor.
   Dessutom kan de ta med sig tankar och idéer om avfallshan-tering från dig som fastighets-ägare, så att vi kan utvecklas åt rätt håll. Med bättre service, arbetsmiljö och avfallshantering.
Kontakta våra kundsamordnare
Tidningen Kretslopp ute nu
 
Nu kan snart alla göteborgare ta del av historien om farligt avfall, en lågenergilampas väg till återvinning och vattenverkens ombyggnationer för bättre vatten. Dessutom ett mittupp-slag med Farligt avfall-bilens turschema. Detta, och mer därtill, kan alla göteborgare läsa om i det nya numret av tidning-en Kretslopp. Vi delar ut den till alla lägenhetsboende och villaägare i slutet av mars.
   Sätt gärna upp Farligt avfall-bilens schema och trappanslag i era fastigheters trappuppgångar och soprum.
Ändrade hämtdagar inför storhelgerna
 
När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan sop-tömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Här kan du läsa om ändrade hämtdagar fram till och med midsommarhelgen.
 
Fett i avloppet = stopp i avloppet
 
Olja, smör och annat fett ställer till stora problem i avloppsrören. När det rinnande fettet kommer ner i rören kyls det av och stel-nar. Gammalt fett kan också bilda svavelväte, en giftig gas som skadar ledningarna och de som jobbar med dem. Fettet fastnar på rörens insida och kan orsaka stopp.
   Om stoppet blir i det kommunala avloppsnätet rycker förvaltningen kretslopp och vatt-en ut. Förra året avlägsnade vi 129 stopp, varav merparten var orsakade av fett från matlag-ning.
   Blir stoppet i din fastighet måste du själv rensa rören. Det kan ta tid och det kan bli dyrt. Uppmana därför dina hyresgäst-er att inte hälla ut fett i avloppet.
   Det bästa är om hyresgästerna torkar ur stekpannan med lite hushållspapper innan de diskar den. Om de friterat kan de hälla den överblivna oljan en i mjölkkartong med skruvkrok eller plastburk med lock och sedan slänga den som restavfall i de vanliga hushållssoporna.
Anmäl dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev