Teo Häréns föreläsning blev en ögonöppnare för många på den återigen fullbokade pyttlunchen.
Kunskap och konkurrens – nyckeln till kreativitet
 
– Många tar kreativa lösningar för givet, jag tar det på allvar. Med de orden startade Teo Hären den välbesökta lunchföreläsningen på Kurorten Mösseberg. 
 
Föreläsaren och författaren Teo Härén och tvillingbrodern Fredrik har de senaste 15 åren jobbat med kreativitet. Kreativitet i Sverige kontra övriga världen. Bröderna har jobbat i över 50 olika länder och hälften av alla föreläsningar sker utanför Sveriges gränser. Kreativitet är ett hett ämne, utomlands.
– Vi i Sverige och västvärlden anser oss utvecklade. Vi sägs vara världens mest kreativa land, alltså världens mest kreativa människor. Men vi ser inte vad som sker i övriga världen. Andra länder tittar mer på oss än vi tittar på dem. Där måste vi bli bättre.
 
Kunskap, en förutsättning
Teo Häréns föräldrar var lärare som tidigt poängterade vikten av att skaffa sig kunskap. Och med kunskap föds förutsättningarna för kreativitet. Men kan inte skapa något nytt, bättre, smartare eller mer effektivt om man inte har inblick i nuläget. 

– Du måste skaffa bred kunskap för att kunna hitta nya vägar och nya kombinationer. 
Som exempel berättar Teo Härén om företaget Airtel som växer med två miljoner nya kunder i månaden. Representanter för Airtel reser jorden runt och kollar in andra länder och väljare att kombinera och leverera det bästa från alla andra. Och man har haft besök från hela världen… men bara EN från Europa. Och ingen från USA.
 
Kreativitetstips
Som avslutning skickar Teo Härén med lunchgästerna en uppmaning. 
– Ha som vana att med jämna mellanrum välja bort de vanliga dags- och kvällstidningarna. Googla ”newspapers online” och välj till exempel en tidning från Bangkok eller Indonesien. Pakistan eller Kina. Skaffa kunskap.
 
Ramavtal klara med
lokala hantverkare
 
Falköpings kommun har nyligen genomfört en ny upphandling av ramavtal för hantverkstjänster för år 2014-2016. 

Upphandlingarna kring hantverkstjänster har genomförts tidigare men upplägget den här gången har varit nytt, och innebär nu att man tagit fram rangordnade avtal.

– Detta innebär att man tecknar ett ramavtal för vart och ett av 10-12 områdena, berättar Pär Gunnarsson, upphandlingsstrateg på Falköpings kommun. Till varje kategori väljer flera leverantörer i den mån det kan behövas. Man tillfrågar sedan den som är rangordnad först, och går sedan nedåt i listan.

Konkurrensutsättning aktuellt
Vid avtalets slut 2016 kan förlängning vara aktuell genom en förnyad konkurrensutsättning. En del i bedömningen är kvalitetspoäng, där bland annat hantverksskickligheten, att hålla tidsplaner och lyhördhet för beställarens önskemål, vägs in i anbudsförfarandet.

Vid större projekt kan man göra en större förnyad konkurrensutsättning inom respektive genre, där alla de rangordnade och avtalade företagen kan lämna anbud på arbetet.

Intresset var ungefär det förväntade. Totalt 58 anbud kom in från 53 leverantörer. Montering av kyla och rörarbeten är till exempel verksamheter som ofta erbjuds inom samma företag. Detsamma gäller mattläggning och måleri.
De nya avtalen gäller från den 1 mars och fram till 2016.
 
Fotnot: De områden som upphandlas inom hantverkstjänster är byggnadsarbeten, markarbeten, rörarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, kylanläggningsarbeten, målningsarbeten, golvarbeten, papparbeten, larm-/passagearbeten, glasarbeten, plåtarbeten och låsarbeten.
 
 
Kinnarps VD, Per-Arne Andersson.
Vårens andra mötesplats:
Premiär för företagsbesök
 
Programmet för vårens mötesplatser för Falköpings näringsliv är igång och det är dags för premiär. Denna gång arrangeras företagarfrukosten på Kinnarps.
 
Tisdagen den 1 april bjuds Falköpings näringsliv in till företagsbesök på Kinnarps. VD Per-Arne Andersson medverkar och berättar om företagets satsningar, verksamhet och visioner.
Besöket inleds med frukost och näringslivsnyheter i Jarlsalen och avslutas med en rundvandring i fabriken för den som vill och hinner.

Anmäl dig senast den 31/3 till magnus.sunden@falkoping.se eller falkoping@foretagarna.se.

Välkommen!
 
Falköping, logistikstaden
– Andra kombiterminalen klar i vår
 
Det sjuder av energi i området kring Skaraborg Logistic Center, sedan Schenkers containerpendel med Jula som största kund startade i höstas. Nu är arbetet i gång med att sälja in till nya potentiella kunder. Swedish Match och Borga Byggprofiler träder in som nya kunder och fler är på väg in. 

– Vi ser ljust på utvecklingen framöver! Den nya kombiterminalen blir klar andra veckan i maj och invigs tillsammans med Södras virkesterminal den 10 juni.
Leif Bigsten har arbetat med projektet kring logistiksatsningarna sedan starten. 
– Arbetet började ta fart ordentligt kring 2005. Då inleddes ett intensivt strategiarbete. Idag finns två virkesterminaler och en kombiterminal med fyra spår. Den nya kombiterminalen står klar i maj och blir än mer effektiv. Eftersom den bara har ett enda spår innebär det en mer rationell hantering då man inte behöver dela tåget för att lasta och lossa.
 
Fokus på säkra vägar
Vägfunktionaliteten är en viktig del i processen. Det planeras därför för flera väginvesteringar i området kring terminalen 2015-2016. Bland annat är ett rondellbygge på gång för att underlätta tillströmningen till Marjarp samt en ombyggnad av Sikagårdskorset för att minimera risker för köbildning för lastbilarna. Rondellbygget finansieras till 75% med statliga medel och kommunen bekostar därmed endast rondellavfarten till Brogärdets industriområde. Sikagårdskorset behöver kommunen inte medfinansiera alls.
 
Ringar på vattnet
Nästa steg i utvecklingen kring Marjarp är industriområdet där man nu startat en exploateringsprocess. När alla detaljplaner är klara säljs tomterna för etableringar. 
– Eftersom vi tillhandahåller bra infrastruktur och logistik, attraherar vi nya intressenter, lockar nya etableringar och stödjer näringslivet i Falköping. Lärcenters yrkesutbildningar till Logistiker och Signaltekniker är ytterligare ett steg att stärka Falköping som logistikort.
 
–  Det ger ringar på vattnet, konstaterar Bigsten. Att verksamheten tar fart ger så mycket mer. Det ger arbetstillfällen och skapar efterfrågan och behov inom andra områden som service, mat och tankning. Man får en verksamhet kring staden. 
Arbetet är under ständig utveckling och framöver diskuteras även t.ex. förutsättningarna för mätstation, bränsleanläggning och våg nere på Marjarp. När behoven föds dyker hela tiden nya affärsmöjligheter upp då måste vi vara med.

Och Falköping är, bokstavligt talat, med på banan.
 
Fotnot: Skaraborg Logistik Center är paraplynamnet för all logistiksatsning i Falköping. De inblandade fristående aktörerna står själva för utvecklingen av sina respektive verksamheter på området.
 
Pia Sundhage
drar fullt hus
 
När Pia Sundhage senast stod på programmet på pyttlunchen i Falköping var gästlistan fullteckad tidigt. Så även denna gång. Den 23 april kommer Pia till Kurorten Mösseberg.

Med en lång karriär i bagaget, som svensk tränare och före detta fotbollsspelare har Pia landat i Svenska Folkets hjärtan. Vi kommer under pyttlunchen att få höra om bland annat hur man bygger starka lag, genom glädje, stolthet och drivkraft.
 
Så här kommer den nya rondellen vid Ållebergs Center att se ut.
Området som byggs om, och därmed är aktuellt för avstängning är markerat med orange färg.
Rondellbygge startar
vid Ållebergs Center
 
Falköpings kommun bygger en rondell på Hollendergatan i korsningen med Lönnerbladsgatan utanför Ö&B. Arbetena påbörjas i mars och beräknas vara klara i mitten av augusti.
 
Vi bygger för ökad trafiksäkerhet
I området kring Ålleberg Center och Vindängens skolan har trafiken ökat de senaste åren. Handeln har expanderat och Vindängens förskola har byggts ut vilket gör att framkomligheten och trafiksäkerheten har försämrats.
 
För att lösa en del av dessa problem bygger vi en rondell i korsningen Hollendergatan-Lönnerbladsgatan vid Ö&B. 

Till rondellen ansluts även Bengt Heljesgatan och infarten till Vindängens skola och förskola.
 
Vid rondellen anläggs ett förhöjt övergångsställe för att höja säkerheten för de som vill korsa Hollendergatan.
 
Trafiken leds om
Under tiden arbetena pågår så leds trafiken på Hollendergatan runt arbetsplatsen. En tillfällig anslutning till Ålleberg Center kommer att anläggas från Warodells väg. Markerat med blå färg på kartan.
Hälsoslingan leds förbi Vindängens skola på den nya cykelvägen vid bollplanen. Markerat med gul färg på kartan.
Arbetsområdet är markerat med orange färg.

Tidplan
Förberedande arbeten för trafikomledning startar 13 mars.Trafiken på Hollendergatan leds om 24 mars.Rondellen beräknas vara klar 15 augusti.
Projektledare är Håkan Gustafsson, hakan.gustafsson@falkoping.se,
0515-88 52 44.


Arbetsledare på plats är Per Sydhagen, per.sydhagen@falkoping.se,
0515-88 52 55.
 
Omställning – en tillgång
 
Omställningsarbetet är en viktig del för ruljansen på arbetsmarknaden. Här arbetar företag, organisationer och rådgivare hårt för att hjälpa och coacha de som blivit friställda friställda på grund av varsel och nedläggning.

Arbetslivsresurs och TRR (Tjänstemännens organisation) är idag två av de största parterna som arbetar med omställningstjänster. Sedan starten 2004 har man i Sverige lotsat ut över 25 000 personer i nytt arbete. I Falköping finns idag över 100 personer som aktivt coachas av Anne-Marie Johansson på Arbetslivsresurs och Björn Samuelsson på TRR och deras kollegor.

När en medarbetare inte längre kan vara kvar i sin anställning måste man hitta nya lösningar. Med tydliga riktlinjer coachar Arbetslivsresurs uppsagda medarbetare i omställning till nytt arbete eller utbildning.
 
Företagen och dess medarbetare får stöd genom hela processen. Behöver man som arbetsgivare dra ner på verksamheten och minska antalet anställda medför det stora förändringar för såväl organisationen och chefer som de enskilda medarbetarna. Målet är alltid ett nytt jobb. 
 
Arbetslivsresurs och TRR:s insatser för en lyckad omställning:
 • En egen coach under hela omställningen
 • Tillgång till jobbjägare som hittar jobb
 • Information om personlig marknadsföring
 • Hjälp att skriva CV och genomgång av befintliga CV
 • Råd och tips inför anställningsintervjun
 • Kompetensinventering genom intervjuer och personlighetstester
 • Handlingsplan för att hitta ett nytt jobb
 • Hjälp att starta företag
 • Vägledning till möjliga branscher och yrken
 • Seminarier och utbildningar
 • Vägledning i regelverk och möjligheter hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • Karriärplanering
 • Motivationsarbete och personlig rådgivning
 
En händelserik vår med aktiva handlare
 

Handlarna i Falköping är aktiva både med aktiviteter för allmänheten och aktiviteter för utveckling av sitt företagande och sina butiker.

Woori Gennemark, Falköpings kommuns handelsutvecklare, är glad över att det är mycket på gång.
– Det finns massor med idéer som vi arbetar med och vi måste ständigt utvecklas och se vad vi kan bli bättre på och även lära av varandra. Bland de genomförda, pågående och kommande aktiviteterna ser vi:

    •    Utbildning i sociala medier och digitala relationer med Mia på Smartdesign
    •    Säljkurs med Emma på Kavat
    •    HLR & Hjärtstartarkurs
    •    Löpande studiebesök hos varandra för att dela erfarenheter och idéer

Gediget vårprogram
Man ligger nu i startgroparna inför ett gediget vårprogram. Den 
19 april är det dags för Påsk i Stad med bland annat dans, musik, tävlingar, ansiktsmålning, korvgrillning, påskpyssel och många bra erbjudanden i butikerna.

Den 26 april går Motordagen av stapeln – en dag i motorns tecken. Anders Mårtensson är dagens konferencier och här arrangeras en dag fylld med roliga aktiviteter, tävlingar, roliga happenings och det bjuds på närproducerad korv. Sex bilhandlare är huvudarrangörer och ett 20-tal medutställare finns på plats på Stora torget. 

Hela årets Evenemangskalender hittar du i centrum, monterad på några av stadens många butiksfönster!
 
För mer information vad som händer inom Handeln i Falköping - håll utkik i brevlådan efter Falköpings Handelstidning.
 
Connect Väst bjuder in till
Global CONNECTions
 
Ibland vill man inte bara gräva där man står. Vad behövs egentligen för att lyckas med internationaliseringen? Hur skapar man tillväxt på nya marknader?

Välkommen till Västsveriges största näringslivsmingel med flera intressanta och aktuella talare, så som Jenny Rosberg – Ropa, Anders Gustafsson – VD Volvo Personbilar m.fl.

Datum: 10 april
Tid: 13.00-17.30 med efterföljande mingel och mingeltallrik
Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Kostnad: Ingen. Tillställningen betalas av våra partners – Tack!

Du anger i anmälan om du vill följa med i bussen från Skövde.

För mer information och anmälan:
http://www.connectvast.se/Kalender/613
 
Nytt från Näringslivsrådet
 
Vid Näringslivsrådets möte den 26 november diskuterades bland annat verksamhetsförändringarna vid Elanders, Arkivator o Parker.

• Kring handelsutveckling rapporterades  att dagligvaruhandeln står sig bättre än detaljhandeln. 
 
• Fastighetssidan fungerar mycket väl. Utmaningen ligger på kommersiella lokaler. 

• Kommunens resultat för 2013 landar på 60 miljoner plus, varav 30 miljoner kommer från AFA-försäkringar. Befolkningen stannar på 32.998 vid årsskiftet.
• Falköpings kommun planerar för 800 nya lägenheter 2020.

• Nya tågstopp i Falköping är på gång med företaget MTR.

• Beslut i E20-frågan väntas i mars april.

• Ållebergsgymnasiet summerar ett stort antal sökande elever. 

• Nya Gustaf Dalénskolan är på gång med efterlängtad ut- och tillbyggnad.

• Plantisprojektet arbetas fram under våren, med kompletterande medborgardialog.
 
Näringslivsbrevet
mars 2014
 
Play movie
I Näringslivsbrevet försöker vi samla senaste nytt för näringslivet i kommunen, påminna om kommande aktiviteter och lyfta viktiga händelser. Har du tips på något du vill att vi tar upp, så skicka gärna ett mail

 

 
 
1 APRIL
 
07.30 – ca 09.00
Företagarfrukost och företagsbesök på Kinnarps. Näringslivsinformation, företagspresentation och rundvandring.
 
Anmälan till:
 
 
Redaktör:
Magnus Sundén,
Näringslivschef,
Falköpings kommun
 
Text & produktion:
Maria Falegård,
Smart Design AB