Vi presenterar CradleVent® på Nordbygg 2014
 
En Cradle to Cradle-certifierad produkt
 
ACP levererar CradleVent® från KE Fibertec, världens första ventilationskanal som är godkänd som en Cradle to Cradle-certifierad produkt av den erkända organisationen EPEA i Hamburg.

Certifieringen dokumenterar produktens hållbarhet och att vi tar ansvar för hela livscykeln från vagga till vagga, dvs från produktion till återvinning.

 


Hållbar Ventilation

Den växande bristen på naturresurser såsom stål, koppar och olja gör det nödvändigt att återvinna istället för att slänga. 

CradleVent® är vårt svar på en framtidssäkrad och hållbar produkt för luftfördelning i kontorslokaler, skolor, laboratorier, offentliga byggnader och andra komfortmiljöer.

Dokumenterad hållbarhet

När produkten inte ska användas mer tar vi den i retur och återvinner de olika beståndsdelarna i ett nytt tekniskt kretslopp. På det sättet går ingenting till spillo.

 
Möt oss på Nordbygg 2014, A34:50!
 
Du är varmt välkommen att prata med oss på Nordbygg om våra nya och befintliga produkter. Vi kommer att visa upp Textildon, Injektdon, Dysdon och CradleVent med mera.

Be gärna om ett förslag för just ditt projekt där vi kanske kan hitta en lösning för tilluften.
 

Välkommen till vår monter på Nordbygg 2014!