Rapport om skötselentreprenad, Designtävling, Utbildningar, Översättningar Om begravning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nr 1  2014
Nyhetsbrev i nytt format
 
Det här är det första nyhetsbrevet "Observera kyrkogård". Nyhetsbrevet ersätter Observera som tidigare skickades på papper och som pdf:er via e-post. Nyhetsbrevet vänder sig i första hand till dig som ansvarar för begravningsverksamheten i församlingen/pastoratet, som chef eller förtroendevald.
Observera kyrkogård skickas till dig som
  • anmält dig som prenumerant
  • tidigare prenumererat på Observera via e-post
  • samt alla församlingars, pastorats och stifts allmänna e-postlådor.
Du kan enkelt skicka brevet vidare till någon som du tror är intresserad genom att klicka på "Skicka vidare" längst upp i brevet. Den personen kan sedan anmäla sig till nyhetsbrevet via länken "Prenumerera" för att i fortsättningen få brevet direkt till sin egen e-postadress.
 
 
Rapport om skötselentreprenad på kyrkogården
 
Utredningsrapporten Skötselentreprenad på kyrkogården redovisar för- och nackdelar med att lägga ut hela eller delar av kyrkogårdsskötseln på entreprenad.
 
 
 
Designtävling - Måste en gravsten vara av sten?
 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har utlyst en designtävling för att förnya en av de viktigaste symbolerna på våra kyrkogårdar. Konstnärer och designers över hela landet bjuds in till tävlingen.

– Vi söker idéer som kan utveckla och förnya våra kyrkogårdar. På flera platser har arbete redan påbörjats, med idéer från både konstnärer och tillverkare. Men de har bara förverkligats på enstaka platser än så länge, säger Eva Grönwall, enhetschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Läs mer
 
 
Provningsprotokoll från företag med monteringsanordningar
 
Nu finns en sammanställning över de företag som skickat in ifyllt provningsprotokoll till CGK.
Att säkra en gravsten kan göras på flera olika sätt. CGK har regler för hur sådana anordningar ska testas innan tillverkaren kan hävda att monteringen uppfyller CGKs anvisningar. En av reglerna är att ett ifyllt testprotokoll ska skickas in till CGK.  
 
 
 
Riktlinjer för registrering av dödfödda när gravboken görs sökbar på nätet
 
Uppgifter i gravboken om avlidna och deras gravplats är offentliga handlingar och kan därför, som en service till anhöriga och släktforskare, läggas ut på webben. Utgångspunkten är att alla gravsatta ska vara sökbara om uppgifter läggs ut.

Rådet för begravningsfrågor, där förutom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation också Svenska kyrkan på nationell nivå och SKKF är representera, har tagit fram rekommendationer angående registrering av dödfödda när gravboken görs sökbar på nätet.

Läs mer
 
 
Aktuella utbildningar
 
Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården - 25 mars i Skövde

Grundkurs i begravningslagstiftningen - 20 mars i Alvesta (kort anmälningstid) , Sundsvall 16 september
Etik och rutiner på kyrkogården - Skövde 18 november
Förvaltningslagen - Göteborg 11 mars (kort anmälningstid), Västerås 13 november    

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter - Stockholm 21 oktober
Gravskötselservice  - Stockholm 15 oktober

Handläggning och administration av begravningsärenden - Hässleholm 6 mars (kort anmälningstid), Stockholm 30 september
Vård- och underhållsplaner för begravningsplatser - Stockholm 11 mars (kort anmälningstid), Gävle 7 okt
Planering för framtidens begravningsverksamhet - 25 november i Malmö

Kyrkogårdens flora och fauna - Visby 2 september
 
 
Om begravning - på svenska, engelska och arabiska
 
Skriften Om begravning finns sedan tidigare att beställa för att dela ut till allmänheten. Nu finns texterna också översatta till engelska och arabiska.

De församlingar/förvaltningar som har behov av information om begravningsavgiften, begravningsceremoni, gravsättning, gravskötsel, gravplatser med mera, på engelska eller arabiska, kan enkelt tillhandahålla detta genom att skriva ut de pdf:er som arbetsgivarorganisationen tillhandahåller.