Tack för i år!
 
Ett år går fort och nu är det redan dags för årets sista nyhetsbrev. Det har hänt mycket intressant och spännande i staden under året.
 
Stadens vision ”En stad för alla” är i fokus nu när staden vunnit utmärkelsen Access City Award 2014 för bästa tillgänglighetsarbetet i Europa. Det är en årlig tävling som arrangeras av EU-kommissionen för att uppmärksamma städer som satsar på att skapa en tillgänglig miljö för alla. Det är otroligt glädjande att Göteborgs stad uppmärksammas för sitt arbete och nu gäller det att bli ännu bättre - läs mer om utmärkelsen i nästa artikel.
 
Bostaden är grundläggande för att leva ett bra liv. Det är fantastiskt att få arbeta med frågor som betyder så mycket för människors vardag. Att få en bostad eller ett bostadsanpassningsbidrag betyder mycket för människors möjligheter att etablera sig och kunna bo kvar hemma när behoven förändras. En tillbakablick på året som gått visar att vi beviljade drygt 3 400 bostadsanpassningsbidrag, 400 hushåll fick hjälp med en bostad och vi förvaltade 1 300 bostadsavtal.
 


 
Vi på boendeavdelningen vill passa på att tacka Er för ett gott samarbete under året och önska Er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
 
Tveka inte att ta kontakt med oss om du har synpunkter eller idéer.
 
Christina Eide
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret
Från prisceremonin i Bryssel den 3:e december (från vänster Birgitta Branegård, Thomas Martinsson (MP), Christina Eide och Viviane Reding
Göteborg fick pris för bästa tillgänglighetsarbete i Europa
 

Göteborg slog 101 städer från 23 EU-länder i tävlingen Access City Award 2014,
en tävling om den mest tillgängliga staden i Eur
opa. Tisdag den 3 december tog Göteborg hem vinsten som den stad som arbetar bäst med tillgänglighet i Europa vid en ceremoni i Bryssel. Göteborg tog hem titeln i hård konkurrens med sex andra finaliststäder.

Göteborgs Stad var en av sju städer från hela Europa som valts ut att gå vidare till
final i Access City Award som är EU:s pris till städer som satsar på tillgänglighet.
Med sammanlagt 102 tävlingsbidrag från 23 EU-länder, hade juryn en utmanande uppgift att identifiera vinnaren.

Bland sju finalistbidrag valde den europeiska juryn ut Göteborg som den stad som arbetar bäst med tillgänglighet i Europa i tävlingen Access City Award 2014. Göteborg blir den fjärde staden som utses till Access City Award. Priset delades ut i Bryssel under konferensen ''Tillgänglig turism i Europa'' i samband med den europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning. Övriga finalister i årets tävling var Belfast, Burgos, Dresden, Grenoble, Málaga och Poznan.

Access City Award arrangeras årligen av EU-kommissionen som delar ut pris till den stad som i Europa har det mest utvecklade sättet att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Access City Award omfattar en stads åtgärder, policies och initiativ gällande tillgänglighet i den fysiska miljön och offentliga platser och service, transporter samt informationssystem. Staden rankas utifrån åtgärdernas omfattning, kvalitet och genomslag, ansvarsförhållanden och ansvarsnivå samt vilket deltagande det finns från brukarna. Staden ska även ha en långsiktig plan för hur man arbetar med tillgänglighetsfrågor och vara en förebild gentemot andra städer i Europa. Alla städer med minst 50 000 invånare som ligger inom EU har kunnat delta i tävlingen.
Juryns fullständiga motivering
”En stad för alla” är Göteborgs slogan. När Göteborg nu vinner årets Access City-pris visar det att det inte bara är tomma ord, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. Stadens strävan att integrera personer med alla typer av funktionsnedsättning i samhället har gjort Göteborg till årets vinnarstad. Personer med funktionsnedsättning möter fortfarande alldeles för många hinder i sin vardag, men städer som Göteborg visar att det går att öka tillgängligheten för alla. Grattis Göteborg!
 
Göteborgs engagemang för att öka tillgängligheten i samband med transporter, bostäder arbete och sysselsättning är ett bra exempel som andra europeiska städer kan följa i framtiden. Personer med funktionsnedsättning får förtur när lämpliga bostäder blir lediga. När det gäller sysselsättning utrustas omkring 300 arbetsplatser med hjälpmedel varje år.Staden arbetar också systematiskt med att förbättra offentliga anläggningar och vidtar konkreta åtgärder för att göra nöjesfält, lekplatser och universitet mer tillgängliga.
 

Andrapriset gick till franska Grenoble, och tredjepriset till polska Poznan.

 
Mer information
Fler bostäder till hemlösa 2013
 
Under 2012 arbetade ett antal förvaltningar och bolag i staden fram en handlingsplan för att minska hemlösheten: Rätt boende. Nu ser vi de första konkreta resultaten: en kraftig ökning av hushåll som fått lägenhet, en minskning av hushåll som behöver kommunens hjälp att ordna boende och ett gemensamt basutbud av boendestöd för hela Göteborg.

Rätt boendes syfte och mål är att undersöka, analysera och förbättra de hemlösas situation i Göteborg med fokus på: rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad. 

Fler ordinarie bostäder
Genom en särskild satsning har antalet hushåll som fått lägenhet genom så kallat kommunalt kontrakt ökat kraftigt under 2013, från cirka 300 till 400 hushåll. Satsningen har riktats mot de hushåll som bodde i köpta boendelösningar men som inte längre hade behov av stöd i sitt boende. Räknat på helår innebär satsningen minskade kostnader motsvarande cirka 19 miljoner kronor. Erfarenheterna från satsningen ska nu tas till vara för att utveckla det löpande arbetet med bostadslösningar. 

Kartläggning visar på förändrade behov
För elfte gången sedan 2003 har Göteborgs Stad genomfört en kartläggning av människors behov av bostad, BoInvent 1. Utgångspunkten är socialtjänstens bedömning av behov av bistånd när det gäller boende enligt socialtjänstlagen. Årets kartläggning visar bland annat att antalet hushåll som bedöms ha behov av hjälp för att lösa sitt boende minskat med 29 procent jämfört med 2012, från 971 till 692.

Kartläggningen är en viktig utgångspunkt för den fortsatta planeringen av hemlöshetsarbetet i staden. Staden arbetar nu med en fördjupad analys av mätningen, men klart är att satsningen på fler bostäder haft en positiv inverkan.

Satsning på ökat stöd i boendet
Ett bra boendestöd kan vara avgörande för att människor ska kunna bo kvar eller få tillgång till en bostad. I grunden handlar det om att kunna betala hyran, inte störa grannar och att vårda bostaden. Tidigare har innehållet i kommunens boendestöd varierat mellan de tio stadsdelsförvaltningarna. Nu har en handlingsplan tagits där samtliga stadsdelsförvaltningar från och med 2014 ska ha ett gemensamt basutbud för boendestöd.

Allmän beredskap inför vintern
Göteborgs Stad kan erbjuda alla hemlösa göteborgare, som bedöms sakna egna resurser, tak över huvudet i vinter. Ingen ska behöva sova i en trappuppgång eller på en parkbänk. Det händer dock att personer ur målgruppen av olika skäl tackar nej till erbjudanden. Det kan handla om att man har andra önskemål som staden inte kan uppfylla eller att man inte vill ha kontakt med myndigheter. Uppsökarenhetens fältassistenter försöker därför motivera dessa personer att ta emot hjälp.
Vad gäller de fattiga EU-medborgare som vistas i Göteborg har Social resursnämnd sedan tidigare, inför 2013, beviljat medel till Räddningsmissionen med 400 000 kronor för uppsökande insatser samt medel för start av romsk förskola med 800 000 kronor. Stadsmissionen har fått 500 000 kronor för Crossroads, som är ett center för EU-medborgare från andra länder i behov av råd och stödinsatser.

Inför vintern 2013-2014 har insatserna förstärkts inom ramen för ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Insatserna omfattar en dagscentral som bedrivs av Frälsningsarmén (ca 1,6 miljoner kronor), övernattningsplatser som drivs av Bräcke diakoni (ca 1,7 miljoner kronor) samt koordinationsinsatser som hanteras av Stadsmissionen (225 000 kronor).

Fakta om stadens arbete med hemlöshet
 • I mätningen BoInvent 1 framgår att socialtjänsten identifierat att 692 hushåll behöver kommunens hjälp att ordna annat boende. Cirka 80 av dessa sover mer ute än inne.
 • Kommunen förfogar över cirka 2200 egna boenden och bostäder. Utöver detta tillhandahåller upphandlade organisationer cirka 1000 platser.
 • Stadsdelarnas kostnader för köp av boendeplatser uppgick till cirka 406 miljoner kronor år 2012. För perioden januari till och med oktober 2013 uppgick kostnaden till 354 miljoner kronor.
 • Social resursförvaltningens ger följande stöd till frivilligorganisationer på hemlöshetsområdet 2013:
  • Stadsmissionens öppna sociala verksamhet (300 000 kronor). Det finns ytterligare en ansökan om föreningsbidrag för uppsökande verksamhet som kommer att nämndbehandlas i december (1 miljon kronor)
  • Räddningsmissionens fältverksamhet (675 000 kronor)
  • Räddningsmissionen kaféet (310 000 kronor)
  • Café Trappa ner (1 290 000 kronor)
  • Faktums sociala verksamhet (300 000 kronor)
  • Social resursförvaltning finansierar även platser på jourboendet 35:an på Linnégatan som drivs av Räddningsmissionen med 3 996 750 kronor per år