Hej,
 
Det är adventstider och Lucia har precis passerat, avslutningen på 2013 är i full gång och en av de mest hektiska perioderna på läsåret går snart mot sitt slut. Förhoppningsvis blir det ett bra avslut, som öppnar upp för nya, energiska möjligheter inför januari och vårterminen.
 
Det har hänt mycket under hösten. Bland annat har Ifous omnämnts i  regeringens satsning på ett skolforskningsinstitut, en nygammal vd är på plats och startskottet har gått för nya FoU-programmet Digitalisering i skolan. Läs mer i årets sista medlemsbrev!
 
Ta hand om er, så ses vi igen under 2014!
 
God Jul och Gott Nytt År!
 
Hälsningar,
Emma Kreü
Medlemsansvarig

073-513 07 36
Ifous viktig part inför nytt skolforskningsinstitut!
 
Regeringen har uppdragit åt Vetenskapsrådet att ansvara för “genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet”. Tanken är att kartläggningarna ska utgöra underlag för det nya “skolforskningsinstitutets” arbete och på så sätt underlätta starten av det. För att genomföra sitt uppdrag ska Vetenskapsrådet samråda med andra relevanta aktörer. Ifous omnämns av regeringen som en av de organisationer som ska involveras i arbetet.
- Det är väldigt roligt att Ifous får det här förtroendet, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous. 

Läs hela sammandraget om regeringsuppdraget här!
Digitalisering i skolan:
NYTT FoU-program!
 
Nu startar FoU-programmet Digitalisering i skolan. Det har fokus på att utveckla ämnesundervisningen, och därmed lärandet, med hjälp av digitala verktyg. 

Under hösten har arbetet förberetts, bland annat genom en workshop den 21 november. I början av februari 2014 hålls en workshop med rektorerna för de skolor som deltar och sedan introduceras lärarlagen i arbetet. Se filmen där Åsa Sundelin berättar om programmet!

Vill din kommun/skola vara med? Än finns det möjlighet att hoppa på, så skynda dig att kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig, eller Åsa Sundelin, processledare.
Samtal om Inkluderande lärmiljöer
 
Inkluderande lärmiljöer. Det blev ett samtal mellan styrgruppsledamöterna Adelinde Schmidhuber (Stockholms stad), Martin Persson (Höörs kommun) och Ing-Marie Rundwall (Helsingborgs stad). Processledaren Henrik Hamilton ledde samtalet, som du kan läsa mer om här.
 
Vill du höra mer om FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer?
 
Lyssna på Annika Hoppe, Åstorps kommun, när hon berättar om kommunens deltagande i programmet. Videoklippet hittar du här.
Tre snabba frågor till Per Reinolf
 
Per Reinolf är nygammal vd på Ifous och sedan oktober är han tillbaka på positionen. Här berättar svarar han på tre snabba frågor för Ifous medlemmar.

- Hur känns det att vara tillbaka som vd för Ifous?

Fantastiskt roligt att se hur Ifous har utvecklats. Fyra intressanta FoU-program med många hundra lärare, skolledare och chefer delaktiga. Och över halva skolsverige är redan medlemmar!
 
- Vad anser du är den viktigaste frågan när det gäller skolutveckling i dag?
Jag tror inte att det handlar om någon enskilt avgörande fråga utan snarare om att sporra vardagligt utvecklande av undervisningen i dialog mellan lärare.
 
- Snart står ett nytt år för dörren, händer det något spännande med Ifous under 2014 som du kan avslöja redan nu?
Vi vet att staten under 2014 skapar ett nytt skolforskningsinstitut.  Jag tror att  Ifous och institutet kommer att komplettera varandra i ett aktivt samarbete som leder till att många lärare äntligen kommer att delta i dynamiskt FoU-arbete direkt i deras klassrum!
Ny utvecklingsartikel: Att använda IT i slöjden
 

En ny utvecklingsartikel fokuserar på hur användandet av IT kan förbättra undervisningen i slöjden, och är skriven av läraren Mikael Loikkanen, Nacka kommun.

 artikeln fokuserar han på hur digitala verktyg har underlättat hans undervisning, samt hur han har inspirerats till utvecklingen av ämnet.

Läs intervjun med Mikael och artikeln här.