Nyhetsbrev från Gröna Bilister, Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation.
Redaktör och ansvarig utgivare: Mattias Goldmann.
Läs mer på www.gronabilister.se
 December 2013
 
16 december FFF-utredningen: vad händer sen? 
Seminarium kl 15-17 på Fores i Stockholm, med bl.a. infrastrukturminister Anna-Karin Hatt, utredare Thomas B Johansson, Gröna Bilisters representant i utredningen Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann, Fores.
Anmäl dig här. Gratis!

Nu skippar vi bilen under milen!
Gröna Bilister sjösätter nu projektet Skippa Bilen Under Milen, som syftar till att hitta smartare färdval än bilen för korta resor, till exempel till och från arbetet. Ett åttiotal testpiloter i stockholmsområdet ska under tre månader testa att lämna bilen hemma några dagar i veckan, och dokumentera hur övergången till kollektivtrafik, cykling och distansarbete går. Alla som vill kan göra samma sak.
Följ projektet på Facebook: Skippa Bilen Under Milen

Ny rapport: Elbilsfördel Holland
Holland har långt i utbyggnaden av snabbladdare för elbilar, omställningen av taxi, bilpool och distributionsfordon till el.
Läs GB:s sammanställning, inom ramen för NEA-projektet.

Goldmann: Årets Bil 2014 är…
Den första sållningen för Årets Bil i Europa 2014 är gjord, vinnaren presenteras först i mars men GB-Goldmann tippar redan vinnaren. Läs mer här.
 
Kampanj: Jag vill veta!
Stöd GB:s kampanj Jag Vill Veta, med krav på hållbarhets- och ursprungsmärkning för alla fordonsbränslen, direkt vid pumpen. Gå med på här.
 
GB: Bilaga i Dagens Industri
Läs Gröna Bilisters 28-sidig bilaga i DI, med fokus hållbara drivmedel.
 
Miljöbilar testade:
BMW i3, Citroën Picasso, Ford Flexifuel!
GB är bland de allra första att ha testat BMW:s elbil i3. Läs testet här, liksom tester av bl.a. nya Ford Focus Flexifuel, Citroën C4 Picasso och Tesla Model S.
 
Kompensera julresan
Kompensera julresans klimatpåverkan med Gröna Bilisters bränsle- och fordonsspecifika kalkylator, med Tricoronas CDM-projekt som godkänts av FN och bekämpar fattigdom i tredje världen. Att klimatkompensera bilens utsläpp gör stor klimatnytta till liten kostnad - för bensinbilar 5 % av bränslekostnaden, något mer för diesel och mindre för bilar som går på förnybara drivmedel. Läs mer här.
 
Trött på att bara höra om problemen?
Camino är magasinet som inte blundar för de tuffa miljö- och samhällsutmaningar som världen står inför. Men som tror på att lyfta fram inspirerande berättelser och positiva förebilder för att människor ska vilja engagera sig.
 
Som prenumerant på Gröna Bilisters nyhetsbrev har du nu möjlighet att testa 3 nr för endast 149 kr (ord. pris 225 kr) och få nya numret direkt hem i brevlådan.

Gå in på caminomagasin.se/prenumerera, välj prenumerationsalternativ »annat« och
ange kod »gb13«.

 
 
November: Miljöbilsandel fortsatt under 10%
Med 2 432 nyregistrerade miljöbilar ökade miljöbilsandelen i november till 9,8 %, mot 9,7 % i oktober. Registreringen av supermiljöbilar minskade till 112 i nov mot 121 i okt, och 1 333 totalt i år. Mest sålda miljöbilar var Volvo V40 (diesel), Volvo V70 (diesel), Toyota Auris (bensinhybrid), Volvo V60 (diesel), Renault Megane (diesel) och VW Golf (E85). Av miljöbilarna var 60,0 % diesel (52,8 % i okt), 18,3 % hybrid (20,9 %), 9,6 % gas (10,9 %), 7,5 % E85 (10,4 %), 2,5 % laddhybrid (2,1 %) och 2,1 % el (2,8 %). Mest registrerade supermiljöbil var Volvo V60 laddhybrid, med 30 % av segmentet. Läs mer här.

Bränslen: Diesel upp, bensin och E85 ner
T.o.m. okt såldes 3 134 200 m3, bensin, ner 5 % mot samma period 2012, 4 515 100 m3 diesel, upp ca 3 %, 149 700 m3 E85, ner 24 %. Läs mer här.

Kommuner: Dålig luft på många håll
Sverige har sammanställt och rapporterat till EU om luftkvaliteten i kommunerna 2012. Gränserna överskrids under enskilda dygn för NoX, och partikelhalterna är i många kommuner långt över miljökvalitetsmålen för frisk luft. Det gäller även mindre tätorter, enligt IVL. Även för bensin ligger många över miljökvalitetsmålet. Vägtrafiken är största lokala källan till luftföroreningar. Kommuner som inte klarat EU:s bindande gränsvärde för PM10 är bl.a. Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Uppsala, Norrköping och Jönköping. För kvävedioxid är det bl.a. Stockholm, Göteborg, Luleå, Umeå och Uppsala.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska alla kommuner kontrollera sin luftkvalitet. 25 av landets 290 kommuner gjorde 2012 helårsmätningar av partikelhalten och 34 kommuner mätte kvävedioxid.  Vissa kommuner har aldrig mätt sin luftkvalitet. Läs mer här.

Supermiljöbilspremier för export
Av de 583 Volvo V60 laddhybrider som registrerats i Sverige har 76 exporterats innan de lämnat bilhallen,men minst 33 supermiljöbilspremier har ändå delats ut av Transportstyrelsen, enligt Ynnor. Läs mer här.
 
EU: Bränslekompromiss
10% av EU:s energi i transportsektorn ska vara förnybar 2020, max 7% får komma från 1:a generationens biodrivmedel, föreslår EU:s ordförandeland Litauen. Italen har krävt minst 2.5% avancerade biobränslen, men kan godta förslaget då fler olika typer av biobränslen räknas dubbelt än tidigare, medan Finland och Sverige gillar att skogsbaserade drivmedel fått en starkare roll. Danmark, Belgien, Luxemburg och Nederländerna vill behålla taket på 5% 1:a generationens biodrivmedel, medan Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien inte vill ha något tak alls. Miljöorganisationer är skeptiska till dubbelräknandet, som innebär att den faktiska andelen biobränsle minskar. EU:s energiministrar har sitt avgörande 12 december, varefter EU-parlamentet har fyra månader på sig att behandla frågan, men om man inte godkänner ministerrådets förslag hinner frågan inte beslutas förrän EU-valet. Läs mer här.

EU:s etanolproduktion ökar
Låga majspriser gör att etanolproduktionen i EU ökar. T.ex. har Tysklands största producent Verbio ökat sin produktion 47% i år, och Ensus återstartar anläggningar i Storbritannien. Läs mer här.

EU: Avancerade biobränslen viktigare
Avancerade biobränslen kan stå för 12-15% av transportsektorns energianvändning 2030, med 8% minskade CO2-utsläpp, enligt Auto-Fuel Biofuels Roadmap, som slår fast att flytande fordonsbränslen kommer att dominera bortom 2030.  En EU 2030-policy för biobränslen efterlyses, inkl pilotprogramsstöd och konsumentinformation. Läs mer här.

EU: Utsläppskompromiss
Medelvärdet av 95 % av alla bilar en tillverkare säljer i EU ska nå målet 95 g CO2/km 2020, år 2021 ska alla bilar nå 95 g CO2/km, bonusen för superkrediter höjs till max 7,5 g CO2/km per år för 2020-2022, tre gånger högre än tidigare förslag. Superkrediter ges för bilar som släpper ut mindre än 50 g CO2/km. Något utsläppsmål för 2025 föreslås inte nu, tidigare diskuterades 68-78 g/km. Läs mer här.

EU: Krav på laddstationer närmare
EU-parlamentets transportutskott stödjer kommissionens direktivförslag  som kräver att medlemsländer ska bygga upp nätverk av offentliga laddningsstationer och tankställen för vätgas och naturgas till 2020, samt att varje land ska göra en plan för införande av alternativbränsleinfrastruktur. Parlamentet har tagit bort tidigare förslag på att Sverige ska ha minst 126 000 privata laddplatser till 2020 och minskat antalet publika från 14 000 till 8 000. Det får vara max 300 km mellan vätgasstationer senast år 2030, max 400 km mellan LNG-stationer på EU:s centrala vägnät, och max 100 km mellan fordonsgas-mackar år 2020. Parlamentet ska nu förhandla med ministerrådet, som föreslår större flexibilitet och färre laddstationer. Svensk Energi menar att förslaget fördyrar utbyggnaden av laddplatser, och SPBI menar att det är alltför detaljstyrande. Läs mer här.

EU: Skärpta avgaskrav dröjer
EU har ett inriktningsbeslut om skärpta avgaskrav 2020, men förslaget stoppades av tyska regeringen, vilket miljöminister Lena Ek kritiserar.

EU: Toyota har lägst CO2
Toyota var 2012 biltillverkaren med lägsta snitt-CO2-utsläpp i EU, enligt EU-kommissionen. 103,6 g/km var en minskning med 5,7 g/km jämfört med året innan, bl.a. pga 50% ökning för hybriderna.  Snittet för alla märken var 130,4 g/km, ner 1,8 g/km mot 2011. EU:s utsläppssiffror beräknas på de 65 % av bilarna från respektive tillverkare som har lägst utsläpp, vilket stegvis höjs till 100% 2015.

Storbritannien elbilssatsar
Brittiska regeringen anslår £500 milj 2015-2020 för att öka andelen lågutsläppsfordon och anlitar Teslas vd Elon Musk som rådgivare. 2010-2015 anslås £400 milj bl.a. för delfinansiering av 6000 elbilar och laddhybrider och 10 000 laddställen.
Läs mer här.

Tyskland: Autobahn avgiftsbeläggs
Att köra på Autobahn kan komma att kosta upp till €100, med skillnader på olika tider av dygnet och året samt beroende på hur långt man kör. För tyskar blir avgiften avdragsgill. Medlen ska användas till förbättringar av vägsystemet.
 
Thailand: Etanolboom
Etanolanvändningen i transportsektorn har hittills i år ökat 90% mot 2012, till 2.5 milj l/dag. Etanol står nu för 9% av Thailands fordonsbränsle, och bedöms öka 350% till 2021. Läs mer här.

Colombia: Elbilssatsning
Colombias huvudstad Bogota vill bli Latinamerikas elbilscenter, och sänker importavgiften till 5% för gas- och hybridbilar, 0% för elbilar, mot 35% för övriga. Bogotá inför 45 el-lånebilar, med 17 laddplatser. Bilarna är kinesiska BYD e6, räckvidd 300 Km, full laddning på två timmar. Längre fram ska alla taxi drivas med el eller gas, och elbussar införas, med mål att locka till sig elbilstillverkning inom landet. Brasilien och Mexiko har liknande planer. Läs mer här.

Guyana: Etanolsatning
Guyana förbereder lagkrav på E10, 10% etanol i all bensin, vilket skulle gynna sockerindustrin,med sockerrör på övergiven savann. Brasilianska Green Social har redan satt upp en pilotanläggning och utbildat nyckelpersonal. 
Läs mer här.

Sudanesisk etanol i USA?
USA överväger att tillåta etanolimport från Kenana Sugar i Sudan, trots generellt importförbud från Sudan sedan 1997 pga terrorkopplingar. Kenana vill öka sin produktion till 200 milj l/år från dagens 60 milj l/år, medelst 10% inblandning i all bensin i Sudan och export.Kenana säljer etanol i EU sedan 2009 och är nu den näst största exportören efter Sydafrika, med 40 milj l 2012. Läs mer här.

Beijing: Färre registreringsskyltar
2014-2018 minskar Beijing antalet registreringsskyltar 40%, till 150 000/år. År 2014 måste 20 000 vara NEV:s, New Energy Vehicles, främst elbilar och laddhybrider, år 2017 måste de vara 60 000, dvs ca 40% av försäljningen.
Syftet är att minska luftföroreningarna. Begränsningar planeras i åtta andra kinesiska städer. Läs mer här.
 
Tokyo Motor Show: Grönaste bilarna
Green Car har listat de tio grönaste bilnyheterna från Tokyos bilsalong. Läs mer här.

Volvo laddhybrid som polisbil
Volvo V60 plug-in Hybrid används nu av tyska federala polisen, som ville ha innovativ teknik, höga kördynamik och en unik nivå av säkerhet. Läs mer här.

BMW: Elbilar succé
BMW har nästan 10 000 beställningar på elbilen i3, trots att den ännu inte lanserats i Nordamerika och Asien. Den som beställer BMW:s elbil i3 idag får den om ca 5 månader. Sportladdhybriden i8 har inte lanserats alls, men första årets produktion är slutsåld - vilken volym det betyder säger BMW inte. Läs mer här.

BMW i3: Krockfiasko
BMW:s elbil i3 fick endast fyra av fem stjärnor, med bara 57 % för fotgängarskydd och 55 % för säkerhetssystem.
Läs mer här.

Mercedes: Nya Eco-modeller
Mercedes A- och B-klass  kommer nu i 6% snålare dieselversioner, utsläpp från 92 g/km pga tank i lättviktsmaterial, effektivare kraftöverföring, högre utväxling, lägre luftmotstånd och sänkt kaross. Läs mer här.

VW: Snålare Up
Twin Up drar bara 1,1 l/100 km, med en tvåcylindrig 0.8 liters dieselmotor i kombination med elmotor, utvecklat från XL1. Total effekt är 75 hk, toppfart 140 km/h. Räckvidd på el 50 km, 27 g CO2/km. Trolig produktion från 2014. Läs mer här.

Renault-Nissan: Elbilsmålet försenat
Renault-Nissans mål på 1,5 miljoner elbilar till mars 2017 försenas fyra år. Huvudskälet till förseningen är att laddinfrastrukturen inte är tillräckligt utbyggd. Nissan Leaf är världens mest sålda elbil, och passerar snart 100 000 sålda bilar. Läs mer här.

Renault-Nissan & Mitsubishi: Utvecklat elbilssamarbete
Nissan och Mitsubishi ska utveckla en liten laddelbil som ska säljas globalt, med förstahandsfokus på japanska minibilsmarknaden. Mitsubishi har målet att 20% av produktionen 2020 ska vara elbilar och laddhybrider, och satsar på trådlös laddning. Läs mer här.

Honda: Ny bränslecellsbil
Honda FCX Clarity var världens första serieproducerade vätgasbil, och drygt 20 finns i drift. Nu visas FCEV, ett koncept för den bränslecellsbil de från 2015 säljer i USA och Japan. Läs mer här.

Kia: Soul EV
Hösten 2014 kommer Kia Soul som elbil, med 81,4 kW motor och 27 kWh litiumjonbatteri, räckvidd 200 km, toppfart 145 km/h, full uppladdning i eluttag 5 timmar, snabbladdning på 25 min.

Mitsubishi prisas
Mitsubishi Outlander Plug-in hybrid tilldelas "Technology of the Year 2014" av Automotive Researchers and Journalists Conference i Japan, för hög miljöprestanda, mjuk acceleration och låg ljudnivå. Över 10 000 bilar har förhandsbeställts i Europa. Läs mer här.

Nissan: Självkörande Leaf
Nissan Leaf är första bil som kört autonomt - utan förare - på japansk motorväg. Bilen körs med hjälp av kameror och laser som läser skyltar, identifierar hinder och håller avstånd till övriga bilar. 2020 avser Nissan ha självkörande bilar till försäljning. Läs mer här.

Toyota: Bränslecellbil 2015
Konceptbilen FCV visar Toyotas planer för serieproducerad vätgasbil från 2015, med två vätgastankar under karossen, plats för fyra, räckvidd på minst 500 km. Motorn ger 136 hk, systemet är dubbelt så effektivt som i förra versionen, vilket gör att motorstorleken och antalet bränsleceller kan minskas. Priset anges bli 50-100 000 USD. Läs mer här.

Fisker i konkurs
Efter att USA:s energidepartement finansierat Fisker med 164 milj USD, säljs laddhybridstillverkaren nu till Hybrid Technology för 25 milj USD, efter en konkurs som rensar bolaget från skulder. Produktionen av Fisker Karma flyttas från Finland till USA, övriga modeller är stoppade. Batterileverantör är okänd. Läs mer här.

Tesla: EV-krediter mindre inkomst
Första kvartalet sålde Tesla överskott av elbilskrediter för 68 milj USD till andra tillverkare, vilket kvartal tre minskat till 10 milj USD. Detta då de säljer mer bilar på marknader utan ZEV-krediter, samt att Nissan nu också säljer krediter. Tesla avser tillverka  ca 40 000 Model S 2014, varav 50% för Nordamerika och 25% för Europa. Tesla planerar en mindre elbil för ca 250 000 kr från 2016/2017, men batteriavtalet med Panasonic räcker inte och Tesla överväger därför egen batterifabrik i Nordamerika, inkl eget återvinningssystem. Läs mer här.     

Tesla polisbil
I Atherton, Kalifornien, används Tesla Model S som utryckningsfordon, med god prestanda och väghållning, stora utrymmen och hög säkerhet. Läs mer här.
 
 
WWF prisar Zbee
WWF tilldelar sitt Climate Solver-pris till ultralätta, trehjuliga elfordonet Zbee från Lerum.

Green Highway: Nysatsning
El-och gasbilssatningen sträckan Sundsvall-Östersund-Trondheim får till maj 2015 11 nya snabbladdare och 82 smartladdningsstationer, med medel från bl.a. Energimyndigheten. Läs mer här.

Rika vill ha elbil
Eldrivna Tesla Model S är vanligast i 8 av USA:s 25 rikaste postnummerområden, samtliga i Kalifornien. Läs mer här.

El-distansrekord
Slovakiska batteriutbytesföretaget Greenway har kört 2 048 km på 24 timmar. En Citroen Jumper med batteribytessystem användes, med nya batterier på 7 minuter. Läs mer här.

Japan störst på elbilar
Största laddhybridmarknaden är USA, med Chevrolet Volt som marknadsledande,före Japan, med Toyota Prius Plug-in. Största elbilsmarknaden är Japan, med Nissan Leaf, före USA och Kina, främst pga många eltaxi, och Frankrike, pga el-lånebilen Autolib. 2012 såldes 113 000 elbilar, mer än dubbelt så mycket som 2011. Läs mer här.

Elvägs-simulator
VTI,Trafikverket och Viktoria Swedish ICT ska simulatortesta el-vägar, med stöd av Energimyndigheten. Luftledningar, ledare i vägbanan och magnetfält i vägen (induktiv överföring) testas. anseende bl.a. kapacitet, säkerhet, estetik och användaracceptans.

Laddhybrid-spelet
Laddhybrider och elbilar från BMW, Mercedes, Audi och Porsche ger superkrediter i EU-systemet och möjliggör därmed att sälja upp till tre gånger så många bilar med förhöga utsläpp som annars, och kan vara enda sättet för dem att nå de föreslagna CO2-målen för 2025, bedömer HSBC. Läs mer här.
    
Roligaste elbilsvideon
Norska humorduon bakom What Does The Fox Say har gjort en video om vad man inte ska göra i elbil. Kolla här!
 
Shell: Oljefritt 2070
År 2070 är personbilsmarknaden nästan oljefri, med mest el- och vätgasbilar på mogna marknader och naturgas på lågprismarknader och för transportfordon. Transportsträckorna minskar 2 000 km per person och år, både genom kortare körsträckor, ökad andel kollektivtrafik och mer cykling. 2035,’ says the report. Oljepeaken kommer kring 2035, menar Shell. Läs mer här.

Etanolpartiet planerar registrering
Bränslebolaget St1 arbetar för att registrera Etanolpartiet för 2014 års val, med bl.a.bonus malus-skatt för bilar och bränslen på programmet. St1 bedömer att drivmedel kan bli en vågmästarfråga

Bensinmotorer billiga att rena
Moderna direktinsprutade bensinmotorers släpper ut upp till 1 000 gånger mer partiklar än äldre motorer enligt tyska TÜV Nord. Partikelfilter skulle kosta en bråkdel mot dieselbilarnas filter, hålla längre och inte behöva underhållas. Avgaskraven Euro 6c från 2017 kräver troligen filterrening. Läs mer här.

Neste certifieras
Finska Neste Oil är först i världen att uppfylla de skärpta kraven för RSPO-RED Supply Chain, för sin NExBTL biodiesel från palmolja, inkl långtgående krav på CO2 ur livscykelperspektiv. Läs mer här.

Årets Miljöinitiativ: OKQ8s Diesel BioMax
Diesel BioMax är 100 % syntetisk diesel med upp till 90% minskade CO2-utsläpp, testas nu av DHL Freight, Renova och Volvo Lastvagnar, och vinner Årets Miljöinitiativ av Recycling & Miljöteknik före Stockholms Stads Textilinsamlingsprojekt och Tekniska Verken i Linköping.

Biogashandledning
Biogas Öst har tagit fram en handledning om hur krav på biogas formuleras i offentliga upphandlingar. Läs mer här.

Mjölby: Ingen biogasproduktion
Mjölby-Svartådalen Energi lägger ner planerna på att producera biogas för fordonsdrift, det är inte lönsamt med dagens spelregler. Läs mer här.

Mer biogas i Stockholm
Scandinavian Biogas ska producera 4 miljoner NM3 biogas/år i Huddinge, främst från matavfall från Stockholms läns södra kommuner. Produktionen inleds 2015, med E.ON som köpare. Läs mer här.

Frankrike: Slakteri-biodiesel
Franska affärskedjan Mousquetaires har öppnat landets första biodieselproduktion från slakterirester, med kapacitet på 75 000 ton/år och klimatnytta på 83%. Mousquetaires är landets tredje största köttproducent och näst största bränsleaktör. Läs mer här.
 
Trängselskatt prisas
Stockholms trängselskatt vann Tools for Change Landmark Award med motiveringen ”Systemet med trängselskatt i Stockholm är ett av de mest framgångsrika, innovativa, reproducerbara och anpassningsbara fallstudierna i världen.” Stockholms biltrafik har minskat 18 % sedan trängselskatterna infördes 2006, med liknande effekter i Göteborg sedan årsskiftet, och luftkvaliteten har förbättrats med motsvarande nivåer. Läs mer här.

Avesta: Gratisbussar framgång
Gratis kollektivtrafik gav 80 % ökat bussresande och minskade CO2-utsläppen med 40 ton/år. Främst arbets- och skolpendlare har ökat sitt bussresande,men 39 % av bussresorna har ersatt bilresor och 22 % tidigare gång- eller cykelresa. Senast sista juni 2014 avslutas försöket, beslut om fortsättning är inte taget. Läs mer här.

Bästa cykelstäder
Malmo och Linköping är enda  kommuner som hanterar cykeltrafiken godka¨nt  i o¨versiktsplaner, enligt Svensk Cykling.

Laddbuss utvärderad
Volvos nya laddhybridbuss sänker bränsleförbrukningen 81 %, energiförbrukningen 61 %, visar Hyperbus-fälttest i Göteborg. Batterierna laddas vid ändhållplatserna och körs på el 85 % av tiden. 3 bussar i Göteborg kompletteras med 8 i Stockholm till våren, och bl.a. Hamburg skaffar bussen 2015. Läs mer här.

IVL: Inget sug efter grönt gods
Endast 5 av 159 tillfrågade företag betalar extra för miljövänliga transporter, och i snitt bara 3% mer.
enligt IVL:s granskning. Läs mer här.

Bättre g/c-väg= Ökad aktivitet?
Ökar människors fysiska aktivitet när förutsättningarna för att gå och cykla förbättras? Med 14 000 deltagare i 6 europeiska städer, bl.a. Örebro, ska Trivector WHO och Oxford University utreda detta. Det ska leda till effektivare infrastrukturinvesteringar för aktiv transport. Läs mer här.

Trivector: Peak car kommer
VTI anger att ökad kollektivtrafik inte kan bidra nämnvärt till minskade transportutsläpp, men Trivector avvisar det, utifrån att urbanisering, förtätning, utvecklad it-infrastruktur och andra livsstilsförändringar minskar efterfrågan på bilåkande.
Läs mer här.

Tysk bilpoolsbooom
I Tyskland är nu en halv miljon bilpoolsanvändare, med över 100 bilpoolsföretag. "Free floating" ökar snabbast; bilen har ingen fast plats utan hämtas och lämnas var man vill. Bilägandet bland unga tyskar har halverats sedan år 2000.
Läs mer här.

Dubbdäcksförbud föreslås
Professor Bengt Fagrell och docent Anders Melcher slår fast att dubbdäck inte ökar trafiksäkerheten eller minskar olycksrisken vintertid, men ökar partikelhalten vilket ökar hjärt/kärl- och lungsjukdomar. De föreslår därför att Sverige inför ett förbud mot dubbdäck. Läs mer här.

Däckmärkning fiasko
Mindre än hälften av alla däckköpare känner till EU:s däckmärkning, och bara 3% har använt sig av den. Märkningen omfattar inte dubbdäck än. Läs mer här.

 
Gå med!
2013 är ett gyllene år för grön bilism. Gå med i Gröna Bilister för att påverka utvecklingen i rätt riktning! Bli medlem nu!
 
Rabatter för nyhetsbrevets läsare
Gröna Bilister har förhandlat fram en lång rad rabatter på miljövänligare prylar och tjänster för medlemmar och läsare av nyhetsbrevet. Läs mer.
 
Trafik & Miljö - vår tidning


 Nyhetsbrevet | December 2013 | Gröna Bilister