Läs människa!
 
 
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Sprid gärna till kollegor och vänner! Följ Evas tweets på @evahyllstam och bloggen  på evahyllstam.se/blogg. Vi finns också på Facebook; Det bor en hjälte i dig och Eva Hyllstam. Längst ner i brevet har vi länkat till TED talks, där Daniel Kahneman berättar t ex om varför våra semesterminnen är annorlunda än upplevelsen vi hade under semestern.
 
Stå på giganternas axlar!

Jag höll ett föredrag en gång för ledare som ingick i ledningsgrupper. Jag rekommenderade olika böcker, men faktaböcker var inget för dem, de läste mest skönlitteratur. Trots att böckerna skulle kunna vara ovärderliga för dem i arbetet!
När det gäller ungdomar är det ännu värre. I Litteraturutredningen, som lades fram i slutet av september 2012, varnade utredarna för "en förlorad generation". Genom att inte läsa, utvecklas inte förmågan att snabbt kunna ta till sig information från en textmassa och därefter fatta beslut, vilket är en viktig och eftersökt egenskap när de senare skall ut på arbetsplatserna.
Varför läser man inte faktaböcker? Man har inte tid, det är för tråkigt och "det känns som att jobba på fritiden". Jag undrar vad de läst egentligen?
Motivationsföreläsaren Charlie “Tremendous” Jones sa ofta: "Fem år från nu kommer du vara densamme, utom för böckerna du läser och människorna du möter". Böcker utvecklar dig, du blir klokare, får dig att tänka till, ökar din förståelse och hur saker hänger ihop. Måste det vara torrt och tråkigt? Inte alls, en av de bästa böcker om team jag läst är en mangaversion (tecknat alltså) som handlar om "Five dysfunctions of a team". Malcolm Gladwell lär oss hur vi fattar beslut på ett ögonblick (Blink) och vad som är framgångsfaktorn (Outliers). Daniel Kahneman lär oss att "Tänka, snabbt och långsamt".
Det finns lättlästa, viktiga böcker inom varje område i affärslivet. Nu kan du dessutom skapa ditt eget mobila universitet, genom att lyssna när du kör bil eller åker buss, eftersom mycket finns som läsbok. Ta för vana att läsa, om så bara en kvart om dagen. Du slipper göra misstagen som andra gjort, du kan bygga vidare på det som giganterna före dig har lärt sig, du kan ställa dig på deras axlar och se längre
.
 
 
 
 
 
 
Licensierad leverantör till PEI
 
 
ESaC: Emotionella färdigheter och kompetenser
Emotional Skills and Competences
 
Fånga detta enastående tillfälle att tränas av Cliff Lansley, Direktör för Paul Ekman International och drivkraften bakom satsningen att få Dr Paul Ekmans forskning omsatt till praktiska träningar.
Detta tredagarsprogram bygger på det senaste inom beteendevetenskapen och ger dig kunskapen, färdigheterna och tillvägagångssätten att utvärdera verbal och icke-verbal kommunikation från andra. Det omfattar kunskapen, förståelsen, färdigheterna och användandet av emotionella kompetenser. Utbildningen är skapad för att hjälpa dig att bli medveten om dina egna emotioner (innan de skapar problem för dig)!
 
Med utgångspunkt i Dr Ekmans vetenskap och ledande träningsmetoder, kommer du att använda den emotionella tidslinjen, från trigger – till impuls – till handling, för att förstå utmaningarna och färdigheterna kring medvetenhet genom den processen. Utbildningen kommer också att utveckla dina färdigheter och möjliggöra för dig att läsa vad andra verkligen känner, för att hjälpa dig att bygga och upprätthålla konstruktiva, framgångsrika relationer.
 
Läs mer här
 
 
Paul Ekman utbildning - nu i Sverige!
 
 
ETaC: Utvärdering av sanning och trovärdighet
Evaluating truthfulness and credibility

Detta är en fyradagarsutbildning baserad på det senaste inom beteendeforskningen. Dr Paul Ekman är världsledande forskare på området. Kursen är skapad för att utveckla dina färdigheter och förmågor i att känna igen emotioner hos andra som en grund för att utvärdera sanning och lögner.
 
Den täcker de psykologiska modellerna som ligger bakom sanning och lögner, samt de färdigheter du behöver för att identifiera ”Hotspots” (ömma punkter) – situationer där spänningen mellan det vi tänker och det vi känner skapar observerbara/hörbara läckor i alla de fem kanalerna. Kursen är avsedd att hjälpa dig att läsa och utvärdera sannings- och trovärdighetshalten i det som andra förmedlar.
 
Läs mer här
 
Smågodis till dig!
 
 
 

Med exempel från semestrar till tarmoperationer avslöjar nobelpristagare och grundaren av beteendeekonomi, Daniel Kahneman, hur våra "upplevelsesjälv" och "minnessjälv" uppfattar lycka på olika sätt. Den här nya upptäckten har genomgripande konsekvenser för nationalekonomi, politik - och vår uppfattning om oss själva. Se den här
 
Ta fram hjälten inom dig!
 
 
 
 
Copyright
© Eva Hyllstam. Vidaresänd och kopiera gärna texterna för icke kommersiellt bruk, så länge som författarens namn och kontaktinformation medföljer.