Förhoppningsvis befinner ni er alla mitt uppe i spännande lärprocesser på era respektive skolor, med en grund att stå på för resten av läsåret.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ifous medlemsbrev
Nr 5 2013
 
Hej!
 
Nu är höstlovet här och mer än halva terminen är förbi. Förhoppningsvis befinner ni er alla mitt uppe i spännande lärprocesser på era respektive skolor, med en grund att stå på för resten av läsåret. Möjligheten att reflektera och planera står även för dörren i och med lovet och kanske även tid för att läsa mer om det som intresserar i yrkesrollen. Genom det här Ifousbrevet ges det möjlighet att förkovra sig i bland annat utforskande pedagogik i förskolan och de digitala klyftorna i grundskolan, kanske är det något att sätta tänderna i?

Höstens Ifousaktiviteter är i full gång, alla forsknings- och utvecklingsprogram har haft utvecklingsseminarier och fortsatt att arbeta vidare mot respektive mål. Åsa Sundelin, processledare, berättar i en intervju om arbetet programmet för Entreprenöriellt Lärande, så om du är nyfiken på hur arbetet bedrivs i programmet har du nu en chans att uppdatera dig.

Glöm inte bort dig själv i höstmörkret, ta tid att reflektera över omvärlden när tillfälle ges. Kanske tända ett ljus och dricka något  varmt, samtidigt som du läser nästa nummer av forskningsmagasinet Skolporten?

Hälsningar,
Emma Kreü
Medlemsansvarig
Intervju med processledare: Tre frågor till Åsa Sundelin
 

Åsa Sundelin är processledare  för forsknings- och utvecklingsprogrammet Entreprenöriellt  Lärande, som nu har pågått i över ett år. Hon intervjus om processerna i programmet, det arbete som pågår just nu och sina tankar inför framtiden.
- Programmet har gått in i en ny fas, vilket känns spännande och utmanande. Det är nu vi måste leva som vi lär, säger Åsa Sundelin.

Hela artikeln med intervjun med Åsa hittar du här.
Ny Utvecklingsartikel: En förskola med undersökandet i fokus
 
Anette Lindberg och Marina Borchert har skrivit en utvecklingsartikel om det utforskande lärande, det arbetssätt som de under flera års tid bedrivit i förskolan. I intervjun berättar de om hur arbetssättet förändras beroende på hur de fokuserar på olika projekt samt hur det fångar upp barnens läroprocesser.  Hela artikeln hittar du här.
Låter det spännande med utvecklingsartiklar?
 
Arbetar du eller någon inom din organisation med ett spännande projekt som du skulle vilja dela med dig av?   Varför inte skriva en Utvecklingsartikel!  

Läs mer om hur du kan gå till väga här.


Ifous debuterar på YouTube!
 
På Ifous nya YouTube-kanal kommer du att hitta information om medlemskapet  intervjuer med bland annat medlemmar, processledare och forskare, samt klipp från olika intressanta Ifousaktiviteter.

Premiären sker med en video där processledaren Henrik Hamilton berättar om Ifous Inkluderingsprogram, som du kan titta på här!
Vad händer i programmen?
 
Små Barns Lärande
 
Den 17-18 oktober hölls det andra utvecklingsseminariet i FoU-programmet Små barns lärande. 120 förskollärare och förskolechefer bearbetade begreppet kvalitet; vadäregentligen kvalitet i förskolans verksamhet? Vi diskuterade också frågor kring pedagogisk dokumentation.

Nu kommer samtalen dels att fortsätta via webben och dels föras vidare till kollegerna på hemmaplan ute i alla deltagande förskolor - och på så sätt både spridas och fördjupas. Nästa gång alla träffas blir i mars nästa år.
Digitalisering
 
Nu startar FoU-programmet Digitalisering i skolan. Det har fokus på att utveckla ämnesundervisningen, och därmed lärandet, med hjälp av digitala verktyg.
Under hösten sker uppstartsarbete, bland annat med en workshop med de följeforskare som ska följa utvecklingsarbetet. Till vårterminen startar processen med lärare och annan pedagogisk personal ute i de skolor som deltar.

Är du intresserad av att veta mer - kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig, eller Åsa Sundelin, processledare.  
Digitalisering:  Mediekunnighet borde vara en självklarhet i skolan!
 
Barbro Oxstrand har skrivit en licentiatuppsats om användandet och undervisningen om mediekunnighet och IKT bland lärare som undervisar mellanstadieelever. Hon fann att det är stora skillnader mellan olika lärare och deras inställning till att integrera IKT i sin undervisning.

-  Det var stora skillnader i tankarna kring IKT och mediekunnighet hos de olika lärarna. Vilken slags undervisning eleverna få kan helt bero på slumpen, konstaterar Barbro.

Läs hela intervjun med Barbro här.