Nyhetsbrev från Gröna Bilister, Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation.
Redaktör och ansvarig utgivare: Mattias Goldmann.
Läs mer på www.gronabilister.se
 Oktober 2013
 
GB: Inför Bygg-Om-Bonus!
FFF-utredningen anger själva att Sverige inte når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, då hälften av de bilar som nu rullar fortsatt används år 2030. GB föreslår en Bygg-Om-Bonus för konvertering av befintliga bilar till etanol- och gasdrift, på 50% av den beräknade kostnaden på ca 10 000 kr för etanol och 30 000 kr för gas. Regelverket för konvertering är på plats sedan drygt fem år tillbaks. Läs mer här.

Remissvar: Trafikverkets prognos orimlig
Trafikverket anger i sitt förslag till nationell plan en högre trafikökning på väg än järnväg till år 2030, trots att Trafikanalys visar att personkilometer i bil ökat 4 % de senaste tio åren, bussresandet minskat 7 % och tågresandet ökat 32 %. Godstransporter på väg minskade 9 % 2002-2012, tonkilometer på järnväg ökade 15 %. GB avvisar denna prognos och önskar en nationell plan som snabbt minskar alla transportslags resor. Läs remissvaret här.

Frankfurts bilutställning
GB var förstås på plats på världens största bilsalong. Läs reportaget här!

GB om BMW:s världspremiär
GB medverkade på BMW:s världspremiär för elbilen i3. Läs mer här!
 
Goldmann: Årets Bil 2014 är…
Den första sållningen för Årets Bil i Europa 2014 är gjord, vinnaren presenteras först i mars men GB-Goldmann tippar redan vinnaren. Läs mer här.

Trafikantveckan: 135 kommuner!
135 kommuner hade aktiviteter under Trafikantveckan, med mycket fokus på sparsam körning, cykling och smart mobilitet. GB, Cykelfrämjandet och Energikontoren Sverige samordnade. Läs mer här. 

GB lanserar Elvedon
Alltfler bilister väljer elbil och riskerar att drabbas av räckviddsångest. GB-Labs har därför lanserat Elvedon, för att lindra tillfällig räckviddsångest. Elbilsanvändare bör lära sig hantera sin räckviddsångest t.ex. genom att skaffa kännedom om laddmöjligheter i omgivningen och Överväga andra färdmedel än bil för längre resor, såsom tåg. Läs mer på elvedon.se.
 
Kampanj: Jag vill veta!
GB fortsätter nu kampanjen Jag Vill Veta, med krav på hållbarhets- och ursprungsmärkning för alla fordonsbränslen, direkt vid pumpen. Gå med på här.
 
GB: Bilaga i Dagens Industri
Den 2 maj hade GB 28-sidig bilaga i DI, med fokus hållbara drivmedel.
 
Miljöbilar testade: VW Golf Multifuel m fl!
Den senaste tiden har GB testat bl.a. VW Golf Multifuel, Renault Twizy, Lexus CS200h ...

Kompensera sommarresan
Kompensera sommarresans klimatpåverkan med Gröna Bilisters bränsle- och fordonsspecifika kalkylator, med Tricoronas CDM-projekt som godkänts av FN och bekämpar fattigdom i tredje världen. Att klimatkompensera bilens utsläpp gör stor klimatnytta till liten kostnad - för bensinbilar 5 % av bränslekostnaden, något mer för diesel och mindre för bilar som går på förnybara drivmedel. Läs mer här.

Trött på att bara höra om problemen?
Camino är magasinet som inte blundar för de tuffa miljö- och samhällsutmaningar som världen står inför. Men som tror på att lyfta fram inspirerande berättelser och positiva förebilder för att människor ska vilja engagera sig.

I Caminos höstnummer, med utgivning 24:e september, möter du kulturutövare som tänkt till kring hur de använder sin tid i rampljuset och arrangörer som vill något mer än bara bjuda på en show.

Som prenumerant på Gröna Bilisters nyhetsbrev har du nu möjlighet att testa 3 nr för endast 149 kr (ord. pris 225 kr) och få nya numret direkt hem i brevlådan.

Gå in på caminomagasin.se/prenumerera, välj prenumerationsalternativ »annat« och ange kod »gb13«.


 
September: Miljöbilsandel sjunker
Med 2 206 nyregistrerade miljöbilar sjönk miljöbilsandelen i september till 9,0%, mot 9,4 % hittills i år. Också registreringen av supermiljöbilar sjönk, till 94 i sept mot 1 090 totalt i år. Mest sålda miljöbilar var Volvo V70 (diesel), Volvo V40 (diesel), Toyota Auris (bensinhybrid), Volvo V60 (diesel), VW Passat (gas), Toyota Yaris (bensinhybrid) och VW Golf (E85). Av miljöbilarna var 53,4 % diesel, 23,7 % hybrid, 10,5 % gas, 8,3 % E85, 2,3 % laddhybrid och 2,0 % el. Mest sålda supermiljöbil var Nissan Leaf, med 45% av segmentet. Läs mer här.

Regeringen föreslår miljöbilspaket
Regeringen föreslår ett miljöbilspaket i höstens budget, med fortsatt 40 % nedsatt förmånsvärde för elbilar, gasbilar och laddhybrider, nytt kvotpliktsystem för ökad andel låginblandade förnybara drivmedel samt fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel. GB bedömer det som ”myrsteg i rätt riktning”. Läs mer här.

FFF: Bonus-malus, bio-premie
FFF-utredningen föreslår bonus på upp till 48 000 kr för nya bilar med låga utsläpp, 40 000 kr i straff för de med högst utsläpp, med 120 g CO2/km som brytpunkt, därtill en särskild peng för rena elbilar. FFF väntas också föreslå utvidgad kvotplikt, bränsleflexibilitetspremie och en prispremie för produktion av andra generationens biodrivmedel, högre ju tidigare produktionen börjar. GB är positiva men bedömer att bonus-malus måste vara upp till 100 000 kr i båda ändar för att få tillräcklig effekt, och med tydliga steg istället för glidande skala.

Statligt biogasstöd i Sydsverige
Regeringen lanserar ett biogasstöd till södra Sveriges lantbrukare som producerar biogas från gödsel, på 240 milj kr/år i 10 år. Det kan ge 120 GWh biogas/år, motsvarande 300 regionbussar. Läs mer här.

Svensk Energi: Så ökar eldriften
Svensk Energi föreslår nya styrmedel för ökad eldrift i transportsektorn. Bl.a. bör laddel undantas från förmånsbeskattning, staten avsätta medel för utbyggnaden av laddplatser med fokus på flerbostadsområden och arbetsplatser, med en särskild pott på 50 Mkr/år för snabbladdare. Läs mer här.

Centerpartiets förslag för grön bilism
C föreslår Bonus Malus-beskattning för nya personbilar, miljölastbilspremie, slopad förmånsskatt på kollektivtrafikkort och förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer. Läs mer här.

Mp: Stockholm bör få elbilspool
Mp föreslår att Stockholm får elbilpool liknande Paris Autolib, därtill fler laddstationer. Läs mer här.
 
EU: RED-detaljer
EU-parlamentets förslag till reviderat förnybarhetsdirektiv innebär ett tak på 6% för första generationens biodrivmedel år 2020, att tex animaliska fetter räknas dubbelt som andra generationens biodrivmedel och biodrivmedel av alger, förnybart av icke-biologiskt ursprung, CCS och bakterier räknas fyrdubbelt. medan el i spårburen trafik räknas x2,5 och el i vägtrafik x5. Särskild bonus för användande av degraderad mark införs, inget rapporteringskrav för ILUC (indirekta markeffekter) införs nu, men 2015 ska det ses över och 2017 ska det finnas låg-ILUC certifierade biodrivmedel. EU-kommissionens befogenheter att själva förändra direktivet minskas. Enligt förslaget får Sverige endast rapportera andelen biobränsle upp till 6% till EU, men fram till 2020 får vi ge stöd till hur hög andel vi vill. Bl.a. GB och Svebio är kritiska till EU-parlamentets beslut, som inte utgår från klimatnytta utan generationstillhörighet, som inte använder de 10 milj ha jordbruksmark i träda i EU och som betyder att vi år 2020 fortsatt har över 90% fossilt. Läs mer här.

EU: Renault har lägst utsläpp
Första halvåret 2013 hade Renault/Dacia lägst CO2-utsläpp av alla märken på EU-marknaden, 115.9g/km i snitt, ner från 125.5g/km samma period i fjol. Peugeot är tvåa, med 116,3 g/km i maj 2013, enligt egna uppgifter. Läs mer här.

Norge: Nytt elbilsrekord

I augusti stod elbilar för första gången för över 6% av Norges nybilsförsäljning, och i september passerades 15 000 elbilar. Nissan Leaf säljer bäst på årsbas, i september var Tesla S bästsäljande bil totalt.

Tyskland: Skjut på EU-målet
Tyskland föreslår att EU:s utsläppsmål på 95 g CO2/km i snitt för nya bilar år 2020 ska fasas in, så att 80% av alla bilar ska klara kraven 2020, därpå 5% mer per år till 100% 2024. Snittursläppen blir då 104 g/km 2020, enligt T&E. Irland har nyligen nått en kompromiss i frågan, som nu äventyras, liksom EU:s planer på nytt mål för 2025. Tyskland önskar också större superkrediter för rena elbilar. Läs mer här.

Storbritannien: Nytt miljöbilsstöd
Med “Driving the Future Today” satsar regeringen 6 mdr kr till 2020 på ultralågutsläppsbilar, med lägre bilpriser, utbyggd infrastruktur, ny lagstiftning och stöd till underleverentörer. Ett särskilt stöd för bränsleceller införs 2015, inkl 65 vätgasmackar. 100 milj kr i prispengar anslås för utveckling av batterier med lång livslängd. Läs mer här.
 
USA: Världens största elbilsdemo
USA:s EV project är med 7991 elbilar och 11959 laddplatser varav 80 snabbladdare världens största EV-demoprojekt. 2,7 miljoner laddtillfällen fördelar sig på 1% snabbladdare, 92% hemmaladdning.

New York: Låginblanda biodiesel
Alla New Yorks 6000 egna fordon måste använda 5% biodiesel (B5) från 2014 och 20% biodiesel (B20) sommartid från juli 2016, och minst 5% av flottan testar att köra på B20 året runt. Läs mer här.

Kina: Förlängt elbilsstöd
Kina förlänger elbilsstödet till 2015, med fokus på megastäder och regioner med luftföroreningsproblem. Myndigheter här måste köpa en viss andel New Energy Vehicles, medan staten delfinansierar laddinfrastruktur. Regioner/städer måste till minst 30% köpa från icke-lokala tillverkare. Stödet till icke-laddbara hybrider är borttaget medan stöd till långsamgående elbilar verkar stärkas. Elbil med räckvidd minst 150 km och laddhybrid med över 50 km räckvidd får får 36 000 kr, bränslecellsbil 210 000 kr, elbuss på över 10 m får 520 000 kr, snabbladdningsbara bussar 1 560 000 kr. Läs mer här.
 
Indonesien: Öka inblandningen eller lämna
Indonesien kräver att Shell och Total ökar biodieselandelen till minst 10% senast i januari, eller lämna landet. Idag är andelen 1%. Kravet avser förbättra landets ekonomi och stärka jordbrukssektorn. Läs mer här.
 
 
BMW producerar i3
BMW:s elbil i3, första massproducerade bil av kolfiber, har börjat produceras, efter drygt 5 mdr kr i investeringar i nya fabriker i Tyskland och USA, med 1 500 nya jobb. GB medverkade vid öppningsceremonin, läs här.

BMW & Vattenfall ger batterier nytt liv
Elbilsbatterierna från Mini E och BMW ActiveE används i ett Vattenfall-projekt för korttidslagring av el från solceller, och för stabilisering av elnätet. Batteriernas kapacitet är ca 80% efter att de inte används i bil. Läs mer här.

BMW spionanklagade
Franska Bollore, som står bakom Paris lånebilsystem Autolibs, anklagar BMW för att olovligt testa dess laddstationer och elbilar. Personerna blev arresterade av polisen för att sedan släppas. Läs mer här.

Ford: Tre nya elfordon, ny etanolbil
Ford Focus Electric börjar nu säljas, nästa år lanseras laddhybriden C-MAX Energi och Mondeo Hybrid. Ford är världens näst största tillverkare av hybridfordon. I Sverige kommer Focus Ecoboost i Flexifuel-utförande, redan utsedd till Miljöbästa Bil av GB:s jurys. En Ford-sponsrad undersökning anger att 28 % skulle kunna tänka sig att köpa en bil med eldrift.
 
Land Rover elbilsforskar
Med project Evoque_e satsar Jaguar Land Rover, brittiska regeringen och 12 industriella partners 170 milj kr på utveckling av hybridteknik och elbilar. Fokus är att minska elmotorns storlek, vikt och pris, bl.a. med minskat användande av ovanliga metaller. Läs mer här.

Opel/Chevrolet: Billigare Ampera/Volt
379 900 kr är nya priset för laddhybriden Opel Ampera och Chevrolet Volt, ner ca 50 000 kr, tack vare effektiviserade processer och billigare komponenter.

VWs mål: Världsbäst på e-mobilitet
VW-koncernen mångmiljardinvesterar i elbilsteknik och 70 000 medarbetare har utbildats på eldrift. 2014 säljs 14 el- och hybridmodeller, i alla fordonsklasser. I Sverige ska vindandelar från O2:s nya park på Fallåsberget i Gästrikland ge el till VW-koncernens elbilar, för ca 3 000 kr/år, och i andra länder tas liknande avtal fram. Läs mer här.

VW XL1 i sportversion
XL Sport, med 1,2 l, 190 hk mc-motor från Ducati och 795 kg vikt, kommer nästa år för tävling och ev ska några säljas. Läs mer här.

Renault & Bollore: Elbilspool

Bollore, som driver ellånebilssystemet Autolib i och runt Paris, och Renault avser ta fram en gemensam tresitsig elbil och driva gemensam bilpool utanför Frankrike. Bollores elbil Bluecar kan också komma att produceras hos Renault, för att möta ökad efterfrågan, inkl en cabrioletversion. Autolib lanseras i Indianapolis USA nästa år. Läs mer här.

Renault: Gratis laddning
372 franska Renaulthandlare erbjuder en timmas gratis 22 kW snabbladdning per dag, www.chargemap.fr visar var laddarna finns. Läs mer här.

GM planerar Tesla-konkurrent
GM utvecklar en elbil med räckvidd på 320 km, pris ca 30 000 USD, förutsatt att batterierna blir billigare. Närmaste konkurrent är Teslas kommande, mindre modell. Läs mer här.

Tesla rekryterar
Tesla söker 11 medarbetare för Stockholm och Göteborg, troligen bl.a. för ett showroom, men säljarna blir ambulernade.

Tesla: Snabbladdare i Norge
Teslas sexförsta snabbladdare utanför USA har öppnats i Norge, med upp till 120kW effekt. Läs mer här.

Nissan: Eldrivet och självkörande
Nissans vice-VD Andy Palmer utlovar självkörande bilar till år 2020, anger att Renault ska göra motorer för mindre elbilar, Nissan för större och har oväntade argument för elbilssatsningen. Läs GB:s intervju här!

Nissan: Bildelning
Nissan och Yokohama stad startar Japans första uthyrning av små elbilar, som en del av stadens Mobility Project ZERO program. Ca 100 bilar finns på 45 ställen i staden, bl.a. köpcentra och kontorsområden. Läs mer här.

Subaru: Snålare, starkare gasbil

Fyrhjulsdrivna gasbilarna Subaru Legacy och Outback får 6 hk mer, 11% lägre förbrukning, CO2-utsläpp på 24 g/km på biogas och lägre pris, nu från 316.900 kr. Tillverkas i Trollhättan från nov. Läs mer här.
 
 
Laddandel
Andelen laddbara personbilar av nybilsförsäljningen i augusti 2013 var
  • Norge 6%
  • Nederländerna 3,2 %
  • USA 0,76%
  • Estland 0,5%
  • Danmark 0,4%
  • Sverige 0,35%
  • Tyskland 0,19%
  • Storbritannien (jan-juli) 0,14%
2013 har hybridförsäljningen i Europa ökat 96 %, Toyota & Lexus har ökat 245 % och har 75% av hybridmarknaden.

Lin- och Norrköping studerar elbilister
Med stöd av Energimyndigheten ska Linköpings universitet och kommun, VTI, Norrköpings kommun och flera företag i två år granska elbilsförares beteenden, bl.a. körmönster och laddning, kopplat till planering av hållbara bostadsområden. Läs mer här.

Nya laddstrategier
E-missions övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen finns på www.hmskane.se/doc/laddstrategi.pdf, handlingsplanen för dansk utbyggnad av förnybara drivmedel. Läs mer här.

Eon övertar BetterPlace stolpar
Eon övertar BetterPlace 770 laddstolpar i Danmark, däremot är batteribytesstationerna fortsatt utan ny ägare. Läs mer här.

Siemens slutar med publika laddare
e-mobilitet utvecklas inte snabbt nog för att motivera fortsatta utvecklingskostnader, anger Siemens som slutar tillverka publika laddstationer för elbilar. Särskilt den tyska marknaden är en besvikelse. Siemens fortsätter dock med hemmaladdare och försök med induktiv laddning. Läs mer här.

Indien: Elbilsuthyrning

Indiska Carzonrent börjar hyra ut Reva e2o I New Delhi, Mumbai och Bangalore, totalt 15 elbilar. Läs mer här.
 
Fordonsgas ökar
Första halvåret 2013 såldes 745 GWh eller 73 milj Nm3 fordonsgas, upp 6% mot första halvåret 2012, enligt SCB. Ca 65% av gasen är förnybar biogas. Sverige har 45 000 gasfordon, varav drygt 2 000 gasbussar. 242 biogasanläggningar finns varav 135 avloppsreningsverk, 55 deponier, 26 samrötningsanläggningar, 5 industrigasanläggningar och 26 gårdsbiogasanläggningar. Se vidare www.Gasbilen.se.

Biogas: Ökad produktion
2012 ökade biogasproduktionen 8 %, till 1,6 TWh, medan Energigas bedömer realiserbar potential till 20 TWh. 53 % av biogasen användes som fordonsgas, vilket är unikt i världen. Sverige har 242 biogasanläggningar varav 135 avloppsreningsverk, 55 deponier, 26 samrötningsanläggningar, 5 industrigasanläggningar och 26 gårdsbiogasanläggningar, vars produktion ökade med 136 %, till 47 GWh. 14 GWh flytande biogas producerades. Läs mer här.

Helsingborg: Snabbladdare, snart flytande gas
Öresundskraft har invigt Helsingborgs första snabbladdare, på McDonalds i Ättekulla. Ett tankställe för biogas i komprimerad och flytande form intill E6 invigs våren 2014.

Statoil: Snålare bensin
Statoil säljer nu 95-oktanig bensin som genom ett additiv minskar friktionen i motorn och minskar förbrukningen och därmed utsläppen 2.7 %. Statoil vill inte ange additivets innehåll. Läs mer här.

Etanoloptimering sparar 20%

En motor som optimeras för etanol har 17-20% lägre förbrukning och utsläpp än de officiella värdena, enligt en ny rapport från Fuel Freedom Foundation. Läs mer här.

Biodiesel- och etanolproduktion upp
Den globala biodieselproduktionen når 24.7 milj ton i år, upp 6.3% mot i fjol, mest från soja före palmolja och raps. Etanolproduktionen når 85 mdr l i år, vilket minskar klimatpåverkan med 100 milj ton, motsvarande att avskaffa 20 milj bensinbilar, enligt Global Renewable Fuels Alliance. Produktionen ökar i alla världsdelar, USA och Brasilien fortsätter vara största producenterna. Läs mer här.

Storbritannien: Ökad låginblandning effektivt
Ökad andel biobränslen, främst för höjd låginblandning från dagens 5% till 19 %, kostar bara hälften mot att nå samma klimatmål med hjälp av elbilar och laddhybrider, £95/tCO2 mot £170/tCO2, enligt Element Energys studie som också pekar ut lämpliga avancerade biobränslen. Läs mer här.

USA: Bilindustrin splittrad om B20
Audi lovar sina kunder i USA att alla deras dieselbilar klarar 20% biodiesel, medan Mercedes anger att garantin inte gäller om man tankar över B5. Åtskilliga tillverkare planerar att förändra motorerna så att de tål B20, vilket bl.a. innebär ändrade filter.
 
4 oktober: Samåkningsdagen
"The International Ridesharing Day" firas den 3/10, av Skjutsgruppen, GB, Hertz och likasinnade i bl.a. Belgien, Frankrike, Tyskland, England och USA. Skjutsgruppen instiftar också ett pris för miljöinsatser som kan sökas av organisationen.

Cykel: Stora variationer i landet
Cykel används som huvudsakligt färdsätt i 9 % av resorna, 45 cykelresor per person och år; i stort sett oförändrat över 15 år. Landskrona har högst andel, 24%, Malmö högst av storstäderna, 15 % , enligt Cykelfrämjandet. Läs mer här.

Skydda oskyddade trafikanter

75 % av alla som dör och skadas allvarligt i tätortstrafik är cyklister och gående. För att minska dessa olyckor och få fler att våga cykla har Trafikverket och SKL tagit fram en handbok, som bl.a. föreslår lägre hastigheter i stan. Läs mer här.

VTI: Ökad kollektivtrafik räcker inte
Trafikverket anger att lokal och regional busstrafik ökar 4%, pendeltågstrafik med 32 %, bilanvändning med 39 % till 2030. Därmed minskar kollektivtrafikens andel. VTI visar att fördubblad kollektivtrafik 2010-2030 minskar trafikens utsläpp från 16 till 15 milj ton CO2, dvs ökade åtgärder mot bilism krävs ändå. Läs mer här.

Gröna logistiktjänster
21 transportföretag, två kommuner samt Örebro Läns Landsting deltar i Regionförbundet Örebros ”Utveckling av grönare logistiktjänster”, med fokus på bättre miljökrav vid upphandlingar av transporter. Projektet pågår hela 2014.

 
Gå med!
2013 är ett gyllene år för grön bilism. Gå med i Gröna Bilister för att påverka utvecklingen i rätt riktning! Bli medlem nu!
 
Rabatter för nyhetsbrevets läsare
Gröna Bilister har förhandlat fram en lång rad rabatter på miljövänligare prylar och tjänster för medlemmar och läsare av nyhetsbrevet. Läs mer.
 
Trafik & Miljö - vår tidning


 Nyhetsbrevet | Oktober 2013 | Gröna Bilister