Tydlig riktning viktig i snabba kast

 
En stark vision är lika viktig för en organisation som en kurs är för en segelbåt. En segelbåt har en stark kurs, men har en inbyggd flexibilitet för vindarna (omvärldens förändringar).
 
Det svänger allt snabbare och mer oförutsägbart. Efter tre månader med uppgång sjönk temperaturen oväntat i den svenska ekonomin i september, enligt Konjunkturinstitutet. Störst var nedgången inom industrin och handeln. Dessutom är bygg- och anläggningsverksamhet på fortsatt historiskt låg nivå. Hushållens humör dämpades något på grund av en mörkare syn på den egna ekonomin. Ljuspunkten finns dock i en spirande optimism inom tjänstesektorn.
 
Så sent som i slutet av augusti utvisade Konjunkturinstitutets barometerindikator att konjunkturen allt tydligare är på väg uppåt. Har vi ett nytt normaltillstånd, "the new normal"? Ett tillstånd som säger att förändringar är oförutsägbara och kommer i allt snabbare takt.
 
Att ständigt utveckla och förbättra ett företag är en förutsättning för dess fortsatta existens. Detta är ännu mer aktuellt i dagens föränderliga och globala värld. Affärsförnyelse och kreativitet tenderar att bli allt svårare ju större och äldre ett företag blir. Effektiv verksamhetsstyrning och finansiell rapportering säkerställer företagets välmående och lönsamhet.
 
I detta nyhetsbrev får du möta vår kund 3PR, verksamt i en mogen bransch, som berättar hur de arbetar med sin affärsförnyelse efter mer än 20 års verksamhet. Dessutom får du läsa om hur ni kan arbeta med planer och strategier i detta nya normaltillstånd samt lite praktiska tips om kommande finansiell rapportering.
 
 
Välkommen till ProXecutive
 
Lars Jonsson, senior rådgivare
 

“Plans are useless, but planning is everything.”

Dwight D. Eisenhower

 
Rebecka Cederholm, Sven Egnell, Annicka Holmgren, Pål Jernhag, Lars Jonsson, Thomas Jonsson,
Bertil Jungmar, Mika Kankkunen, Maria Kolm, Bo Magnusson, Anders Åberg
 
 
 
3PR vill växa enligt Moores lag

 
Efter mer än 20 år med stabil omsättning satsar 3PR på att fördubbla sin omsättning på 24 månader, allt enligt Moores lag. Deras mål är att växa mycket under de närmaste 3-4 åren och de vände sig därför till ProXecutive för att få en utomståendes professionella synpunkter och erfarenheter.

– Vi såg en möjlighet att växa och utvecklas, men vi behövde hjälp att ta oss vidare, säger Patrik Hildingstam, VD och en av delägarna och grundarna på 3PR. 
 
Som företagare är det lätt att fastna i vardagen och bli hemmablind istället för att lyfta blicken och få ett helhetsgrepp på verksamheten. När dessutom omvärlden är i ständig förändring, kan det vara en god idé att ta hjälp vid planering och utveckling.
 
3PR är ett av de ledande företagen i profilreklambranschen och har funnits i 21 år. Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att det finns potential för att växa, utvecklas och bli mer oberoende. Därför vände 3PR sig till ProXecutive för ungefär ett år sedan, och tillsammans har de arbetat fram en ny strategi för företaget.
 
Den nya affärsplanen, som lanserades under sommaren, kommer inte att medföra några större förändringar i arbetssättet, utan den stora skillnaden är förändringarna i tankesättet. 3PR finns på en tämligen ostrukturerad marknad med många små aktörer, där det ständigt kommer och går konkurrenter. Profilreklambranschen är en bransch under förändring. Kunderna har varit vana vid att köpa "prylar" och använda som reklam. 3PR vill i stället koppla sina varor och tjänster till ett högre marknadsföringssyfte där allt handlar om att stärka kundens varumärke.
 
– Därför erbjuder vi ett helhetskoncept, som inkluderar allt från varumärke och design till lagerhållning och implementering inom kundens organisation, säger Patrik Hildingstam.

3PR är måna om att samarbeta med sina kunder snarare än bara leverera. Deras fokus ligger på att utveckla kundrelationen och se till kunden som helhet. Sandvik är en av deras kunder och 3PR har fått förtroendet att arbeta med dem över hela världen. 3PRs fortsatta tillväxt kommer att möjliggöras genom att fortsätta arbeta som samarbetspartner till deras befintliga och kommande kunder.
 
En annan viktig del i den nya affärsplanen är att intensifiera arbetet med CSR-frågor. De flesta av produkterna i profilreklambranschen kommer från låglöneländer där miljökraven är betydligt lägre än i Sverige.
 
– Därför är det viktigt att vi på 3PR kan visa hur våra produkter är producerade, för att hjälpa våra kunder att jobba med CSR i syfte att stärka deras varumärke, säger Patrik Hildingstam.
 

3PR startade 1992 och är ett av de ledande företagen i profilreklambranschen. De är 19 medarbetare och omsätter c:a 60 miljoner kronor. De finns i Solna Strand där de har utställningslokal, designateljé, lager och kontor. Att ha allt samlat på ett ställe skapar bästa möjliga förutsättningar för att ha full kontroll genom hela produktionskedjan och ge uppdragsgivarna en förstklassig service. www.3pr.se

 
”Redaktionen tipsar”
 

 • 2014 införs nya redovisningsregelverket K3. Nu är det hög tid att se över om ni ska välja K3 eller K2.

 • Äger ni fastigheter? 2014 ändras redovisningsreglerna för fastigheter (K3). Komponentavskrivning införs och jämförelsevärden för 2013 krävs.
 • Förbered er redan nu för årsredovisning 2013.
 • Säkerställ att er budget för 2014 återspeglar den strategiska planen.
 • Hör av dig till ProXecutive så kan vi hjälpa till med det praktiska och bistå er i ert arbete.
 
 
Att planera i en föränderlig värld

 
Traditionell strategisk planering sätts på prov i dagens föränderliga värld. En engagerande vision kan göra skillnad. 
 
– Den strategiska planen ska hjälpa företaget att förhålla sig till de ständiga förändringarna, anser Thomas Jonsson och Sven Egnell, båda senior rådgivare på ProXecutive. Planen behöver förankras i en tydlig vision om vart företaget vill.
 
Planering och strategier gör att människor känner sig trygga, i vetskap om att det finns någon slags struktur som leder dem. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta med strategisk planering. Men vi behöver komma ihåg att planer inte förutspår framtiden. Så hur bör då dagens strategiska planer se ut? De behöver först och främst ha en stark vision som grund. Dessutom bör de vara flexibla och anpassningsbara, för att kunna hantera oförutsedda händelser.

Strategisk planering har länge fokuserat på att förutspå framtiden utifrån historiska trendlinjer. Det satsades mycket på att samla ihop befintligt data. Därefter tog ledningen fram ett fåtal direktiv, som resten av organisationen skulle verkställa. Det fungerade i många år.
 
När högteknologin och globaliseringen tog fart under nittiotalet, började världen förändras och nu ser det helt annorlunda ut. Framtiden är inte längre möjlig att förutspå baserat på det som tidigare hänt. Det är lätt och billigt att få tag i bra information, och kommunikation är snabb, okritisk och konstant. Detta har lett till allt mer polariserade åsikter om värdet av att ha en strategi.

– Strategisk planering har aldrig varit viktigare, poängterar Thomas Jonsson.
 
– Det är viktigt att affärsplanen är levande och tydlig, och sitter i ryggraden hos både ledning och medarbetare. De strategiska frågorna behöver införlivas i vardagen, avslutar Sven Egnell.

 
 
Tips för planeringsarbete

 • Förankra – ta med medarbetarna i planeringsarbetet
  Med hjälp av medarbetarnas kompetens så får ni en tydligare bild av verkligheten. Dessutom ökar motivationen för att genomföra planen betydligt med delaktighet.

 • Börja med Varför – vad är viktigt för er?
  En medelmåttig plan som ni känner starkt för kommer att leda er bättre än en tekniskt överlägsen plan, som ni inte är lika intresserade av.

 • Närma er planering mer som konst än som vetenskap
  Tänkande är en viktig del av planering, men även det bästa tänkandet innehåller gissningar. Dokumentera alla antaganden som ligger bakom innehållet i planen.

 • Skapa en ram för planering som rymmer förändringar
  Planen är inte en stel slutprodukt. Se på innehållet som saker att fokusera på och mål att sträva efter. Välkomna möjligheten att lägga till, dra ifrån eller ändra någon del av planen.

 • Behandla planen som ett levande, växande dokument
  Granska planen regelbundet. Ifrågasätt antaganden. Var flexibel och öppen för förändringar. Låt inte din stolthet eller tröghet komma i vägen för förändringar.

 • Genomför planen
  Investera i att kommunicera ut planen till alla medarbetare. Se till att de aktiviteter som genomförs är i linje med planen.

Källor: O’Donovan & Rimland Flower, Stanford Social Innovation Review 10/1 2013; Michael E Gerber, inc.com 9/5 2012