Hej!

Nu har vi en spännande höst framför oss. FoU-programmen Inkludering och Entreprenöriellt Lärande går nu in i sitt andra år och vi ser med spänning fram emot de första forskningsresultaten. Vi startar också ett helt nytt FoU-program, Digitalisering i skolan, där det handlar om att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg. Är din kommun/huvudman intresserad av att medverka? Hör av dig så berättar jag mer!

Sist men inte minst: om några dagar bör det nya numret av vårt forskningsmagasin dimpa ner i en brevlåda nära dig. Hoppas att du kommer att gilla den nya looken - för det gör vi!

Ha en härlig höst!

Karin Hermansson


Nu i höst startar Ifous ett nytt FoU-program:
 Digitalisering i skolan 
 
Vad & Varför?
 
Vad handlar det om?
Ifous nya FoU-program Digitalisering i skolan handlar om att med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet utveckla ämnesundervisningen med digitala verktyg.

Varför vara med?
Många har redan satsat på 1:1, dvs en dator per elev. Nu är det dags att satsa på utveckling av undervisningen för att få bästa möjliga effekt av verktygen.
Hur går det till?
 
I FoU-programmet utvecklar deltagande skolor och huvudmän sina egna verksamheter utifrån de egna förutsättningarna med stöd bl.a. av befintlig forskning. Genom följeforskning följer vi och utvärderar utvecklingsarbetet för att se vilka effekter insatserna ger. 

Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna är också en viktig del a processen. 
Intresserad av att delta?
 
Det finns fortfarande möjlighet för ett fåtal intresserade skolhuvudmän - kommunala eller fristående - att ansluta. 

Hör av dig till Karin Hermansson (karin.hermansson@ifous.se) om din organisation är intresserad!
Agneta Gatel, Barn- och utbildningschef Kinda kommun.

Agneta Gatel, Barn- och utbildningschef Kinda kommun, och Katarina Arkehag, Enhetschef Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, berättar om hur de ser på medlemskapet i Ifous och hur det påverkar utvecklingsarbetet i deras respektive organisationer. Bägge är överens om att de genom Ifous har fått möjlighet till nya tankesätt och bidrag till att driva utvecklingen framåt.


-
Ifous fungerar för oss som den länk mellan forskning och praktik som behövs för att vi ska kunna göra verklighet av teorierna, säger Agneta Gatel om vad medlemskapet har betytt för Kinda kommun.


När det gäller påverkan i den pedagogiska personalens vardag säger Katarina Arkehag;  
-Genom att alla medarbetare får tillgång till aktuell forskning har medvetenheten om vilken forskning som finns inom det utbildningsvetenskapliga området  och hur den kan bidra till utveckling av verksamheterna ökat.


Här hittar du hela intervjuerna med Agneta och Katarina.  
Magasin 360 byter skepnad
 
I höst är det fem år sedan Magasin 360, forskningsmagasinet som går ut till alla skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous, startade. Till nya numret är det dags för förändringar för magasinet, som  då byter namn till “Skolporten". I och med namnbytet sker en nylansering - med en ny design, nytt format och ett vässat innehåll.  Ambitionen med tidningen är, och har alltid varit, att den ska vara Sveriges bästa när det gäller forskning och utveckling i skolfrågor.  
-Vi hoppas att tidningen kommer att inspirera och komma till nytta i pedagogernas vardag, säger Moa Duvarci Engman, tf chefredaktör på Skolportens forskningsmagasin.


Populär utvecklingsartikel:
"Vem vill bli ingenjör?"
 
Den senaste i raden av utvecklingsartiklar som publicerats genom Ifous fokuserar på ingenjöryrket och hur man som lärare kan väcka intresse hos sina elever. Monica Seittu, lärare på Myrsjöskolan i Nacka, har skrivit om skolans samarbete med ett företag  i NO- och teknikundervisningen. En intervju med Monica samt hennes utvecklingsartikel kan du läsa här.

Är du själv intresserad av att skriva en utvecklingsartikel? Information hittar du här.
Ifous debuterar i Almedalen
 

Under årets upplaga av Almedalsveckan var Ifous på plats som medarrangör på Upplands-Bros kommuns seminarium om entreprenöriellt lärande. Tillsammans med Åsa Falk-Lundqvist, Umeå universitet och Tuula Tähkäaho, rektor på Broskolan, diskuterade Karin Hermansson från Ifous om entreprenöriellt lärande, vad det innebär och hur det kan användas i undervisning. 

Läs mer om seminariet, du hittar det här!
Visa att ni är medlem i Ifous!
 
Alla medlemmar har fått en digital medlemsknapp att använda för att visa sitt stöd till svensk forskning och utveckling. Bland andra har Burlövs kommun valt att visa sitt medlemskap på detta sätt.  Vill du och din organisation också visa er omgivning att ni är medlemmar i Ifous? Ni hittar knappen här.
Specialanpassa dina Matchmailutskick!
 
Vet du att du som prenumerant på Matchmail (forskningsnyheter via e-postbrev) har möjlighet att skapa en egen profil och välja vilka nyheter som är de mest intressanta för dig?

 Logga in på din sida och påverka vilka nyheter som når dig! Inloggningssidan hittar du här.