Simhallar och badhus med dysdon för uppvärmning
 
Filborna Arena, nya simhallen
Dysdon över läktare
Total omblandning
 
Simhallar är på många sätt en av de allra svåraste miljöerna att få bra klimat i och samtidigt en av de absolut känsligaste då de som vistas där både är avklädda och dessutom blöta. Därför sätts det väldigt höga krav på jämn temperatur och låg lufthastighet i vistelsezonen. 

Med våra dysdon och injektdon kan vi värma lokalen med ett totalt omblandande system med låga lufthastigheter. Luften fördelas utmed donens hela längd i hela lokalen. Hålen eller dysornas riktning och kastlängd anpassas efter hallens förutsättningar. Det ger perfekt klimat i hela hallen med hög energieffektivitet.
Dysdon över läktare
Underhållsfri ventilation
 
Med våra täta injektdon och all luft genom hål eller dysor får du en anpassad, helt underhållsfri lösning för badhus och simhallar. Donens dimension och kastlängd anpassas efter lokalens förutsättningar för att ge perfekt fördelning på luften utan drag med jämn temperatur i hela lokalen utan lufthastigheter över vattenytan.

Donen placeras i tak vilket frigör golvyta och innebär att man undviker golvinblåsning vid fönster där godispapper och annat skräp alltid samlades förr. Det är ett modernt, fräschare alternativ för badhus och simhallar.
Stadsgårdsbadet, Råslätt
Du är varmt välkommen att ringa eller maila oss för hjälp med
dimensionering eller frågor om våra don och lösningar.

Vänliga hälsningar från oss på ACP!