Nyhetsbrev från Gröna Bilister, Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation.
Redaktör och ansvarig utgivare: Mattias Goldmann.
Läs mer på www.gronabilister.se
 Augusti 2013
 
 
Elbilsbästa kommun: Malmö
GB har utsett Malmö till Elbilsbästa kommun, för sina långtgående mål, sina solcellsladdare för elbilar, sina eldrivna bilpoolsbilar och sitt breda informationsarbete om hållbar bilism. På andra plats kom Gävle, slagna med en enda poäng, på tredje plats Umeå, medan fjärde platsen delas av Falun och Jönköping. Läs mer här.

GB: Elbilsrekordet sammanställt
Ystad-Haparanda med besök i ett fyrtiotal kommuner, diskussioner med kommunledningen, över 400 avgasfria mil och en klar agenda för avgasfri bilism. Det är en del av resultatet för Elbilsrekordet, som nu gått i mål. Se www.elbilsrekordet.se

GB lanserar Elvedon
Alltfler bilister väljer elbil och riskerar att drabbas av räckviddsångest. GB-Labs har därför lanserat Elvedon, för att lindra tillfällig räckviddsångest. Elbilsanvändare bör lära sig hantera sin räckviddsångest t.ex. genom att skaffa kännedom om laddmöjligheter i omgivningen och Överväga andra färdmedel än bil för längre resor, såsom tåg. Läs mer på elvedon.se.

Trafikantveckan-vägledning från GB
16-22 september är det Trafikantveckan i hela Europa, med ett hundratal medverkande kommuner i Sverige. GB har tagit fram en guide för framgångsrika arrangemang, och har med Cykelfrämjandet och Sveriges Energirådgivare utförlig information på www.trafikantveckan.nu.

GB om Fossilbränslefri-utredningen
FFF-utredningen slutspurtar och GB har presenterat utförliga synpunkter, finns här.

GB: Svenssontest för elbilar och laddhybrider
Elbilar ger lägst drivmedelskostnad, laddhybriderna har stora skillnader i förbrukning, enligt Jämtkrafts, Öresundskrafts och Gröna Bilisters Svenssontest. Lägst förbrukning hade Mitsubishi i-MIEV och Opel Ampera, båda 1,40 kWh/mil, medan Volvo V60 och Toyota Prius hade över det dubbla. Läs mer här.

GB i SR:s Bortom Bilen
Sveriges Radios programserie Bortom Bilen visar på minskat bilanvändande i Sverige och internationellt. GB har en framträdande roll. Lyssna här!

GB mfl: Biobränslebredd behövs

För att ersätta bensin och diesel behövs en bredd av bränslen, med bred, långsiktig stimulans med klimatcertifikat som en möjlig väg. Det skriver Energigas Sverige, Lantmännen Energi och GB i en gemensam debattartikel. Läs här!
 
Kampanj: Jag vill veta!
GB fortsätter nu kampanjen Jag Vill Veta, med krav på hållbarhets- och ursprungsmärkning för alla fordonsbränslen, direkt vid pumpen. Gå med på här.
 
GB: Bilaga i Dagens Industri
Den 2 maj hade GB 28-sidig bilaga i DI, med fokus hållbara drivmedel.
 
Miljöbilar testade
Den senaste tiden har GB testat bl.a. Tesla Model S, Nissan Leaf, Ford Fiesta...

Kompensera sommarresan
Kompensera sommarresans klimatpåverkan med Gröna Bilisters bränsle- och fordonsspecifika kalkylator, med Tricoronas CDM-projekt som godkänts av FN och bekämpar fattigdom i tredje världen. Att klimatkompensera bilens utsläpp gör stor klimatnytta till liten kostnad - för bensinbilar 5 % av bränslekostnaden, något mer för diesel och mindre för bilar som går på förnybara drivmedel. Läs mer.
 
 
Juli: 10,3 % miljöbilar
I juli registrerades 1 873 nya miljöbilar, 10,3 %. Hittills i år är miljöbilsandelen 9,2 %. 81 supermiljöbilar registrerades i juli, 916 jan-juli. Bästsäljande miljöbil i juli var Volvo V40 (diesel), före Volvo V70 (diesel), Volvo S60 (diesel), Volvo V60 (diesel) och VW Passat (gas). Av miljöbilarna i juli var 65,7% diesel (51,6% jan-jul), 14,5 % hybrid (16,3%), 9,8 % gas (16,3 %), 5,8 E85 (9,1%), 4,0 % laddhybrid (5,5 %), 0,3% el (1,3%). Läs mer här. 

Bilkörning ner 1,7 % 2012
För fjärde året i rad minskade bilkörningen i Sverige 2012, 17 % eller 250 km, till 12 350 km. Solnas bilister minskade mest, 10,2 %, före Arvidsjaur (-8,0 %) och Söderhamn (-8,0 %). i 64 kommuner ökade körsträckan, mest i Danderyd med 11,7 %, före Sollentuna (+7,0 %) och Dorotea (+5,3 %). Snittförbrukningen var 0,83 l bensin/mil, 0,68 l diesel/mil, enligt SCB och Statoil. Läs mer här.
    
Elbilsmedel förlängs
Energimyndigheten förlänger Demonstrationsprogrammet för elfordon t.o.m. 2017, med 85 milj kr. Med fler elbilar kan bättre användar- och beteendestudier göras. Umeå universitet ska undersöka privatbilisters användning av elfordon, Linköpings universitet öka förståelsen för användarbeteenden i en bilpark med flera alternativa drivmedel, Blekinge Tekniska Högskola demonstrera användning av elfordon i 24 kommuner i södra Sverige, KTH ska öka insikten kring elbilsanvändningen i urban miljö.

Sverige: Elvägstest
Minst två elektrifierade vägsträckor ska vara i drift 2015, avser Trafikverket som med Vinnova och Energimyndigheten bjuder in till en förkommersiell upphandling, med fokus på långväga tung trafik. Projektet är öppet för induktiv och konduktiv överföring, från luftledningar och från vägbanan. Scania, Volvo, Alstom, Bombardier och Siemens m fl är intresserade. Posten vill ha elväg i Växjö, SSAB i Gävle-Dala-regionen och gruvindustrin i norr. En eldriven motorvägstriangel mellan de tre storstäderna bedöms kosta 7-30 mdr kr. Läs mer här.
 
EU: Biobränsleökning
EU använde 2012 14.4 milj ton biobränslen för fordonsdrift, upp 2.9% från 2011. Fördelningen var 2,87 mt etanol, 11,41 mt biodiesel, 0,14 mt övrigt (biogas mm). Största användarland var Tyskland med 3,02, före Frankrike 2,72, Spanien 1,93, Italien 1,36, Storbritannien 0,89, Polen 0,90 och Sverige 0,59. Frankrike har största etanolproduktion i EU, 1200 milj l, före Tyskland 773, Belgien 450, Holland 450, Spanien 381 och Sverige 230. 20 av EU:s 27 medlemstater producerar etanol för fordonsbränsle. Läs mer här.

EU-parlamentet: Max 5.5% biodrivmedel från matgrödor
EU-parlamentets miljöutskott föreslår att 2020-målet på 10% förnybar energi i transportsektorn till max 55% får täckas av biodrivmedel från matgrödor, och att indirekta markeffekter ska räknas in. Det är lägre än energikommitten ITREs förslag på 6.5%, de föreslog också att ILUC inte räknas med förrän metodiken är mer säker. Parlamentet förväntas rösta i frågan i september. Läs mer här.

EU:s ILUC-värden undermåliga
Franska nationella jordbruksforskningsinstitutet INRA underkänner EU:s förslag till värden för indirekta markeffekter (ILUC), bl.a. för att beräknad avkastning för grödorna är mycket lägre både än i EU:s statistik och i FAO:s modeller. Med en högre avkastning minskar ILUC med 80%. Läs mer här.

EU: Bränslecellssatsning
EU-kommissionens andra bränslecells- och vätgasintitativ inleds 2014, pågår 10 år, omfattar € 1,4 mdr med 50-50-medfinansiering från näringslivet, och fokuserar på att minska kostnaderna för vätgas i transportsektorn med 90%.
Läs mer här.

EU-parlamentet: Upplägg för alternativbränsleinfrastruktur
EU-parlamentet föreslår en rad förändringar av kommissionens förslag till direktivet om alternativ bränsleinfrastruktur, bl.a. att CHAdeMO-snabbladdare ska fasas ut till 2018, mer satsningar på vätgas och naturgasinfrastruktur, och stöd till induktiv laddning. Läs hela förslaget här. Läs mer här.

Konkurrenskraft i fokus för elbilssatsning
Stater satsar på elbilar för att få globala marknadsandelar, inte för miljön, visar Indiana University Bloomington School of Public and Environmental Affairs och University of Kansas. Kina ser det som bästa möjligheten att komma in på fordonsmarknaden, medan Kalifornien och Frankrike vill stödja den egna energiproduktionen. Läs mer här.

Tyskland bromsar utsläppskrav?
Förbundskansler Merkel uppges ha villkorat ekonomiskt stöd till Irland med att skjuta på nya CO2-krav för bilindustrin. Också Holland och Ungern utsattes för tryck, med syfte att först få ett beslut efter tyska valet i september. Läs mer här.

London: Biodiesel för busar
Londons borgmästare önskar ersätta 25% av de 250 milj liter diesel stadens bussar använder med biodiesel, i första hand lokalt producerad från matoljor och fetter Staden ska bistå med en fabrik med kapacitet på 28 milj l/år. Satsningen ska minska CO2-utsläppen med 50 000 ton/år och skapa flera hundra nya jobb. Läs mer här.

London: Tuffare trängselregler
Nya bilar som släpper ut under 75g CO2/km slipper Londons trängselavgifter, mot tidigare 100g/km. Befintliga bilar är befriade till juni 2016. Skärpningen syftar bl.a. till att minska antalet dieselfordon i staden, för att få ner NOx-utsläppen. Läs mer här.

LibDem: Inga bensinbilar 2040
Brittiska liberaldemokraterna föreslår ett totalförbud mot att köra diesel- och bensindrivna personbilar i Storbritannien från år 2040. Partiet ska besluta om förslaget i höst. Läs mer här.

Frankrike: Stark plattform för elbilar
GlobalData bedömer att marknaden för elbilsbatterier ökar i Frankrike från USD 380 milj 2012 till USD 7.2 mdr 2020, 44% per år. Bara Japan (USD 10.3 mdr) och Kina (USD 8.5 mdr) bedöms få större marknader. Renault bedöms bli största aktör, och bygger nu en fabrik med årlig kapacitet på upp till 350 000 elbilsbatterier. Frankrike har som mål att ha två milj elbilar år 2020, och har € 7000 i elbilsbonus. Läs mer här.
 
USA: Försvaret biobränslesatsar
USA:s försvar, världen största enskilda användare av fossila drivmedel, avser drygt fördubbla satsningen på förnybara drivmedel, från USD 435 milj 2013 till USD 926 milj 2020. Bl.a. gäller det E85, B20 och elfordon. Läs mer här.

USA: Ökad efterfrågan på små motorer
55,8 % av nya bilar första halvan av 2013 i USA hade 4-cylindrig motor, upp 15% mot 2008. Större motorer minskar snabbt, enligt J.D. Power. 2008 saknade 10 biltillverkare motorer med mindre än sex cylindrar, nu är det bara tre. Läs mer här.

USA: Peak mileage 2004
Antalet körda km nådde sin topp i USA 2004 och har sedan minskat 5-9%, bl.a. beroende på urbanisering och bättre kollektivtrafik. Läs mer här.

Bolivia: Ökad gaskonvertering
Första halvåret konverterades 15 000 bilar till gasdrift, varav 60% från privat sektor, som en del i regeringens plan att minska oljeberoendet. Bolivia har en statlig budget på drygt 100 milj kr för konvertering, delfinansierat med ca 0.15 kr/NM3 gas som tankas. Konverteringen görs gratis på 107 ackrediterade verkstäder. Läs mer här.

Filipinerna: Ökad låginblandning
Andelen biobränsle i bensin och diesel höjs från 2% till 5% vilket stärker handelsbalansen, minskar luftföroreningarna och gynnar kokosindustrin. Läs mer här.

Vietnam: Mer etanol
Till 2015 inför Vietnam E5. Sex fabriker producerar 535 milj l/år, men 80% exporteras. Läs mer här.

Japan: Stöd för laddning
Japanska regeringen anslår 7 mdr kr (100.5 mdr JPY) för påskyndad utbyggnad av laddning och snabbladdare för elbilar, och för bättre samarbete mellan olika laddaktörer. Toyota, Nissan Honda och Mitsubishi har inlett ett samarbete för att snabbt öka dagens 1 700 snabbladdare till ca 6 000. Läs mer här.

Kina: Biobränsleökning
Kinas biobränslemarknad bedöms öka 17% 2012-2016, men höga investeringskostnader i ny produktion begränsar tillväxten. Läs mer här.

Kina: Elbilar ökar
Första halvåret ökade elbilsförsäljningen 43%, till 5114 elbilar och 775 laddhybrider. Målet på en miljon elbilar 2020 är dock svårt att nå. Läs mer här.

Zimbabwe och Zambia: Etanol
Green Fuel och zimbabwiska staten har startat ett joint venture-bolag för att tillverka sockerrörsetanol för låginblandning, vilket kan minska landets oljeimport med USD 120 milj/år, bromsa inflationen och ge 4500 direkta jobb/år. Green Fuel anger att de kan producera 85 % av hela SADC:s biobränslebehov. Zambia har avskaffat subventionerna på bensin och diesel och önskar nu minska bränslekostnaden genom lokalt producerad etanol för låginblandning, men avser i ett första skede importera från Zimbabwe. Läs mer här och här.

Kenya: Socker måste bli etanol
Kenyas Sugar Board kräver att alla sockerproducenter från 24 månader också tillverkar etanol och el. Syftet är att genom ökad diversifiering säkerställa att sockerrörsodlande bönder får vettigt betalt. Läs mer här.
 
 
Volvo: Solcellstält för laddningen
Synthetis Design & Architecture har utvecklat ett solcelllstält av flexibla nätsegment, som kan fällas ihop och placeras i bakluckan efter laddning. Premiär i september, produktion inte trolig. Läs mer här.

Volvo mfl: Lättare fordon
FordonskomponentGruppen, Innovatum, Volvo Car m fl avslutar SÅNÄTT-Leverantörsstruktur för lättare fordon, med målet 20-40 % kostnadseffektiv viktbesparing på personbilar, för implementering kring år 2020. Innovativa lösningar har utvecklats inom säten, hjulupphängning, underrede, cockpit, dörr och tak.
Se www.sanatt.se

Opel Ampera konverterad till gas
Tyska Autogas har konverterat en Opel Ampera laddhybrid till gasdrift, med stöd från bl.a. Eon, Lunds Energi, Stockholm Gas, KonveGas och GB. Bilen visades på Almedalen och testas nu i normal drift.

Audi: A3 miljöbilsklassad
A3 1,6 TDI ultra drar 0,33 l/mil, släpper ut 88 g/km, tack vare lägre markfrigång, lättrullande hjul och högre slutväxel. Pris från 235 000 kr, 4 000 kr mer än vanliga A3 1,6 TDI. Fler ultra-modeller kommer från Audi, både med bensin- och dieselmotor. Läs mer här.

BMW: Elbil visad och prisad
BMW:s elbil i3 börjar säljas i november, pris 339 500 kr, 376 500 kr med tvåcylindrig räckviddsförlängare. Säljmål 2014 200 bilar i Sverige. Läs GB:s reportage om bilen här - från världspremiären!

BMW: Mer info om i8
i8 får en trecylindrig 1,5-liters bensinmotor på 231 hk som driver bakhjulen, en elmotor på 131 hk som driver framhjulen. i8 kan köras på enbart el, i max 120 km/h eller 35 km, med båda motorer är toppfarten 250 km/h, räckvidden 500 km, 0-100 km/h tar 4,5 sek. Snittförbrukbningen är 0,25 l/mil, 59 g CO2/km. Bilen är till stor del byggd av kolfiberförstärkt plast, ca 50 % lägre vikt jämfört med plåt. i8 är också världens första serietillverkade bil med kemiskt härdat glas, vilket isolerar motorn. Läs mer här.

Mercedes: S-klass första laddhybrid
I höst kommer Mercedes första serietillverkade laddbybrid, baserad på S300 Hybrid, med V6 bensinmotor som driver bakhjulen och elmotor som driver fram, totalt 333 hk. Elräckvidd minst 30 km, snittförbrukning under 0,3 l/mil, CO2-utsläpp max 75 g CO2/km. Läs mer här.

Mercedes: Otillåten kylagent ger säljstopp
EU förbjöd 2011 kylmediet R134a i luftkonditioneringssystem då det är en växthusgas 1 400 gånger starkare än koldioxid, men Mercedes använder det fortsatt efter tysk dispens, men bilarna får nu inte säljas i Frankrike. Beslutet trädde i kraft januari 2011, och de flesta biltillverkare har gått över till R1234yf, vilket godkänts av tyska myndigheter. EU-kommissionen hotar Tyskland med bestraffningar för felaktig dispens till Mercedes. Läs mer här.

Renault-Nissan: Elbilsrekord
Efter tre års produktion har Renault-Nissan nu passerat 100 000 elbilar, mer än alla andra tillverkare tillsammans. Bilarna har gått över 850 milj km och sparat 53 milj l olja. Nissan Leaf har sålt bäst, över 71 000, varav 30 000 i USA, 28 000 i Japan och 12 000 i Europa Renault är marknadsledande på elbilar i Europa, med 61 % av marknaden och Twizy som bästsäljare med 11 000.

Renault: Elbilar bäst för miljön
Renaults LCA-jämförelse mellan Fluence ZE och motsvarande dieselbil visar att elbilens miljöpåverkan är mycket lägre på tio års sikt, avseende klimatpåverkan, resursanvändning, marknära ozon, försurning, övergödning och påverkan på akvatiska ekosystem. Det gäller även om bilen laddas med el med hög andel kolkraft. Oberoende granskningar visar att vinsterna troligen är större, särskilt för kolväten och tungmetaller. Läs mer här.

Ford: laddhybrider körs 60% på el
Fords app visar att 60% av körsträckan i deras laddhybrider C-Max Energi och Fusion Energi sker på el, upp från 41% i våras. 84 % av resorna är under 30 km. Läs mer här.

Land Rovers elbil testas
Eldrivna Defender används nu i Eden Project i Cornwall, där den drar fyra vagnar med 60 passagerare. Batterikapaciteten räcker för hela dagens transporter, det repetitiva körmönstret ger Land Rover maximal information om bilens kapacitet. Läs mer här.

Tesla: Så byggs den
Tesla säger sig tillverka Model S med revolutionerande teknik. I denna video visas hur. Läs mer här.

Tesla: Framtida produktion
Tesla sålde 10 050 bilar i USA första halvåret, räknar med att sälja 40 000 bilar/år från 2014, lika delar i USA, Europa och Kina. De första Model S har precis levererats i Europa och i slutet av 2014 ska de första Model X börja levereras, en fyrhjulsdriven SUV. Läs mer här.

GM och Honda: Bränslecellsallians
GM och Honda ska gemensamt utveckla bränslecellsteknik för bilar. De har flest patent inom tekniken av alla bilmärken, totalt över 1200. GM:s 119 vätgasbilar har kört nära 5 milj km sen 2007, mer än någon annan, medan Honda leasat 85 FCX bränslecellsbilar i USA och Japan. Ersättaren ska lanseras 2015, medan GM inte angett när deras bränslecellsbil börjar säljas. Läs mer här.

Honda: Accord laddhybrid
Accord Plug-in Hybrid börjar nu leasas i Japan, främst till företag och myndigheter. Förbrukningen är 0,016 l/mil, räckvidd 37 km på el. Försäljning i Europa inte beslutad. Läs mer här.

Nissan: världens snabbaste el-racer
ZEOD RC kan köra över 300km/h och ska tävla i Le Mans 24 timmars 2014, som dne första elbilen i ett långdistanslopp. Läs mer här.

Nissan: Batteribytesprogram
Våren 2014 lanserar Nissan ett batteribytesprogram, som komplement till batterigarantierna på 8 år. Uppgradering till senaste batteriteknik och garanterat utbyte om laddnivån sjunker. Kostnaden blir ca 700 kr/mån. Läs mer här.

Ny elbil: Bluebird
Eldrivna Bluebird DC50 byggs i 50 ex för 50-årsjubileet av Donald Campbells hastighetsrekord 1964. DC50 är en tvådörrars coupe med måsvingedörrar, 360 hk, upp till 350 km räckvidd. Samtidigt lanseras el-racerbilen Bluebird GTL, i linje med FIA:s Formula E-reglemente.

Fisker blir kinesiskt?
Kinesiska BAIC, som äger rättigheterna till gamla Saab 9-5, överväger att köpa laddhybridtillverkaren Fisker. Fisker har stora fabrikslokaler, stora skulder och ingen batterileverantör till Karma. Läs mer här.

Honda: Hybridsatsning med Jazz
Nya Jazz blir först med Hondas nya sportorienterade hybriddrivlinepaket i-DCD, bestående av sjuväxlade DCT-dubbelkopplingslåda, integrerad elmotor och litium-jonbatteri, med 35% lägre förbrukning, 0,27 l/mil enligt japanska förbrukningscykel. Till Europa våren 2014.

Honda: Test av mikro-elbil
Honda inleder samarbete med tre japanska kommuner för test av mikroelbilen Micro Commuter Prototype β. Hur eldriven mikromobilitet används i städer är i fokus, särskilt för äldre, i bilpooler, för arbetspendling och för barnfamiljer. Också hur batteriet kan användas i hushållet ska studeras. Särskild lagstiftning för mikro-elbilar diskuteras både i Japan och EU. Läs mer här.

Toyota & Panasonic: Sexdubblad litiumbatteritillverkning
Toyota och Panasonic investerar USD 194 milj för att sexdubbla produktionen av litium-jonbatterier, till 200 000 bilar per år, vilket tolkas som att nästa generation Prius får denna batterityp istället för de nuvarande nickel-metallhydridbatterierna. Litiumbatterier är lättare och mindre, laddas snabbare, kräver mindre service och håller längre. Toyota planerar också ett kinesiskt samarbete kring nickelbatterier, men det bedöms främst vara för den kinesiska marknaden, där litium bedöms för dyrt. Kina antas införa stimulans för hybridbilar, som komplement till elbilsstöd som inte haft vänta marknadseffekt. Läs mer här.

Toyota och Ford avslutar hybridsamarbete
Våren 2012 annonserade Ford och Toyota ett hybridsamarbete med fokus bl.a. på SUV:ar. Samarbetet avslutas nu, med separat produktutveckling som följd.

Toyota: Avslutar produktion av RAV4 EV?
Toyota måste sälja 2600 elbilar till 2014 i Kalifornien för att klara delstatens miljömål, Honda 1100 för att nå sitt mål, även GM, Ford, Fiat/Chrysler och Nissan har mål för utsläppsfria bilar, och BMW, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes och VW får mål för 2015, som inte kan nås med laddhybrider. Flera tillverkare ryktas nu föredra att köpa krediter från tillverkare som Tesla som säljer fler elbilar än de behöver. Läs mer här.
 
Laddbilar: 2588 laddbilar
1 augusti fanns 2588 laddbilar i Sverige, 1264 elbilar och 1324 laddhybrider. Det är upp 62 % sedan årsskiftet, men ökningen i juli var lägst hittills i år, enligt Elis. Läs mer här.
 
Miljöbilsfördelning
75% av supermiljöbilarna finns i storstadslänen, miljöbilsandelen är högst i Stockholms län, dieselandelen högst i Jämtlands län, enligt BilSweden som föreslår elbilsstimulans à la Norge. Läs mer här.

Batterier blir billigare
Energioptimerade litiumbatterier för elbilar blir på 10 år ca 50% billigare, från dagens 600-800 USD/kWh till 200-400 USD/kWh, bränsleceller för transporter sjunker från dagens drygt 50 USD/kW till 20-30 USD/kW runt 2025. Nya batteritekniker blir kommersiellt tillgängliga först efter år 2025, allt enligt en sammanställning för Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Läs mer här.

ABB: 200 snabbladdare i Holland
ABB ska etablera drygt 200 snabbladdare för elbilar I Holland, så att en laddare aldrig är mer än 50 km bort. Laddarna är på 50 kW, kan ladda alla vanliga elbilar (AC och DC), har solceller för delar av strömförsörjningen. De första kommer i september, utbyggnaden är klar 2015. Läs mer här.

Soldriven familjebil tävlar
Australiska World Solar Challenge i oktober har infört en tävlingsklass för vardagsliknande bilar, Cruiser class, där holländska Solar Team Eindhoven ska tävla med världens första helt solcellsdrivna familjebil. Stella har bagageutrymme och plats för fyra, taket täckt av solpaneler, längd 4,5 m, bredd 1,65 m, vikt 380 kg, toppfart 110 km/h, räckvidd ca 600 km. Serieproduktion diskuteras. Läs mer här.

Wave: Världens största elbilsrally
Wave 2013 gick från Wien till Zurich, via Slovenien och Ungern, totalt 1800 km över 10 dagar. 40 elbilar deltog. Läs mer här.
 
2012: Mer avancerade biodrivmedel
Inblandningen av andra generationens biodrivmedel i bensin och diesel tredubblades 2012 mot 2011, och utsläppen av växthusgaser från vägtransporter minskade nästan 250 000 ton 2012, enligt Energimyndigheten. Importerad sockerrörsetanol minskade 75 %, ersatt av vete (53 %) och majs (30 %).

Stor bio-potential
Lunds Universitet och SLU slår i en ny rapport fast att Sverige kraftigt kan öka produktionen av biodrivmedel, från 3 TWh/år till 25-30 TWh/år, motsvarande ca 35% av dagens användning av bensin och diesel för vägtransporter. Det uppnås utan att konkurrera om råvaran med skogsindustri och jordbruksproduktion, och på 30-50 års sikt kan produktionen öka till 80-100 TWh/år, bl.a med mer avverkningsrester och energigrödor. Rapporten är underlag till FFF-utredningen som presenteras 16 december. Läs mer här.

Energimyndigheten: Forskning om etanolproduktion
Hur produktion av etanol från vete integreras med lignocellulosadelar från spannmål för ökad etanolproduktion ska forskas på, med stöd på 4 milj från Energimyndigheten till Högskolan i Borås, Lantmännen Agroetanol, Lantmännen Energi och Sekab. Läs mer här.

Gasbilar ökar
I slutet av året finns det 18 milj gasbilar i världen, upp från 16.2 milj 2012. Av dessa är knappt 400 000 tunga lastbilar, varav över 50% i Ukraina och Kina. I Sverige finns ca 45 000 gasbilar. Läs mer här.

Fordonsgas ska säljas i kg
Energigas Sverige önskar en övergång från kr/Nm3 till kr/kg för fordonsgasförsäljningen, i linje med övriga EU. Ca 25 aktörer distribuerar fordonsgas till Sveriges 145 publika gastankstationer.

Mat eller motor - hur långt kommer vi med vår åkermark?
Genom att tillvarata befintlig jordbruksmark, minska svinnet från jord till bord och effektivisera alla delar i kedjan går det att på global nivå föda en framtida befolkning på 10 miljarder människor, och ersätta bensin och diesel med biodrivmedel från åkermark, visar en ny rapport från Macklean och Lantmännen Energi. Läs mer här.

Preem och Chalmers i förnyat forskningssamarbete
Preem satsar 17,5 milj kr på utökat samarbete med Chalmers inom forskning, kompetensutveckling och nätverkssamverkan, med fokus på bättre drivmedel.

Neste: Mer biodiesel
Finska Neste Oil avser tillverka biodiesel av halm och avfall, och avser sälja biodiesel för över 1,2 mdr kr i år, främst biodiesel i Europa. Läs mer här.

SEI: Rekommendationer för biobränsle
Stockholm Environmental Institutes rapport "Biofuel production and its impact on local livelihoods in Tanzania" slår fast behovet av skriftliga avtal och förhandlingsstöd till lokala bönder. Läs mer här.

Biobränsleinvesteringar ökar
Ca 70 mdr USD investeras i biobränslen kommande tio år, med vinster på över 7.5 mdr USD år 2023, enligt Navigant Research. Tillväxten sker främst genom policies för ökad låginblandning och ökat stöd för avancerade biodrivmedel. Etanol från sockerrör, majs och spannmål är fortsatt dominerande 2023.

ICRAF&IFAD: Biobränsle för fattiga
World Agroforestry Centre (ICRAF) och International Fund for Agricultural Development (IFAD) startar Programme for the Development of Alternative Biofuel Crops, med fokus på rural biobränsleproduktion i Afrika, Asien och Latinamerika, för ökad matsäkerhet och minskad sårbarhet. Grödor som klarar marginella jordar eller saltvatten är av särskilt intresse, liksom nya affärsmodeller. Läs mer här.

Shell och BP: Ökad låginblandning ok 
Oljeindustrin motarbetar det amerikanska förslaget på ökad låginblandning av etanol i bensin, men Shell och BP går emot industrin och stödjer inriktningen. Shell är världens största biobränsle producent och inleder nya samarbeten för att ta fram nya bränslen från växtdelar. Läs mer här.
 
 
Riksdagsledamöterna har smutsiga bilar
Ledamöternas bilar släpper i snitt ut 171 g CO2/km, 33 g mer än snittet för samtliga bilar som registrerades i Sverige 2012, enligt Statoils sammanställning. Läs mer här.

OKQ8: Hållbar bilism-index

Bilismen har blivit 25 % mer hållbar sen 2008, bl.a. 39% minskade dödsolyckor, 28% bättre energieffektivitet, 26% högre koldioxideffektivitet, men miljön är lågt prioriterad vid inköp av ny bil och bilanvändning, enligt OKQ8:s index. Inköpspriset är viktigaste faktor vid köp av ny bil, 4 % anger miljöpåverkan, 2 % typ av bränsle. För att värna om miljön undviker 52 % att ta bilen kortare sträckor, 47 % kör bränslesnålt. 39 % menar att biltillverkare har störst ansvar för att minska miljöpåverkan från biltrafiken, 23 % anger bilisterna själva, 22 % anger politikerna, 6 % drivmedelsdistributörerna. Läs mer här.

Så vill bilister minska klimatpåverkan

57% föredrar billigare och enklare kollektivtrafik, 53% en utökad statlig miljöbilspremie, 32% en ny statlig skrotningspremie för äldre bilar, 28% att det blir dyrare att köpa och äga bil med hög klimatpåverkan, 17 % ser dyrare fossila drivmedel som effektivt för att minska bilismens klimatpåverkan. Mer information från bilförsäljare och drivmedelsbolag rankas lågt, enligt Statoil. Läs mer här.

Pegasuspriset till ICA
TransportGruppens miljöpris Pegasuspriset går till ICA, som ställt krav på transportörerna och deras leverantörer avseende miljöprestanda.Taxi Stockholm och Trelleborgs Hamn var också finalister. Läs mer här.
 
Uppsala: Företag återgår till tjänstebilsvanor
Sex företag med 722 anställda i Uppsala Science Park har fått testa att ersätta tjänstebilen med bilpool och kollektivtrafikkort. Kollektivtrafikresandet i tjänsten ökade 8%, 14 800 resor per år, och andelen som promenerade i tjänsten ökade från 5% till 70 %, men tre månader efter projektets slut är visar resultaten åter nära ursprungsvärdena vilket enligt GB pekar på vikten av statlig stimulans för minskat bilanvändande.

VTI: Effektivare gatubelysning
Kommuner som lägger ut ansvaret för planering och förnyelse av gatubelysning har ett långsammare utbyte till effektiv belysning än de där det integrerats i kommunens miljöarbete, visar VTIs sammanställning. Läs mer här.

 
Gå med!
2013 är ett gyllene år för grön bilism. Gå med i Gröna Bilister för att påverka utvecklingen i rätt riktning! Bli medlem nu!
 
Rabatter för nyhetsbrevets läsare
Gröna Bilister har förhandlat fram en lång rad rabatter på miljövänligare prylar och tjänster för medlemmar och läsare av nyhetsbrevet. Läs mer.
 
Trafik & Miljö - vår tidning


 Nyhetsbrevet | Augusti 2013 | Gröna Bilister