ifous
11 Juni 2013
Medlemsbrev nr 5
Sommartid, blomstertid, skolavslutningstid... Brukar du också ladda upp inför sommaren med artiklar och böcker “att läsa i hängmattan”? Det gör jag. Sen hur mycket som verkligen blir läst, det är en annan fråga. Så här i läsårets sista Ifous-medlemsbrev kommer i alla fall några tips att lägga till läslistan.

De båda FoU-programmen Inkludering och Entreprenöriellt lärande har nu varit igång under ett helt läsår. Henrik Hamilton, processledare för Inkludering, berättar om lärdomar från året som gått.

En viktig del av ett utvecklingsarbete är att dokumentera - och därigenom bidra till den beprövade erfarenheten. Utvecklingsartiklar är ett verktyg för att dela erfarenheter av skolutveckling som erbjuds Ifous medlemmar. Här i brevet kan du läsa om Ulrika Hansén som skrivit en utvecklingsartikel om sitt arbete med ordspråk. 

Trevlig läsning och en riktigt skön sommar!

Karin Hermansson

Inkludering
Tre frågor till Henrik Hamilton
Henrik Hamilton är processledare för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkludering där 34 skolor från 12 Ifousmedlemmar deltar. Här berättar han om processen.
Henrik Hamilton

Nu har inkluderingsprogrammet varit igång i snart ett år - vad tycker du har varit mest intressant under den här tiden?
– Egentligen tycker jag att allt har varit intressant. Själva upplägget av utvecklingsprocessen är spännande. Det ger mycket att lärare, skolledare och representanter från förvaltningsnivån arbetar tillsammans för att skapa inkluderande lärmiljöer. Jag tror att det gemensamma tänkandet på olika nivåer är viktigt för att arbetet ska ge varaktiga resultat i verksamheterna.

– Diskussionerna kring begreppet inkludering har varit enormt intressanta: Vad menar vi egentligen med ordet och hur vet vi om vi lyckas vara inkluderande?

Vad arbetar deltagarna med just nu?
– Inför höstens seminarier kommer deltagarna att besöka varandra. De kommer att fungera som utomstående ögon som ser sådant som man så lätt själv blir hemmablind för. De ska observera verksamheten, lyfta fram det positiva men även diskutera utmaningarna.

– Efteråt bearbetar både besökarna och de besökta sina intryck och synpunkter och använder dem som stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Just nu förbereder deltagarna sina besök.

Vilka blir de största utmaningarna under de kommande två åren?
Det finns väldigt många stora och svåra utmaningar med det här arbetet, men en lika stor vilja och engagemang att verkligen ta sig an dessa.

– På grund av att varje skola / förvaltning deltar med ett antal representanter så är det ett stort arbete att få "alla med på tåget". Med det menar jag inte bara att få med kollegor som inte är med på FoU-programmets seminarier, utan även att engagera föräldrar och elever att dra åt samma håll. Jag vet att skolorna arbetat på olika sätt med det redan under det här året, och jag tror att det behöver fortsätta.

– En annan aspekt är tiden. Vi vet alla att lärare och rektorer har en hög arbetsbelastning. Skolorna har under det här året hittat former för ett strukturerat utvecklingsarbete, och det är viktigt att fortsätta det. Sedan tror jag att varje skola och förvaltning stöter på sina egna utmaningar under projektets gång. Om de inte gjorde det så skulle det inte ske någon utveckling.

Emma Kreü

Ordspråk utvecklar elevernas språk och känslor

Läraren Ulrika Hansén skrev en utvecklingsartikel om ordspråk i skolan som publicerades på Skolportens hemsida. 

Nu har hennes arbete plockats upp av den finske hjärnforskaren Matti Bergström – och ska också bli ett läromedel.Vill du själv skriva utvecklingsartiklar?
Är du verksam inom förskola, grundskola eller gymnasiet och vill sprida dina goda erfarenheter? Känner du till att du kan göra det via Ifous? 

Som medlem i Ifous har du möjlighet att skriva utvecklingsartiklar som dokumenterar ditt/ert utvecklingsarbete. Artiklarna ges ut i två olika artikelserier, Undervisning & Lärande och Leda & Styra. Din artikel blir genom Ifous granskad av en disputerad forskare och spridd via våra kanaler.

Ta chansen att berätta för andra om ditt utvecklingsarbete!

Här finns mer information om hur du gör.

Ifous på plats i Almedalen
Under årets upplaga av Almedalsveckan på Gotland deltar Ifous i ett seminarium arrangerat av Ifousmedlemmen Upplands-Bro kommun.

Rubriken är "Hur kan entreprenöriellt lärande ge elever en naturlig koppling till omvärlden och arbetsmarknaden?" Medverkar gör bl.a. Åsa Falk-Lundqvist, Umeå universitet, Tuula Tähkäaho, Broskolan och Karin Hermansson, Ifous.

Seminariet går av stapeln tisdagen 2/7 kl 11.30 på Kalas mat & catering, Skeppsbron 8
På seminariet visas filmer inspelade på Broskolan i Upplands-Bro

Vi vill veta vad ni tycker!
För att få mer kunskap om medlemmarnas behov genomför vi en enkät till alla Ifous medlemsorganisationer. Frågorna handlar bland annat om medlemskapet och vilka önskemål som finns kring medlemskapet.
Enkäten gick ut i slutet av maj till alla Ifous kontaktpersoner. 
Har du fått enkäten och ännu inte hunnit svara på den? Den är fortfarande öppen och möjlig att svara på. Din åsikt är viktig, ta chansen att göra din röst hörd!Vi som arbetar på Ifous
 
Therese Mabon
VD
0736-33 45 44
Karin Hermansson
FoU-ansvarig
0760-334810
    
Emma Kreü
Medlemsansvarig
08-56226811
Åsa Sundelin
Program/Processledare
073-517 84 80
    
Henrik Hamilton
Program/Processledare
073-517 84 80
  

Vad är ett FoU-program?
Det övergripande målet för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram är ett förbättrat lärande för barn och unga.
I FoU-programmen samarbetar skolhuvudmän, förskolor och skolor med forskare i syfte att:


 • utveckla skolans praktik på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och samtidigt

 • bidra till ökad sådan kunskap genom att studera och dokumentera utvecklingsprocessen.

 • FoU-programmen fokuserar på behov som identifieras av Ifous medlemmar. Genom att tillsammans driva utvecklingsprocesser på alla nivåer - klassrums-, skolledar- och systemnivå - och genom att använda och stärka det kollegiala lärandet åstadkommer vi långsiktigt hållbar förändring.


   

  Hur märker jag att vi är medlemmar?
  I medlemskapet kan några eller samtliga av nedanstående saker ingå, beroende på arbetsgivarens avtal och hur långt ni har kommit i implementeringsprocessen:
  • Matchmail
  • Magasin 360
  • Möjlighet att publicera utvecklingsprojekt på www.skolporten.se/forskning/skolutveckling/
  • Möjligheten att skriva utvecklingsartiklar (dokumentera och publicera dina goda undervisningserfarenheter i Skolportens vetenskapliga artikelserie Undervisning & Lärande samt Leda & Styra)
  • Deltagande i FoU-program (läs mer om dessa nedan)

  Värt att veta
  Ifous har nya fakturarutiner.Vilka är medlemmar i Ifous? Finns det någon nära mig? Du hittar hela listan här.

  Nå oss via Facebook och Twitter!
  Vill du ställa frågor eller diskutera med andra ifous-medlemmar kan du göra det på Facebook eller på Twitter.
            

  Ifous ABär ett medlemsdrivet, icke-vinstdrivande forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja, påverka och driva forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag. Ifous är ett dotterbolag till Skolporten AB. Läs mer på www.Ifous.se