Nyhetsbrev från Gröna Bilister, Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation.
Redaktör och ansvarig utgivare: Mattias Goldmann.
Läs mer på www.gronabilister.se
 Maj 2013
 
Kampanj: Jag vill veta!
GB inleder nu kampanjen Jag Vill Veta, med krav på hållbarhets- och ursprungsmärkning för alla fordonsbränslen, direkt vid pumpen. Gå med på här.
 
Rapport och seminarium: Varifrån kommer bränslena?
I en ny rapport sammanställer GB varifrån bränslena vi tankar kommer, vilka hållbarhetskrav de uppfyller och hur potentialen ser ut. Rapporten presenteras på ett frukostseminarium den 6 maj klockan 8.30-10.30 på World Trade Center i Stockholm. Anmäl dig här! Läs redan rapporten här.
 
GB: Bilaga i Dagens Industri
Den 2 maj hade GB 28-sidig bilaga i DI, med fokus hållbara drivmedel. Läs hela bilagan här!
 
Ny styrelse – alla talespersoner, ingen ordförande
GB:s årsmöte utsåg en ny styrelse bestående av Erika Brokvist, Fredrik Holm (ny), Joanna Dickinson, Lars Edvall, Lena Nilsson (ny), Martin Prieto Beaulieu och Mattias Goldmann. Årsmötet beslutade att inte utse någon ordförande – däremot är man som styrelseledamot också att betraktas som talesperson. Respektive ansvarsområde klargörs på webbplatsen.
 
Gröna Bilister: Så utformas Robin Hood-skatt för bilar, regeringen!
I riksdagen finns majoritet för en Robin Hood-skatt för bilar, bonus-malus enligt fransk modell, som föreslås av C, S, Mp och V. GB har tagit fram ett konkret förslag på hur det kan utformas. Läs mer här.
 
Gröna Bilister välkomnar förlängd förmånsskattenedsättning för gasbilar
GB välkomnar att gasbilar, elbilar och laddhybrider får 40% nedsatt förmånsvärde t.o.m. 2016, men föreslår att en förmånsbeskattning baserad på faktisk klimatpåverkan införs. Läs mer här.
 
GB om nya Nissan Leaf
GB medverkade vid presentationen av förnyade Nissan Leaf, som blivit rimligare, fått längre räckvidd och kostar mindre. Läs mer här.
 
GB: Preem Bästa Bränslebolag
Preem är Bästa Bränslebolag enligt GB, bl.a. för sitt föredömliga arbete med att introducera talloljebaserad biodiesel i fossil diesel. Läs mer här.
 
GB: Kom till skott, fossilbränslefriutredningen!
Regeringen uppger att de inte förlängt fossilbränslefriutredningens mandat, men utredningens ordförande Thomas B Johansson anger att de fått muntligt besked om förlängning till 15 december, istället för 15 sept. GB är oroliga att utredningen då kommer så sent att den inte hinner behandlas innan valet och därmed inte får någon betydelse.
 
GB: Använd kvoterna smart!
Tillsammans med E.On och VW föreslår GB en konkret politik för hur den nya kvotplikten för förnybara drivmedel i bensin och diesel kan utvecklas. Läs mer här.
 
GB: KomKomKom-rapport
GB har samlat kommuners erfarenheter från kommunikation om hållbara transporter, både svenska och utländska. Rapporten avslutas med rekommendationer för framtida kommunikation. Läs rapporten här!
 
Videopressmeddelande: Gynna elbilen på riktigt, regeringen!
GB och Öresundskraft presenterar förslag till regeringen i videoformat. Läs mer här.
 
GB på SVT: Varifrån kommer bensinen? 
 
GB: Tvätta inte bilen hemma!
Att tvätta bilen på uppfarten förorenar dagvattnet och i förlängningen vårt dricksvatten. Se SVT:s reportage med GB:s Mattias Goldmann här!
 
Nytt från Genèves bilsalong
Från Genèves bilsalong rapporterar GB bl.a. om Peugeot-Citroëns lufttrycksfordon, Nissans och Mitsubishis framtida elbilsplaner. Se sammanställningen här!
 
GB på YouTube
GB erbjuder en lång rad videofilmer; biltester, intervjuer med bilindustrins toppar, m.m. Skriv helt enkelt Gröna Bilister i sökfältet på youtube.com!
 
Remissvar
GB har nyligen gett sina synpunkter på kvotplikten för förnybara drivmedel. Läs mer här!
 
Miljöbilar testade
Den senaste tiden har GB testat bl.a. Hyundai i30, VW EcoUp och Fiat Doblò gas. Läs på GB:s webbplats!

Kompensera påskresan
Kompensera påskresans klimatpåverkan med Gröna Bilisters bränsle- och fordonsspecifika kalkylator, med Tricoronas CDM-projekt som godkänts av FN och bekämpar fattigdom i tredje världen. Att klimatkompensera bilens utsläpp gör stor klimatnytta till liten kostnad - för bensinbilar 5 % av bränslekostnaden, något mer för diesel och mindre för bilar som går på förnybara drivmedel. Läs mer.
 
2012: 11,8 % förnybar energi i transportsektorn
Energianvändningen i transportsektorn minskade 2012 2 %, pga ekonomiska läget och en effektivare personbilspark. Andelen förnybar energi i transportsektorn var 11,8 %, upp 3 %-enheter mot 2011, enligt EU:s förnybartdirektivs räknesätt. Alla biodrivmedel utom E85 ökade, främst pga högre låginblandningsvolymer biodiesel och ökad dieselanvändning. 34 TWh bensin användes, ner 8 %, 45 TWh diesel, upp 1 %. Läs mer här.
 
Förmånsskattenedsättning för gasbilar t.o.m 2016
Det 40% nedsatta förmånsvärdet för gasbilar förlängs till och med 2016, liksom för elbilar och laddhybrider, som  alla först nedsätts till motsvarande bensinbil. GB är positiva till nedsättningen men menar i grunden att förmånsbeskattningen, liksom fordonsbeskattningen, bör utgå från faktisk klimatpåverkan istället för från teknikvalet. Skattebefrielsen för höginblandade biodrivmedel, som E85 och biogas, blir kvar också efter 2013. Läs mer här.
 
Biltätt hemma olagligt
Att tvätta bilen hemma släpper ut 2 000 ton olja och 5,5 ton tungmetaller i mark och dagvatten. Jönköpings kommun inför böter på upp till 10 000 kr för den som tvättar bilen på gatan, och andra tar efter, utifrån miljöbalkens hänsynsregler. Men 54% bilägare känner inte till om den egna kommunen har ett förbud. 31% tvättar bilen på gatan eller uppfarten, 45% på landsbygden, enligt OKQ8.  
 
Miljöbilsformeln
Den nya miljöbilsdefinitionen är viktbaserad, vilket GB kritiserar. Om bilen klarar kraven räknas ut genom
följande formel:
  1. Ta bilens tjänstevikt minus 1372
  2. Multiplicera med 0,0457
  3. Addera 95 för bilar på fossila drivmedel, 150 för bilar på förnybara
  4. Har bilen lägre CO2-utsläpp än denna siffra är det en miljöbil
 
EU: Nya turer om biobränslen
EU-parlamentets rapportör Lepage föreslår lägre nivåer för indirekta markeffekter för etanol än för biodiesel, och nya hållbarhetskriterier för både bränslekvalitetsdirektivet (FQD) och förnybarhetsdirektivet (RED). En “grandfathering clause” föreslås, så att alla biobränslen t.o.m. 2017 inte behöver uppfylla kraven för nivåer upp till 2010 års produktionsnivå på 4.27%, varav 80 % biodiesel. 2018-2020 gäller 2008 års nivåer. Offentlig stimulans föreslås avslutas 2018 för biobränslen som inte ger tydlig klimatnytta. För andragenerationens biobränsle föreslås en koppling till Framework Directive on Wastes för att säkerställa att det verkligen är restprodukter som används. Därtill föreslås 12% minskad total energianvändning till år 2020 jämfört med 2012. Läs mer här.
 
EU vill stimulera miljöbättre lastbilar
EU-kommissionen föreslår mer flexibla regler för maxvikt och maxlängd för lastbilar och bussar, så att de kan använda mer aerodynamiska tillägg, och att högre totalvikt godtas om alternativa, tyngre drivlinor används. Bränslebesparingen anges till upp till 10%, 50 milj ton CO2/år 2030 om alla lastbilar inför förbättrad aerodynamik och hybriddrift. Minskad bränslekostnad blir 5000 EUR/år för en lastbil som körs 100 000 km/år. Förslaget går nu till parlament och ministerrådet, nya fordon kan användas tidigast ca 2018. Läs mer här.
 
EU: 2030-mål i höst
EU-kommisionär Oettinger avser föreslå ett förnybarhetsmål för år 2030, med incitament för att påskynda introduktionen av biodrivmedel från jordbruksrester. Målet ska gälla lika för alla EU-stater. Läs mer här.
 
Finland: 20% förnybart i transportsektorn 2020
Finska St1, Vapo, Fortum och UPM planerar nya bioraffinaderier för biodrivmedelsproduktion, för att nå finska mlet 20 % förnybar energi i transportsektorn till 2020 – dubbla mot EU:s och Sveriges mål. Läs mer här.
 
Storbritannien: Miljöbilar en unik möjlighet
Storbritannien kan bli världsledande i omställningen till ultralågutsläppsfordon, genom att öka stödet för forskning och stärka mekanikerutbildningar, ge starkare köpeincitament för bilarna under längre tid och göra det enklare att känna igen miljöbilarna, t.ex. genom en enhetig märkning, allt enligt en ny forskningsrapport. Läs mer här.
 
London: Världens första Ultra Low Emission Zone
2020 ska London införa ULEV-zon i city, där enbart bilar med mycket låga utsläpp tillåts köra, i syfte att förbättra luftkvaliteten. 2020, ska också alla Londons innerstadsbussar vara hybrid,er, taxi eldrivna. Läs mer här.
 
Ukraina: Från sprit till etanol
Ukraina ska under två år ställa om 29 spritdistillerier till etanolproduktion för E5 låginblandning, totalt 360 000 ton/år. Läs mer här.
 
Brasilien: Biodiesel från fiskrens
Två biodieselfabriker som använder fiskrens har öppnats i Jaguaribara och Morada i Brasilien. 8 000 l/dag tillverkas. Läs mer här.
 
Indien: Etanolimport
Indiens krav på 5% etanol i bensin motsvarar en miljard liter om året, varav ungefär hälften på kort sikt måste importeras. Därmed blir Indien en ny viktig exportmarknad för biobränslen. Läs mer här.
 
Indien: Vägar blir solvägar?
Gujarat Energy Research and Management Institute (GERMI) föreslår att Indiens större vägar får solcellstak, för att kunna producera förnybar el utan att använda värdefull jordbruksmark. Läs mer här.
 
April: Miljöbilsminskning, bara 7,1%
I april registrerades 24175 nya bilar, upp 3,6% mot april 2012. Miljöbilsandelen var 7,1%,mot 8,8% i april. Volvo V40 (diesel) var mest sålda miljöbil, före VW Passat (gas), Toyota Yaris Hybrid (bensin) och Renault Megane (diesel). Bäst säljande supermiljöbil var Toyota Prius Plug-in. Av miljöbilarna var 50,3 % diesel, 19,5 % gas, 17,8 % hybrid, 3,2 % laddhybrid, 7,8% E85 och 1,3 % el. 78 supermiljöbilar registrerades, därtill 19 eldrivna lätta lastbilar. Läs mer här.
 
Toyota Sverige: 125 g CO2/km 2012
Toyota Swedens återförsäljare minskade utsläppen från sålda nybilar till 125 g CO2/km i snitt, med målet 124 g/km för 2013. 2006 var utsläppen i snitt 163 g/km.
 
Volvo: Snålare dieslar, V8 ”dinosaurie”
I höst lanserar Volvo världsunik i-ART-teknik som minskar bränsleförbrukningen i dieselmotorer, genom tryckåterkoppling från varje insprutare istället för en enda trycksensor i common rail. Därmed kan bränsleinsprutningen kontinuerligt övervakas och anpassas i varje cylinder. Volvo vill få ”V8:or att framstå som dinosaurier”. Läs mer här.
 
Volvo och Siemens: Snabbladdning på 1,5 timme
Volvo och Siemens erbjuder europeiska leasingkunder 100 C30 Electric med ny motor på 89 kW (120 hk), med 22 kW snabbladdare, världens första inbyggda trefasladdare. Laddning tar 1,5 timme, räckvidd 164 km, 8-10 timmar i hushållsuttag. Läs mer här.
 
Volvo Bussar: Slut med gasbussar
Volvo slutar sälja stadsbussar med diesel- och gasmotorer efter 2013, och fokuserar på hybrider, laddhybrider och elbussar. Läs mer här.
 
BMW: Kinesisk elbil
BMW och kinesiska Brilliance startar elbilsmärket Zinoro, för Kinamarknaden. Säljstart för SUV-modell våren 2014, fler modeller längre fram, tillverkning i BMW:s Kinafabrik. Läs mer här.
 
Mercedes: Klimatmål
Mercedes avser år 2016 ha snittutsläpp på 125 g CO2/km, mot 140 g/km år 2012, bl.a. genom förbättrad aerodynamik och lättare material. Ett vindkraftverk vid autobahn A9 förser redan alla el-Smart med el. Detta är delar av märkets 2020-strategi. Läs mer här.
 
Smart: Första europeiska elbil i Kina
Smart blir första europeiska bilmärke att sälja rena elbilar i Kina, efter att ha fått godkännande från regeringen. Smart ED är den bästsäljande elbilen i Europa. Läs mer här.
 
Renault Twizy kommer till Sverige
Eldrivna Renault Twizy börjar snart säljas i Sverige. Version ”45” kan köras med mopedkort, toppar 45 km/h, har 4 kW, förbrukar 0,58 kWh/10 km, officiell räckvidd 120 kr, pris från 62 500 kr. Större version räknas som fyrhjulig MC, har 7 kW, toppfart på 80 km/h, förbrukar 0,63 kWh/10 km, officiell räckvidd 100 km (NEVS) pris från 69 000 kr. Dörrar kostar 5300 kr, fönster 3200 kr. Batterierna hyrs separat, upp till 7500 km/år för 579/679/779 kr/mån (36/24/12 mån), 759/859/959 kr/mån för 15 000 km/år. En lastversion kommer längre fram.
 
Renault: Gratis hemladdare i Storbritannien
I Storbritannien erbjuder Renault gratis Single Wall-laddbox för hemmet, till 75% finansierat av regeringens GBP 37 milj stöd för hemladdning. Laddaren är på 32 A, 7kW och installeras gratis av British Gas. Renault bedömer att 90% av all laddning sker i hemmet, där bilen kan laddas på 3,5 h. Läs mer här.
 
Fiat: Gas-Panda kommer inte till Sverige
Fiat köldcertifierar inte gas-Panda, som därmed – tvärtemot vad Fiat tidigare uppgett – inte kommer till Sverige. 
 
Fiat: Hyrbil ingår vid elbilsköp i Kalifornien
Elbilen 500e leasas i Kalifornien för USD 199/månad, eller säljs för USD 32500, USD $20500 efter bonus, USD 2000 billigare än en bensindriven 500. Räckvidden är ca 150 km, de första tre åren år ingår hyrbil 12 dagar/år då elbil inte passar. Läs mer här.
 
Eldriven Tuk-Tuk till Norden?
Holländska Tuk Tuk Factory kan börja säljas i Skandinavien, med pågående crowdsourcing för att få igång importen. Läs mer här.
 
BMW: Laddhybridsprototyp
BMWs prototyp till mindre laddhybrid, Active Tourer Hybrid, har med trecylindrig bensinmotor och elmotor som ger 30 km el-räckvidd. Läs mer här.
 
Porsche: Panamera laddhybrid
Panamera S E-Hybrid har en V6-motor kopplad med en 95 hk elmotor, snittförbrukning 0,31 l/mil, 71 g CO2/km, 18-36 km räckvidd på el, 135 km/h el-toppfart, litiumjonbatterier på 9,4 kWh, som laddas på 4 h i normalt uttag. Läs mer här.
 
Aston Martin kör 24-timmars på vätgas
Nürburgrings 24-timmars race kör  Aston Martin med Hybrid Hydrogen Rapide S, den första vätgasbilen som deltagit i en internationell biltävling. Bilen kör på en mix av vätgas och bensin. Toppfart ca 270 km/h. Tävlingen hålls 19-20 maj. Läs mer här. 

Mitsubishi: Outlander Plugin stoppad
Mitsubishi har sålt nästan dubbelt så många Outlander Plugin laddhybrid som bensinversionen, men efter att batterier börjat brinna är försäljning och tillverkning stoppad. Svensk lansering är planerad för juli. De som redan kör Outlander Plugin råds att inte ladda den. Läs mer här.

Toyota: Bambubilskoncept
Toyotas koncept Me.We  väger bara 750 kg, genom bruk av aluminiumrör, paneler i återvinningsbar plast, samt golv och andra horisontella ytor i bambu. Bilen har elmotorer i hjulen och batterierna under golvet, vilket ökar innerutrymmet. Läs mer här.

Toyota: Fem miljoner hybrider
I mars passerade Toyota-Lexus 5 milj hybridbilar, vilket minskat CO2-utsläppen med 34 milj ton, bensinförbrukningen med 12 mdr l. I Japan står hybriderna för 40 % av Toyotas försäljning, globalt 14 %. T.o.m. 2015 ska Toypta lansera 18 nya hybridmodeller. Läs mer här.
 
Tesla Model S: World Green Car 2013
Tesla vann före Renault Zoe och Volvo V60 Plug-in Hybrid. Model S har redan sålts i över 5000 ex mot mallet 4500 för hela 2013. 2012 vann Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEfficiency, 2011 Chevrolet Volt. Juryn består av över 60 internationella biljournalister. Läs mer här.
 
Tesla utlovar restvärde
Tesla lovar ett specifikt restvärde på Model S efter tre år, garanterat både av Tesla och vd Elon Musk. Månadskostnaden blir då ca 3300 kr, efter olika förmåner.
 
Fisker i konkurs?
Laddhybridmärket Fisker har sagt upp 75 % anställda för att försöka undvika konkurs, samtidigt som man söker en samarbetspartner. Inga bilar har tillverkats sedan juli 2012. Läs mer här.
 
Elbilar: 180 000 globalt
180 000 elbilar fanns globalt 2012, 0,02 % av alla personbilar. 38% av dem fanns i USA, 24% i Japan, 11% i Frankrike, 6 % i Kina. 2012 såldes 113 000 EV globalt, mot 43 000 2011. 28% av den total försäljningen var i Japan, 26% i USA, 16% i Kina, 11% i Frankrike, 7% i Norge. 46 000 offentliga långsamladdare och 1900 snabbladdare finns. Totalt bedöms 24 miljoner EV finnas 2020, allt enligt IEA Global EV Outlook. Läs mer här.
 
Roadmap: Sweden
Färdplanen för elektrifiering av transportsektorn föreslår en nationell samordning för introduktion av elfordon, sektorsövergripande demonstrationsmiljöer, samt 26 åtgärder för att stimulera efterfrågan på elbilar.
 
Sverige: 25% vill ha elbil
Transportsektorn i Sveriges CO2-utsläpp ökade 32 % 1990-2010. 25% kan tänka sig elbil inom tio år, 35% av de yngre, 70% vill att egna kommunen ska satsa mer på elbilar, enligt Svensk Energi.
 
Kalmar län: Första elbilspoolen
Delbils elbilar används av Kalmar läns museum, Kalmar kommun och Kalmar Energi dagtid, som öppen bilpool kvällar och helger. En snabbladdare finns vid Giraffens köpcenter.
 
KTH: Elbilarnas miljönytta beror på förarbeteende
Elbilens laddtopp är då elkonsumtionen är som högst, morgonen och kvällen, enligt KTH-forskaren Pia Grahn, som föreslår prisincitament för att motverka konsumtionstoppar i elnätet. Läs mer här.
 
Chalmers: Elmotor och batteri i ett
En integrerad motordrift- och batteriladdare för elbilar med två timmars laddningstiden och 13 000 kr lägre kostnad har tagits fram av KTH, med motorn som roterande transformator, som leder ström under rotation och laddar batteriet tillsammans med en omriktare. Chalmersinvest söker nu industripartners och Volvo AB arbetar vidare på konceptet. Läs mer här.
 
Danskt test: Elbilar laddas onödigt tidigt
62% av de 1 600 danska familjer som testat elbilar i tre månader i Test-en-elbil överväger nu att köpa elbil. I snitt har bilen kvar 51% av sin kapacitet när den laddas, samtidigt som körsträckan ökats när fler snabbladdare kommit. Läs mer här.
 
Ladda och få pengar tillbaks
Danska CLEVER erbjuder den som laddar med deras box i hemmet och på jobbet 1 kr/kWh i retur, till januari 2016. Boxen kostar 3600 DKR och blir därmed närmast gratis. Läs mer här.
 
Nederländsk laddhybridsboom, Fransk elbilsboom
Sista december 2012 fanns 4348 laddhybrider och 1910 elbilar, med Opel Ampera (3025) som bästsäljare före Toyota Prius Plug-in (1617) och Nissan Leaf  (570). I Frankrike nyregistrerades 2012 5663 elbilar, mot 2630 2011. Bolloré BlueCar förAutoLib i Paris dominerar (1543), före Peugeot iOn (1409) och Citroën C-Zero (1335). T.o.m. Mars har 2248 elbilar nyregisterats i Frankrike, varav 1599 Renault Zoe. Läs mer här.
 
USA: Hybridökning
2012 var 3% av bilförsäljningen i USA hybrider, mot 2,1% 2011, med Toyota Prius som mest sålda bilmodell alla kategorier i Kalifornien. Laddhybrider och rena elbilar stod för 0,37 % av bilförsäljningen 2012, mot 0,14% 2011. Våren 2013 var Tesla Model S mest sålda PEV, före Chevrolet Volt och Nissan Leaf. Läs mer här.

Etiopisk eltaxi
Etiopiska naturvårdsverket, dVentus Wind Technologies och UNDP har introducerat 12 e-taxi i tre etiopiska städer. Elbilarna har 50 km räckvidd mellan laddningar. Läs mer här.
 
Japan: 35% tveksamma elbilskunder
Var tredje japansk elbilköpare kan inte tänka sig elbil igen, enligt McKinsey, främst för dyra elräkningar och brist på laddstationer. Läs mer här.
 
Japan: Bäst på elbilar
Japan leder McKinseys och WirtschaftsWoches Electric Car Index (Evi), före USA. Också Tillväxtanalys bedömer Japan som bäst. Läs mer här.
 
Mars: Alla bränslen ner
Bensinförsäljningen minskade 4% mars 2013 mot mars 2012, dieseln 1 % och E85 39 %. Läs mer här.
 
Sverige: Biogaspotential
biogasproduktionen kan tiodubblas till 22 TWh 2030, varav ca 45% från rötning och 55% från förgasning av skogsavfall. Det motsvarar 25% av dagens bensin- och dieselförbrukning. Potentialen förverkligas endastmed tydlig ekonomisk stimulans. Läs mer här.
 
E.On och OKQ8 bygger nya gasmackar
E.On och OKQ8 avser öppna fem nya tankställen för fordonsgas under 2013, , varav två i Stockholmsregionen och tre i Göteborgsregionen, utöver de 46 gasmackar OKQ8 redan har. Fordonsgasen innehåller alltid minst 50 % biogas.
 
Gas- och etanolbilar: Företagsdominerat
2012 såldes 4 396 etanolbilar i Sverige, ca 65% köptes av företag, och 3 873 gasbilar, av vilka alla utom 39 köptes av företag.
 
Avancerade biobränslen ökar
Hydrerade vegetabiliska oljor från bl.a. Neste står nu för ca 2,4% av all biobränsleproduktion, och flera större lignocellulosa-etanolanläggningar börjar producera i Europa och Nordamerika. Läs hela sammanställningen här.
 
Biogas Botnia
Biogaserfarenheter ska utbytas mellan norra Sverige och norra Finland, med fokus på förädling av rågas. Finland har nästan ingen erfarenhet av biogas som fordonsbränsle. Green Highway arbetar redan med en grön transportkorridor från Atlanten till Östersjökusten, vilket nu förlängs österut. Bl.a. kan Domsjö producera fordonsgas motsvarande 5 milj l diesel per år. Läs mer här.
 
Neste: Biobränsle med skogsskydd
Finska Neste och The Forest Trust har tagit fram ‘No Deforestation’ riktlinjer för hur palmolja kan tillverkas med skydd av primärskogar och biologisk mångfald. Neste är en av världens största köpare av förnybara oljor. Läs mer här.
 
Tyskland: Snabb biogasökning
Andelen biogas i fordonsgasen ökade från 6 till drygt 15 % i Tyskland under 2012, på god väg mot 20%-målet för 2020. Det finns biogas på var tredje tysk gasmack, 119 har ren biogas, upp 300% sen 2011. Över 80% av biogasen görs av jordbruksrester. Läs mer här.
 
Tyskland: Skärpta krav på biodiesel
Köpare av biodiesel i Tyskland höjer hållbarhetskraven bortom EU:s förnybarhetsdirektiv, med bl.a. Birdlifes eller Unescos biodiversitetsskydd, och skärpta vattenkrav. Läs mer här.
 
Iowa: Biodieelboom
Biodieselförsäljningen har tredubblats sen 2010, till ca 100 milj l 2012. Diesel har i snitt 8.1% biodiesel. Biodieseln tillverkas huvudsakligen inom delstaten. Läs mer här.
 
Afrikanska biobränslen granskade
PANGEAs rapport ”Who’s Fooling Whom?” ger en detaljerad bild av de faktiska orsakerna till att livsmedelspriserna steg i Afrika 2010-11. Läs mer här.
 
Bilar ner, cyklar upp
Första kvartalet 2013 minskade bilförsäljningen i EU 9.8 % jämfört med samma period 2012 som redan hade lägst försäljning sen 1995. Däremot ökade cykelförsäljningen i EU från 18.9 milj 2000 till 20 milj 2011. I Tyskland ökade cyklandet 50 % 2002-2011, i Holland 9 % på ett enda år, 2010- 2011, och i bl.a. London och Dublin har det fördubblats på tio år För varje elbil som säljs i EU, säljs 62 elcyklar. Läs mer här.
 
2012: Trafikdödlighet minskade
2012 omkom 286 personer i vägtrafiken, ner 10 % mot 2011. 2012 skadades 2 976 personer svårt i vägtrafiken , ner 5 % mot 2011. Männen utgjorde 76 % av samtliga omkomna i vägtrafiken 2012, allt enligt Trafa.
 
Minskade tomtransporter
18 % av all lastbilstrafik i Sverige sker utan last, och nu ska marknadsplatsen Sendus.se ge transportföretag möjlighet att buda på uppdrag för ökad samordnning.
 
Cykelstölder minskar?
10 % av Sveriges invånare har blivit av med sin cykel de senaste tre åren, 17 % bland de i åldern 18-27 år.
2012 anmäldes 60 400 cykelstölder till polisen, ner 8 % mot 2011, men många cykelstölder anmäls inte. If rekommenderar bra lås, att ta in cykeln över natten, ta av sadeln när cykeln parkeras. Läs mer här.
 
Stockholmsregionen: Cykelplan
En ny regional cykelplan som ska underlätta att cykla över kommungränserna i Stockholmsområdet är på remiss till 14 juni. Läs mer här.
 
Sydost: Cykeltävling
Under sex veckor trampar deltagarna i hela Sydost och registrerar sina cyklade km, med priser i kategorierna arbetspendling, elcykel, tjänsteresor och fritidscykling. Företag kan låna elcyklar och vikcyklar.
 
Stockholms trängsel 12:e värst
Restiderna i Stockholm är i snitt 28 % längre än om trafiken skulle flyta helt fritt, värst i Norden och 12e värst i Europa, enligt TomToms Congestion Index. I rusningstid förlängs varje timmes restid med 39 minuter, den som bilpendlar minst 30 minuter varje dag tillbringar 90 timmar extra i bilen varje år. Göteborgs och Malmös index är 19 resp. 10 %, snittet för Europa är 24 %, en försämring mot 2011. Moskva är värst, 68 %, före Istanbul och  Warsawa. Läs mer här.
 
Fp: Minska biltrafiken i Stockholms innerstad
Höga partikelhalter i Stockholm riskerar att ge EU-böter, och Fp föreslår minskad biltrafik innanför tullarna genom höjd och mer flexibel trängselskatt och fler betalstationer, med betalsnitt i innerstaden. Medlen måste tillfalla satsningar i Stockholm. Därtill fler bussfält och cykelbanor. Läs mer här.
 
Shanghai: Elbils-hyrbilar
Enterprise Rent-A-Car är först att hyra ut elbilar i Kina, till att börja med i Shanghai.
 
USA: Färre tar körkort
1980 hade 46 % av amerikanska 16-åringar körkort, nu är det 28 %, och nedgången fortsätter i högre åldrar. Minskningen beror på teknologisk utveckling; när ungdomar får välja mellan att bli av med sin smartphone, dator eller bil väljer 65 % bilen. Bilförsäljningen till unga minskar också. Läs mer här.

 
Gå med!
2013 är ett gyllene år för grön bilism. Gå med i Gröna Bilister för att påverka utvecklingen i rätt riktning! Bli medlem nu!
 
Rabatter för nyhetsbrevets läsare
Gröna Bilister har förhandlat fram en lång rad rabatter på miljövänligare prylar och tjänster för medlemmar och läsare av nyhetsbrevet. Läs mer.
 
Trafik & Miljö - vår tidning


 Nyhetsbrevet | Maj 2013 | Gröna Bilister