Välkommen till vårt första nyhetsbrev!
 
Välkommen till förvaltningen kretslopp och vattens första nyhetsbrev till dig som äger, förvaltar eller sköter flerfamiljshus i Göteborg.
 
Vi hoppas att vårt nyhetsbrev ska hjälpa dig i ditt arbete med att ta hand om dina hyresgästers och boendes avfall, vattenförsörjning och avlopp. Ser brevet konstigt ut kan du öppna det i en webbläsare genom att klicka på länken uppe till vänster.
 
Kretslopp och vatten är resultatet av sammanslagningen av de båda tidigare kommunala förvaltningarna kretsloppskontoret och Göteborg Vatten.
 
Har du fått det här nyhetsbrevet direkt från oss på kretslopp och vatten har vi fått din mejladress från vårt eget kundregister eller via till exempel kommunikationsenheten i ditt bolag. Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig får du gärna anmäla dig personligen som prenumerant – det gör du här. Tipsa gärna dina kolleger om brevet. Brevet kommer bara att skickas ut när vi tycker att vi har något nytt att säga dig och kommer därför inte att komma regelbundet.
 
Farligt Avfall-bilen och Myrorna – ett säkert vårtecken
 
Passa på att informera de boende i fastigheten om att de kan lämna farligt avfall och användbara saker samtidigt när Farligt avfall bilen kommer. Myrorna, som är Frälsningsarméns sociala hjälpverksamhet, har en bil som följer vår Farligt avfall-bils körschema. På Göteborgs Stads webbsida och hittar du turlistan och informationslappen du kan använda för att informera om när det är dags för ett stopp i närheten.
 
Vig en kväll åt matavfallet
 
Om du som fastighetsägare har vårt abonnemang med matavfall så är det viktigt att få de boende uppdaterade och motiverade att sortera ut mer av sitt matavfall.
 
På många ställen är det bara ett fåtal som sorterar och det blir dyrt då du betalar per kilo för restavfallet.
Vår erfarenhet är att det mest effektiva sättet att öka sorteringen är genom att knacka på och tala med de boende. Bostadsbolagets distrikt Amhult är ett lysande exempel på detta. Där dubblerades vikten insamlat material. Det, och en allmän minskning av problemen i avfallshanteringen, brukar bli resultatet efter dörrknackningen.
 
Många är villiga att börja sortera matavfallet när man pratar om fördelarna och delar ut de påshållare som finns till de bruna påsarna. Hållarna är gratis och fungerar bra: de gör att påsarna hålls bättre luftade och motverkar därför både lukt och fukt.
 
Gör så här:
  • Ring kretslopp och vatten, beställ påshållare till de lägenheter som inte har det, och informationsmaterial till de boende
  • Se över om det behövs nya skyltar vid dina kärl eller nedkast – vi har nya skyltar
  • Om ni har gemensam tvättstuga där de boende hämtar de bruna påsarna så har vi också material som passar bra där
  • Ta några timmar en kväll som du tror att dina boende är hemma, ta med påshållare, påsar och information
Detta är det i särklass bästa initiativet du kan ta för att minska kostnaderna och få en hållbarare avfallshantering.
 
Kretslopp och vatten har kundsamordnare som gärna kommer till dig och utbildar dem som ska gå ut till de boende. Allt material, påsar och påshållare ingår i tjänsten matavfall och är gratis!
 
Värdar och hyresgäster inte helt överens om informationen
 
Under attitydundersökningen som vi – förvaltningen kretslopp och vatten – gjorde våren 2012 svarade nästan 90 procent av er flerbostadshusägare att det fungerar bra att ge hyresgäster och medlemmar information om avfall.
 
Men bara 65 procent av de som bor i lägenhet tycker att de får den information som de behöver.
 
Under en fokusgrupp med boende i lägenhet som vi hade i höstas framkom det även tydligt att de vill att informationen ska komma från den egna hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, och inte från oss i Göteborgs Stad.
 
Hur informerar ni era hyresgäster och medlemmar om avfallsfrågor? Vi har rätt information som bara behöver komma i rätt händer.
 
 
 
Har du koll på ändrade hämtdagar inför storhelgerna?
 
När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan soptömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Här kan du läsa om ändrade hämtdagar fram till och med midsommarhelgen.
Vårröja utan röra
 
Många fastighetsägare ordnar vårröjning i sina fastigheter. Containrar för hushållens grovavfall beställer du hos kretslopp och vattens kundsevice, 031-368 27 00.
Informera hushållen om insamlingen och vad som kan lämnas i containern. Ett enkelt sätt är att använda ”trapplappen” – vår informationslapp för trappuppgångar – som du kan ladda ner från webben och skriva ut.
Felsorterat avfall i dina containrar kan innebära att du får betala för extra hämtning och felsortering. Containern är skyltad med sorteringsinformation när vi ställer ut den.
Beställ hämtning av el-avfall
 
När det är röjardags brukar det komma fram en del gammal elektronik ur gömmorna. Allt elektriskt ska sorteras för sig för att gå till rätt behandling. El-avfall innehåller metaller som ska återvinnas, men också många skadliga ämnen. Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver och måste samlas in varsamt.
Insamling av ljuskällor och el-avfall är en bra service och bra för miljön. Beställ en behållare för el-avfall till miljörummet eller när det är röjning. Det är bra service och bra för miljön. Läs mer om tjänsterna för hämtning av elektronik och ljuskällor på webben eller kontakta kretslopp och vattens kundtjänst.
Har du frågor om avfallsutrymmen och tjänster?
 
Miljö och ekonomi går ofta hand i hand. Kretslopp och vattens kundsamordnare ger råd om avfallsutrymmen och dimensionering, och räknar ut vad det kostar att ändra avfallsabonnemangen.
Kundsamordnarna hjälper också till med avfallsskyltar och med informationsmaterial som du kan dela ut till dina hyresgäster eller medlemmarna i din bostadsrättsförening.
Välkommen att höra av dig med dina frågor till våra kundsamordnare
Nordisk Återvinning ny entrepenör i väster
 
Från och med den 4 mars 2013 hämtas hushållsavfallet i Västra Göteborg – utom Södra skärgården – och Askim-Frölunda-Högsbo av Nordisk Återvinning. Det är ett dotterbolag till Norges största avfalls- och återvinningsföretag, Norsk Gjennvinning.
Nordisk Återvinnings fordon är vita, och företaget kommer att använda både traditionella avfallsfordon och tvåfacksfordon där de samlar in matavfall och restavfall i olika behållare i samma bil.
 
Anmäl dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev